Δευτέρα, 15 Αυγούστου

Galicia CUT: NO MORE OTAN

0
Mentras en Madrid sigue o Cumio que reune ós Estados membros. Onte en Vigo, unha vez mais a CUT expresou o seu NON rotundo á organización criminal que representa a OTAN.
Nunha palestra onde estiveron presentes Celso López Pazos, Historiador, o Secretario Xeral da CUT Ricardo Castro e ca coordinación de Manolo Camaño, Secretario de RR. Internacionais cun auditorio de delegadas e delegados sindicais repasamos os desafíos que enfrontamos a nivel rexional e mundiaL ca existencia e fortalecemento desta ferramenta imperialista.
Mientras en Madrid sigue la Cumbre que reune a los Estados miembros.Ayer en Vigo, la CUT ha vuelto a
expresar su rotundo NO a la organización criminal que representa a la OTAN. En una charla donde estuvieron presentes Celso López Pazos, Historiador, el Secretario General de la CUT Ricardo Castro
y con la coordinación de Manolo Camaño, Secretario de RR. Internacionales.
While in Madrid follows the Summit that brings together the member States. Yesterday in Vigo, the CUT has once again expressed its resounding NO to the criminal organization that
represents NATO.
In a talk where Celso López Pazos, Historian, the Secretary General of the CUT Ricardo Castro and with the coordination of Manolo Camaño, Secretary of RR. International with an audience of trade union delegates we review the challenges we face at the regional and global level with the existence and strengthening of this imperialist tool.-
NO MORE OTAN
Print Friendly, PDF & Email
Share.

Comments are closed.