Οι παρακάτω συνδικαλιστικές οργανώσεις καταγγέλλουν την προσπάθεια αποκλεισμού της ΔΑΣ από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ

Ανοιχτή επιστολή προς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων Το προεδρείο της ΓΣΕΕ με πρωτοφανή απόφαση χωρίς να έχει συγκληθεί κανένα…