Κλαδικό Σωματείο Εργαζομένων Ιδιωτικής Υγείας Αθήνας : Πρόταση για υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

0

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί στις μονάδες Ιδιωτικής Υγείας, καθιστά περισσότερο από κάθε άλλη φορά αναγκαία την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
Η καθήλωση των μισθών μετά από την περίοδο πρωτοφανών σε μέγεθος  μειώσεων , η έλλειψη προοπτικής ουσιαστικών αυξήσεων, η επικράτηση ατομικών  συμβάσεων, οι μεγάλες μισθολογικές διαφοροποιήσεις, αποδιοργάνωσαν την  εργασία, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τον υπερβολικά αυξημένο αριθμό παραιτήσεων.

Μεθοδολογικά η πρόταση του Κλαδικού Σωματείου για Συλλογική Σύμβαση  Εργασίας, στηρίζεται στην Διαιτητική Απόφαση που εκδόθηκε από την πενταμελή  επιτροπή Διαιτησίας του ΟΜΕΔ στις 6 Ιουνίου 2016,(Δ.Α. 5/2016), αφορούσε  εργαζόμενους Ιδιωτικών Κλινικών, των οποίων οι Εργοδότες ανήκουν στον
Εργοδοτικό φορέα ΣΕΚ (Σύνδεσμο Ελληνικών Κλινικών) και είχε ισχύ Κλαδικής  Σύμβασης. Η πρόταση του Σωματείου βελτιώνει τις ρυθμίσεις της Δ.Α. 5/2016,  προσεγγίζοντας τις αποδοχές των εργαζομένων που είχαν προκύψει από την  Διαιτητική Απόφαση του 2011 (Δ.Α. 11/2011) και μπορεί να αξιοποιηθεί ως βάση
για υπογραφή Συμβάσεων και για εργαζόμενους σε Διαγνωστικά Εργαστήρια και  Οίκους Ευγηρίας.

………………………………………
Print Friendly, PDF & Email
Share.

Comments are closed.