Παρέμβαση Κουφαλάκου, Προέδρου Σωματείου ΔΕΥΑ Μεσσηνίας στην εκδήλωση του ΠΑΜΕ για το νερό

Δημοσιεύτηκε στις

Οι Δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) έπαιξαν και παίζουν καθοριστικό ρόλο στην πολιτική εμπορευματοποίησης του νερού. Με τον «μανδύα» των κοινωφελών επιχειρήσεων, σύμφωνα  με τον ιδρυτικό τους νόμο 1069/80, ουσιαστικά λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, οι πόροι τους είναι ανταποδοτικοί, πού σημαίνει ότι όλα τα έξοδα τους πρέπει να καλύπτονται από την τιμολογιακή πολιτική πώλησης του νερού και μόνο και οι προϋπολογισμοί τους πρέπει να είναι ισοσκελισμένοι σε αυτήν την  κατεύθυνση.

Ξεκίνησαν με δάνεια από το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων με ληστρικά για την εποχή επιτόκια. Τα δε τιμολόγια επιβαρύνονται με φπα, διάφορους φόρους και τέλη, το 80% για νέα έργα (μπήκε από την ίδρυσή τους, μεταβιβάζοντας ουσιαστικά το κόστος των νέων έργων στα λαϊκά στρώματα). Σήμερα η τιμολογιακή τους πολιτική προσαρμόζεται ακόμα περισσότερο με την αντιδραστική ευρωενωσιακή νομοθεσία και την οδηγία 2000/60/ΕΚ, η οποία στην ουσία είναι ο πυλώνας για την διαχείριση του νερού ως εμπόρευμα, προωθώντας την ιδιωτικοποίηση κάθε μορφής των φορέων και υπηρεσιών ύδρευσης.

     Η ολοένα και μεγαλύτερη προώθηση της λειτουργίας των ΔΕΥΑ με γνώμονα την παραπέρα εμπορευματοποίηση του νερού, μεθοδεύτηκε διαχρονικά από κυβερνήσεις και δημοτικές αρχές.  Με την τραγική  υποστελέχωση, την συνεχή απαξίωση των υπηρεσιών, την καθιέρωση και επέκταση των άθλιων ελαστικών μορφών απασχόλησης, στρώθηκε ουσιαστικά ο δρόμος για την παραχώρηση υπηρεσιών και τμημάτων σε ιδιώτες – εργολάβους.

    Η ιδιωτικοποίηση επιταχύνεται σήμερα σε όλες τις ΔΕΥΑ και υλοποιείται εύκολα από την πίσω πόρτα των επιχειρήσεων μέσω των συμβάσεων παραχώρησης.

    Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το Σωματείο μας από την  αρχή ξεκαθάρισε προς όλους ότι, ο αγώνας ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των εταιρειών Υδρευσης – Αποχέτευσης, δεν μπορεί να περιορίζεται στην διατήρηση της σημερινής κατάστασης.

Κάναμε γνωστές σε κάθε κατεύθυνση  σε όλες τις ΔΕΥΑ του Νομού μας, πού καλύπτει το Σωματείο μας, τις προθέσεις μας.

«Είμαστε ανυποχώρητοι και διεκδικούμε: Όλες οι υπηρεσίες λειτουργίας των ΔΕΥΑ , «Υδρευσης, – Αποχέτευσης ακαθάρτων , ομβρίων και άρδευσης», νέες συνδέσεις ύδρευσης αποχέτευσης, η εικοσιτετράωρη λειτουργία του Βιολογικού, καθώς και οι διοικητικές – οικονομικές υπηρεσίες,( Διοίκηση Λογιστήριο, μισθοδοσία, καταμέτρηση, τιμολόγηση, είσπραξη, τεχνικές υπηρεσίες) να στελεχωθούν με μόνιμο προσωπικό και με πλήρη  εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.»

       Σε αυτήν την κατεύθυνση οργανώσαμε τον μακρόχρονο αγώνα για σταθερές και μόνιμες θέσεις εργασίας, με κινητοποιήσεις πού είδαν το φώς της δημοσιότητας.

       Οι μονιμοποιήσεις των συμβασιούχων πού διεκδικούμε αγωνιστικά χρησιμοποιώντας παράλληλα κάθε μορφή, έχουν στελεχώσει τις υπηρεσίες των ΔΕΥΑ του Νομού σε βάρος των εργολαβικών συνεργείων πού προωθούσαν όλες οι δημοτικές αρχές. Παράλληλα μέσα από τον αγώνα μας δημιουργήσαμε κίνημα συμπαράστασης των μόνιμων θέσεων εργασίας συγκεντρώνοντας πάνω από 2000 υπογραφές από σωματεία συλλόγους και από απλούς εργαζόμενους πολίτες.

       Γνωρίζουμε όμως πολύ καλά. Δεν τρέφουμε αυταπάτες:

       Η διαχείριση του νερού προς όφελος των εργαζομένων και του λαού προϋποθέτει ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης, με κοινωνικοποιημένα τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, με κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας και εργατικό έλεγχο. Αυτός είναι ο νέος, ο λαϊκός μονόδρομος που πρέπει να ανοίξουμε με τους αγώνες μας.

    Προς αυτή τη μόνη ελπιδοφόρα διέξοδο και  προοπτική  είναι ανάγκη να συνδράμουν , οι σημερινοί αγώνες ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις των υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης, ο αγώνας για την αντιπλημμυρική προστασία, για φθηνό, ελεγμένο, ποιοτικό νερό, για την ολοκληρωμένη και προς όφελος του λαού διαχείριση των υδάτινων πόρων, για  κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου και της οδηγίας της ΕΕ για το νερό, για πλήρη σταθερή εργασία για το σύνολο των εργαζόμενων στον κλάδο, για άμεση υλοποίηση αναγκαίων τεχνικών έργων εξασφάλισης επάρκειας και ορθολογικής διαχείρισης του νερού απ’ το κράτος, χωρίς ΣΔΙΤ και συμβάσεις παραχώρησης,

Οι αγώνες μας  πρέπει να στοχεύουν στη συνολική ανατροπή της πολιτικής εμπορευματοποίησης του νερού, που επιτρέπει την επιχειρηματική δράση με κριτήριο το κέρδος τόσο από ιδιωτικούς ομίλους όσο και από δημοτικές και μικτές επιχειρήσεις και κοινοπραξίες και δεν πρέπει να εγκλωβίζονται στη λογική του μικρότερου κακού.

    Σήμερα, υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις, παραγωγικές, επιστημονικές και τεχνολογικές, για να υπάρχει φιλολαϊκή ανάπτυξη, για να υπάρχει αξιοπρεπής ζωή, δουλειά για όλους με δικαιώματα.

     Είναι τραγική αντίφαση σήμερα που έχουμε όλες αυτές τις δυνατότητες και τις εξελίξεις της τεχνολογίας στο αντικείμενο που δουλεύουμε, που τα μέσα που υπάρχουν θα έπρεπε να είχαν λύσει πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και ο λαός να απολάμβανε ποιοτικές και αναβαθμισμένες και φθηνές υπηρεσίες, να δίνουμε καθημερινά αγώνα επιβίωσης, πολλές φορές σε άθλιες συνθήκες, με εντατικοποίηση της εργασίας, χωρίς στοιχειώδη μέτρα ασφάλειας, με ελάχιστο προσωπικό, με την εκχώρηση όλων και περισσότερων δομών σε ιδιώτες.

       Όλα τα προηγούμενα χρόνια εργαζόμενοι και λαϊκά στρώματα πληρώσαμε και ξαναπληρώσαμε ακριβά για να στηθούν τα δίκτυα και να οργανώσουμε τις ΔΕΥΑ. Σήμερα μια σειρά από αυτές είναι στο χείλος της κατάρρευσης , χωρίς καμία  κρατική χρηματοδότηση και  δημόσιες επενδύσεις για την συντήρηση, την ανανέωση και την διεύρυνση  των δικτύων,  συνεχίζουν να αρμέγουν και αυτές από  το ήδη λεηλατημένο λαϊκό εισόδημα (με ανταπόδοση και χαράτσια που διαιωνίζονται) αδυνατώντας  να διασφαλίσουν μια σειρά από αυτές  μακροπρόθεσμα  το νερό ως δημόσιο αγαθό, με επάρκεια και ποιότητα.

       Γι αυτό και είναι επιτακτικό σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά οι εργαζόμενοι στις ΔΕΥΑ ανεξάρτητα από την εργασιακή τους σχέση, να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα, με τους εργαζόμενους των άλλων κλάδων γιατί ενιαία πλήττονται από τις γενικότερες αντιλαϊκές – αντεργατικές εξελίξεις αλλά και  την διαχείριση του νερού ως εμπόρευμα. Προτάσσουμε την ανάγκη κοινής συμπόρευσης με τους υπόλοιπους εργαζόμενους στις υπηρεσίες ύδρευσης (ΕΥΔΑΠ –ΕΥΑΘ), με πλαίσιο διεκδίκησης τέτοιο που μπορεί να συσπειρώσει και την πλειοψηφία του λαού στην κατεύθυνση φιλολαϊκής διαχείριση του νερού ως κοινωνικό αγαθό και όχι ως εμπόρευμα.

Ο αγώνας μας μέσα από τις ΔΕΥΑ, πρέπει να είναι αγώνας για :

Μόνιμη  σταθερή δουλειά για όλους, με πλήρη μισθό  και δικαιώματα.

– Άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για να καλυφθούν τα τεράστια κενά στις ΔΕΥΑ  και τις υπηρεσίες ύδρευσης των Δήμων. Η μισθοδοσία των εργαζομένων υποχρέωση του κράτους,  με πόρους από τον κρατικό προϋπολογισμό. Να επανέλθουν τώρα οι συλλογικές συμβάσεις

– Φθηνό , με επάρκεια και  υγιεινό νερό για το λαό. Να καταργηθεί η ανταποδοτικότητα και τα χαράτσια ,  το νερό είναι κοινωνικό αγαθό .

–  Καμιά   διακοπή νερού σε ευπαθείς κοινωνικές  ομάδες, όπως είναι οι άνεργοι .

–  Έξω κάθε  επιχειρηματική δράση  από τις  ΔΕΥΑ και τους Δήμους  .

 – Άμεσο  πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για διεύρυνση και στήριξη των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης . Ένταξη των κονδυλίων του ΕΣΠΑ σε αυτές τις λαϊκές προτεραιότητες και ανάγκες  .

– Πλήρη κρατική χρηματοδότηση όλων των υπηρεσιών της Τοπικής Διοίκησης από τον κρατικό προϋπολογισμό  με την φορολόγηση του μεγάλου  κεφαλαίου.

Περισσότερα

Εισήγηση από τον Π. Γάκια, Πρόεδρο Συνδικάτου Οικοδόμων στη σύσκεψη συνδικαλιστικών οργανώσεων στον Κιν/φο ΤΡΙΑΝΟΝ

Θέλουμε να ξεκινήσουμε χαιρετίζοντας τις μεγαλειώδεις διαδηλώσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό που πραγματοποιήθηκαν από...

Εισηγητική Ομιλία του Μ.Μπεκρή, Προέδρου του ΕΚ Πειραιά στη χθεσινή σύσκεψη των συνδικαλιστικών οργανώσεων στα Λιπάσματα, Δραπετσώνα

Εισηγητική ομιλία από το Μάρκο Μπεκρή,  Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά και του Σωματείου των...

Κεντρική εισήγηση Ημερίδας για την Υγεία και Ασφάλεια στους χώρους δουλειάς, Θεσσαλονίκη 7 Σεπτέμβρη

ΗΜΕΡΙΔΑ: Υγεία και ασφάλεια στους χώρους δουλειάς Εισήγηση Σκοπός της πρωτοβουλίας που συνδιοργανώνουν Ομοσπονδίες και συνδικάτα...