Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Επιχείρησης ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ: Συνεχίζεται η απεργία από 1η Απρίλη εως και 30 Απρίλη

Δημοσιεύτηκε στις

Η  έκτακτη Γενική Συνέλευση του παραπάνω Σωματείου που πραγματοποιήθηκε την  Τετάρτη 29 Μάρτη 2023,ώρα 10.00 στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης (έξω από την πύλη του εργοστασίου ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ), αφού άκουσε την εισήγηση της Διοίκησης και άλλους ομιλητές – μέλη του Σωματείου, αποφάσισε ομόφωνα μετά από μυστική ψηφοφορία την κήρυξη 24ωρων Απεργιών από το Σάββατο 1 Απρίλη 2023έως και την Κυριακή 30 Απρίλη2023 και από ώρα00.01΄έως καιώρα24.00ωςένδειξη διαμαρτυρίας για τις δέκα τέσσερεις εκβιαστικές και τρομοκρατικές απολύσεις καθώς επίσης και για την κατάργηση του τμήματος  διανομής.

Η  Γενική  Συνέλευση  ΑΠΑΙΤΕΙ από την Διεύθυνση  της εταιρείας να ανακαλέσει άμεσα τις παράνομες απολύσεις και την απόφαση της για το κλείσιμο του τμήματος διανομής.

Επίσης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, επειδή η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων, καθώς αυτό έχει ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργάτη, να διατεθούν ως προσωπικό ασφαλείας αποκλειστικά για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της επιχείρησης και την πρόληψη καταστροφών και ατυχημάτων, για  τηνΔευτέρα3 Απρίλη2023:Α) τον κο Νικολουδάκη Εμμανουήλ, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό,Β) τον κο Πλουμή Γεώργιο, μηχανικό αυτοματισμού,Γ) τους εργαζόμενους Λιάκα  Γεώργιο και Κρητικό  Κυριάκο ως υπεύθυνους πυρασφάλειας,για την Τρίτη 4 Απρίλη 2023Α) τον κο Νικολουδάκη Εμμανουήλ, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Β) τον κο Πλουμή Γεώργιο, μηχανικό αυτοματισμού,Γ) τους εργαζόμενους Λιάκα Γεώργιο και Κρητικό  Κυριάκο ως υπεύθυνους πυρασφάλειας,για την Τετάρτη 5 ΑπρίληΜάρτη 2023 τους:Α) τον κο Νικολουδάκη Εμμανουήλ, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Β) τον κο Πλουμή Γεώργιο, μηχανικό αυτοματισμού, Γ) τους εργαζόμενους Μπόζογλου  Στέφανο και  Βαφειάδη Δημήτριοως υπεύθυνους πυρασφάλειας,για την Πέμπτη 6 Απρίλη 2023Α) τον κοΝικολουδάκη Εμμανουήλ, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Β) τον κο Πλουμή Γεώργιο, μηχανικό αυτοματισμού, Γ) τους εργαζόμενους Καζαμία Γεώργιο και Βαφειάδη Δημήτριο ως υπεύθυνους πυρασφάλειας, για την Παρασκευή 7 Απρίλη2023 τους:Α) τον κο Νικολουδάκη Εμμανουήλ, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Β) τον κο Πλουμή Γεώργιο, μηχανικό αυτοματισμού, Γ) τους εργαζόμενους Λιάκα Γεώργιο και Κρητικό Κυριάκο ως υπεύθυνους πυρασφάλειας, για  την Δευτέρα10 Απρίλη 2023: Α) τον κο Νικολουδάκη Εμμανουήλ, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Β) τον κο Πλουμή Γεώργιο, μηχανικό αυτοματισμού, Γ) τους εργαζόμενους Λιάκα Γεώργιο και Κρητικό Κυριάκο ως υπεύθυνους πυρασφάλειας, για την Τρίτη 11 Απρίλη 2023Α) τον κο Νικολουδάκη Εμμανουήλ, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Β) τον κο Πλουμή Γεώργιο, μηχανικό αυτοματισμού,  Γ) τους  εργαζόμενους Μπόζογλου Στέφανο και  Βαφειάδη  Δημήτριο  ως υπεύθυνους πυρασφάλειας,για την Τετάρτη 12 Απρίλη 2023 τους: Α) τον κο Νικολουδάκη Εμμανουήλ, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Β) τον κο Πλουμή Γεώργιο, μηχανικό αυτοματισμού, Γ) τους εργαζόμενους Καζαμία  Γεώργιοκαι  Βαφειάδη Δημήτριο ως υπεύθυνους πυρασφάλειας, για την Πέμπτη 13 Απρίλη 2023: Α) τον κο Νικολουδάκη Εμμανουήλ, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Β) τον κο Πλουμή Γεώργιο, μηχανικό αυτοματισμού, Γ) τους εργαζόμενους Λιάκα Γεώργιο και Κρητικό Κυριάκο ως υπεύθυνους πυρασφάλειας, για την Τρίτη 18 Απρίλη 2023:Α)τον κο Νικολουδάκη Εμμανουήλ, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Β) τον κο Πλουμή Γεώργιο, μηχανικό αυτοματισμού, Γ) τους εργαζόμενους Λιάκα Γεώργιο και Κρητικό Κυριάκο ως υπεύθυνους πυρασφάλειας, για την Τετάρτη 19 Απρίλη2023:Α) τον κο Νικολουδάκη Εμμανουήλ, Ηλεκτρολόγο  Μηχανικό,  Β) τον κο Πλουμή Γεώργιο, μηχανικό αυτοματισμού,Γ) τους εργαζόμενους Μπόζογλου Στέφανο και Βαφειάδη  Δημήτριο ως υπεύθυνους πυρασφάλειας,για την Πέμπτη 20 Απρίλη 2023: Α) τον κο Νικολουδάκη Εμμανουήλ, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Β) τον κο Πλουμή Γεώργιο, μηχανικό αυτοματισμού, Γ) τους εργαζόμενους Καζαμία Γεώργιο και Βαφειάδη Δημήτριο  ως  υπεύθυνους πυρασφάλειας,  για την Παρασκευή 21 Απρίλη 2023τους: Α) τον κο Νικολουδάκη Εμμανουήλ, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Β) τον κο Πλουμή Γεώργιο, μηχανικό αυτοματισμού, Γ) τους εργαζόμενους Λιάκα Γεώργιο και Κρητικό  Κυριάκο ως υπεύθυνους πυρασφάλειας, για την Δευτέρα 24 Απρίλη 2023:Α) τον κο Νικολουδάκη  Εμμανουήλ, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Β) τον κο Πλουμή Γεώργιο, μηχανικό  αυτοματισμού, Γ) τους εργαζόμενους Λιάκα Γεώργιο και Κρητικό Κυριάκο ως υπεύθυνους πυρασφάλειας, για την  Τρίτη 25 Απρίλη2023τους: Α)τον κο Νικολουδάκη Εμμανουήλ, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό,  Β) τον κο Πλουμή Γεώργιο, μηχανικό αυτοματισμού,Γ) τους εργαζόμενους Μπόζογλου Στέφανο και Βαφειάδη  Δημήτριο ως υπεύθυνους πυρασφάλειας,  για  την  Τετάρτη 26 Απρίλη2023 τους:Α) τον κο Νικολουδάκη Εμμανουήλ, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Β) τον κο Πλουμή Γεώργιο, μηχανικό αυτοματισμού,Γ) τους εργαζόμενους Καζαμία Γεώργιοκαι  Βαφειάδη Δημήτριο ως υπεύθυνους πυρασφάλειας, για την Πέμπτη 27 Απρίλη 2023 τους: Α) τον κο Νικολουδάκη Εμμανουήλ, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Β) τον κο Πλουμή Γεώργιο, μηχανικό  αυτοματισμού, Γ) τους εργαζόμενους Λιάκα Γεώργιοκαι Κρητικό Κυριάκο ως υπεύθυνους πυρασφάλειας και για την Παρασκευή 28 Απρίλη 2023: Α) τον κο Νικολουδάκη Εμμανουήλ, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Β) τον κο Πλουμή Γεώργιο, μηχανικό αυτοματισμού, Γ) τους εργαζόμενους Λιάκα Γεώργιοκαι Κρητικό Κυριάκο ως υπεύθυνους πυρασφάλειας

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται όπως επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ Α.Ε.Β.Ε.» που εδρεύει στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης,  με Α.Φ.Μ. 801467921, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόμιμα, για να  λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αφού την αντιγράψει ολόκληρη στην έκθεση επίδοσής του.

Περισσότερα

Κλαδικό Σωματείο Εργαζ. στην Ιδιωτική Υγεία & Πρόνοια Ν.Αχαΐας: Όχι άλλο αίμα για τα κέρδη των αφεντικών

Το Κλαδικό Σωματείο Εργαζομένων στην Ιδιωτική Υγεία & Πρόνοια Ν.Αχαΐας καταγγέλλει ένα ακόμα εργοδοτικό...

Εργατικό Κέντρο Σάμου: Για τον νεκρό εργάτη στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος

ΌΧΙ ΑΛΛΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΌΧΙ ΑΛΛΟ ΑΙΜΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ  Συναδελφισσες και συνάδελφοι, Το...

Σωματείο Εργαζομένων NEXI (πρώην First Data): Συμμετέχουμε στην εκδήλωση για τις ΣΣΕ του Σωματείου εργαζομένων Netcompany Intrasoft

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι Την Τετάρτη 31/05 συμμετέχουμε στην εκδήλωση του σωματείου εργαζομένων Netcompany Intrasoft για τις...