Τρίτη, 4 Οκτωβρίου

Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων στην Επιχείρηση Μαλαματίνας : Κήρυξη νέας απεργίας από 12 Αυγούστου έως και 21 Αυγούστου

0

Η  έκτακτη  Γενική  Συνέλευση  του παραπάνω  Σωματείου  που πραγματοποιήθηκε την  Τετάρτη10/8/2022,ώρα  7.30  στο  Καλοχώρι  Θεσσαλονίκης  (έξω  από  την  πύλη  του  εργοστασίου  ΜΑΜΑΜΑΤΙΝΑ),  αφού  άκουσε την εισήγηση  της  Διοίκησης  και  άλλους  ομιλητές – μέλη  του  Σωματείου,  αποφάσισε  ομόφωνα  μετά  από  μυστική ψηφοφορία την κήρυξη 24ωρων Απεργιών από την Παρασκευή  12 Αυγούστου 2022  έως  και  την  Κυριακή21  Αυγούστου  2022 και από ώρα00.01΄έως και  ώρα24.00ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις πέντε  εκβιαστικές  και  τρομοκρατικές  απολύσεις  καθώς  επίσης  και  για  την κατάργηση  του  τμήματος  διανομής. 

Η  Γενική  Συνέλευση  ΑΠΑΙΤΕΙ από την Διεύθυνση  της  εταιρείας να ανακαλέσει  άμεσα  τις  παράνομες  απολύσεις  και  την  απόφαση  της  για το  κλείσιμο  του  τμήματος  διανομής. 

Επίσης  η  Γενική  Συνέλευση  αποφάσισε, επειδή η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων, καθώς αυτό έχει ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργάτη, να διατεθούν ως προσωπικό ασφαλείας αποκλειστικά για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της επιχείρησης  και την πρόληψη καταστροφών και ατυχημάτων, για  την Παρασκευή  12 Αυγούστου 2022 τους: Α) κο Νικολουδάκη Εμμανουήλ, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Β) τον κο Πλουμή Γεώργιο, μηχανικό αυτοματισμού, Γ) τον εργαζόμενο Ποιμενίδη Μιχάλη, Θερμαστή παραγωγής  και  Δ)τον  εργαζόμενο Μπόζογλου Στέφανο ως υπεύθυνο πυρασφάλειας, για την Τρίτη  16Αυγούστου 2022Α) κο  Νικολουδάκη Εμμανουήλ, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό,Β) τον κο  Πλουμή Γεώργιο, μηχανικό αυτοματισμού,Γ) τον εργαζόμενο Ποιμενίδη Μιχάλη, Θερμαστή παραγωγής και Δ) τον εργαζόμενο Μπόζογλου Στέφανοως υπεύθυνο πυρασφάλειας,για την Τετάρτη 17 Αυγούστου 2022 τους: Α) κο Νικολουδάκη Εμμανουήλ, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Β) τον κο Πλουμή Γεώργιο, μηχανικό αυτοματισμού, Γ) τον εργαζόμενο Ποιμενίδη Μιχάλη, Θερμαστή παραγωγής και Δ) τον εργαζόμενο  Μπόζογλου  Στέφανοως υπεύθυνο πυρασφάλειας, για την Πέμπτη18Αυγούστου 2022τους:Α) κο Νικολουδάκη Εμμανουήλ, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Β) τον κο Πλουμή Γεώργιο, μηχανικό αυτοματισμού, Γ) τον εργαζόμενο Ποιμενίδη Μιχάλη, Θερμαστή παραγωγής και Δ) τον εργαζόμενο  Χατζηκωνσταντινίδη Χρήστο ως υπεύθυνο πυρασφάλειας  και  για  την  Παρασκευή  19  Αυγούστου2022  τους: Α) κο Νικολουδάκη Εμμανουήλ, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Β) τον κο Πλουμή Γεώργιο, μηχανικό αυτοματισμού, Γ) τον εργαζόμενο Ποιμενίδη Μιχάλη, Θερμαστή παραγωγής και Δ)τον εργαζόμενο Μπόζογλου Στέφανο ως υπεύθυνο πυρασφάλειας.

  Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται όπως επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ Α.Ε.Β.Ε.» που εδρεύει στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης,  με Α.Φ.Μ. 801467921, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόμιμα, για να  λάβει γνώση και για τις νόμιμες  συνέπειες, αφού την  αντιγράψει ολόκληρη στην  έκθεση επίδοσής του. 

 

Print Friendly, PDF & Email
Share.

Comments are closed.