Τετάρτη, 6 Ιουλίου

Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Επιχείρησης ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ: Στάση εργασίας στις 26 και 27 Μαΐου ενάντια στις απολύσεις και στον εκφοβισμό των εργαζομένων

0

Η Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου μας που διενεργήθηκε στις 25 Μαΐου 2022, αποφάσισε την κήρυξη απεργίας διαμαρτυρίας για την αιφνίδια και αδικαιολόγητη απόλυση πέντε συναδέλφων μας, προς εκφοβισμό όλων των εργαζομένων της επιχείρησης.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία, την κήρυξη Στάσης Εργασίας, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26/5/2022 και την Παρασκευή 27/5/2022  και ώρες από 12.00 το μεσημέρι έως τις 15.00 μ.μ..

Δεδομένου ότι η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων, καθώς έχει ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργάτη, σας δηλώνουμε ότι θα διαθέσουμε ως προσωπικό ασφαλείας, αποκλειστικά για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της επιχείρησης και την πρόληψη καταστροφών και ατυχημάτων,  για την Πέμπτη 26/5/2022 τους: A) τον  κο Πλουμή Γεώργιο, μηχανικό  αυτοματισμού  καιΒ) τον εργαζόμενο Χατζηκωνσταντινίδη Χρήστο,  ως υπεύθυνο πυρασφάλειας,  για την Παρασκευή 27/5/2022τους:    A) τον  κο  Πλουμή Γεώργιο, μηχανικό  αυτοματισμού  και  Β) τον εργαζόμενο Μουτάφη  Νικόλαο,  ως υπεύθυνο πυρασφάλειας.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται όπως επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ Α.Ε.Β.Ε.» που εδρεύει στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης,με ΑΦΜ 801467921, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόμιμα, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αφού την αντιγράψει ολόκληρη στην έκθεση επίδοσής του.

Print Friendly, PDF & Email
Share.

Comments are closed.