Τρίτη, 28 Ιουνίου

Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Θριασίου : Απλήρωτοι οι εργαζόμενοι της εργολαβικής εταιρείας 3G FACILITIES – SERVICES A.Ε

0

Απλήρωτοι οι εργαζόμενοι της εργολαβικής εταιρείας 3G FACILITIESSERVICES A που έχει αναλάβει τη σίτιση στο ΘΡΙΑΣΙΟ νοσοκομείο, ενώ συνεχίζεται η παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας και των όρων της σύμβασης με το νοσοκομείο.

Απλήρωτοι για το μήνα Μάιο παραμένουν – όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι – οι εργολαβικοί εργαζόμενοι στην εταιρεία 3G FACILITIESSERVICES A.Ε. που έχει αναλάβει τη σίτιση στο ΘΡΙΑΣΙΟ νοσοκομείο, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης.

Ταυτόχρονα, συνεχίζεται η συστηματική καταστρατήγηση των εργασιακών τους δικαιωμάτων καθώς και η παραβίαση βασικών όρων της σύμβασης με το νοσοκομείο, όπως αποδεικνύεται από τα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς η εταιρεία εξακολουθεί να μην καλύπτει τις καθημερινές βάρδιες με τον αριθμό εργαζομένων που προβλέπεται στη σύμβαση.

Ενδεικτικά, στα πρακτικά των συνεδριάσεων αναφέρονται τα παρακάτω::

«η εταιρεία στην προσπάθειά της να καλύψει τον αριθμό εργαζομένων, στα προγράμματα ΔΕ Μαγείρων, ΥΕ Τραπεζοκόμων, ανακαλεί ρεπό εργαζομένων με αποτέλεσμα εργαζόμενοι να μην απασχολούνται σε πενθήμερο εβδομαδιαίο πρόγραμμα με 2 ρεπό εβδομαδιαίως, αλλά να απασχολούνται σε πολλές συνεχόμενες βάρδιες, γεγονός που προκαλεί την εργασιακή τους καταπόνηση

«Η εταιρεία προκειμένου να διαθέτει καθημερινά στην ειδικότητα ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ τον αριθμό εργαζομένων ως οφείλει από τη σύμβαση, ανακαλεί επανειλημμένα εβδομαδιαία ρεπό εργαζομένων, με αποτέλεσμα να εργάζονται με ένα ρεπό εβδομαδιαίως και όχι σε πενθήμερο εβδομαδιαίο πρόγραμμα όπως ορίζεται στη σύμβαση (άρθρο 2, παρ. 5

«η εταιρεία «3G FACILITIES – SERVICE ΑΕ», η οποία είναι ανάδοχος στην παροχή υπηρεσιών παραγωγής και διανομής φαγητού στο Νοσοκομείο μας από 15/4/2022, συνεχίζει να μην εκπληρώνει τις συμβατικές υποχρεώσεις της με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα καθημερινά στην εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Διατροφής.»

«Η ανάδοχος εταιρεία συνεχίζει να μην έχει προσκομίσει πιστοποιητικά εκπαίδευσης και κατάρτισης στις βασικές αρχές και τους κανόνες διασφάλισης όρων υγιεινής για τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης όπως όφειλε σύμφωνα με το παράρτημα της σύμβαση (άρθρο 1 παρ. 2 και άρθρο 2 παρ.2) για όλους τους εργαζόμενους

Το παράδειγμα του ΘΡΙΑΣΙΟΥ νοσοκομείου επιβεβαιώνει, για άλλη μια φορά, ότι η επέκταση των ιδιωτικοποιήσεων, με ανάθεση υπηρεσιών των Νοσοκομείων σε εργολαβικές εταιρείες, οδηγεί μόνο στην αύξηση των επιχειρηματικών κερδών και παραβίαση και των στοιχειωδών εργατικών δικαιωμάτων για τους εργολαβικούς εργαζόμενους. Ταυτόχρονα υποβαθμίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των ασθενών και των υπόλοιπων εργαζομένων των νοσοκομείων.

Ζητάμε να προχωρήσετε σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, ώστε:

► να καταβληθεί η μισθοδοσία του Μαΐου στους εργολαβικούς εργαζόμενους χωρίς καμία περικοπή και καθυστέρηση

► να ανακληθεί η ανάθεση της σίτισης και της φύλαξης σε εργολαβικές εταιρείες και να προσληφθούν οι εργαζόμενοι από το ΘΡΙΑΣΙΟ νοσοκομείο με μόνιμη σχέση εργασίας και πλήρη δικαιώματα

► να ακυρωθεί η ανάθεση της καθαριότητας σε εργολαβική εταιρεία και να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι

                                                                                

Print Friendly, PDF & Email
Share.

Comments are closed.