ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ,ΠΕΕΜΑΓΕΝ : Νέο αντεργατικό νομοσχέδιο για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και τα τουριστικά ημερόπλοια

0

Νέο αντεργατικό νομοσχέδιο προωθεί η κυβέρνηση της ΝΔ, το υπουργείο Ναυτιλίας, με τίτλο «Εκσυγχρονισμός  του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις».

          Αποτελεί συνέχεια των αντεργατικών νόμων, του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 3577/92, που εφαρμόζουν οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις, σε βάρος των δικαιωμάτων ναυτεργατών, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας των εφοπλιστών.

          Συγκεκριμένα στο άρθρο 11: «Στελέχωση πλοίων αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων», δίνεται η δυνατότητα στα επαγγελματικά πλοία αναψυχής μέχρι 24 μέτρα και μεταφορική ικανότητα έως και 12 επιβάτες «δεν υφίσταται υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης πληρώματος». Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής μήκους άνω των 24 μέτρων και μεταφορικής ικανότητας μεγαλύτερης των 12 επιβατών, η οργανική σύνθεση πληρώματος, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας.

Για την κοινωνική ασφάλιση προβλέπεται για  κυβερνήτες, μη απογεγραμμένοι ναυτικοί, εφόσον παρέχουν εξηρτημένη εργασία, ασφαλίζονται με βάση τη νομοθεσία για τον e – Ε.Φ.Κ.Α. που αφορά στους μισθωτούς (πρώην Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών/ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.), ενώ εάν απασχολούνται μέσω σύμβασης παροχής υπηρεσιών, ασφαλίζονται με βάση τη νομοθεσία που αφορά στους μη μισθωτούς (πρώην Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών/ Ο.Α.Ε.Ε.)» 

Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής υπό σημαία πλην της ελληνικής που έχουν χωρητικότητα έως 650 g.t, δεν υφίσταται υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης και για άνω των 650 g.t  «η στελέχωση ρυθμίζεται από τη νομοθεσία του κράτους της σημαίας που φέρουν». Για την κοινωνική ασφάλιση των ναυτικών, «ρυθμίζεται από την ελληνική νομοθεσία, υπό την επιφύλαξη της ενωσιακής νομοθεσίας αναφορικά με το δικαίωμα για ασφάλιση του ναυτικού στο κράτος της σημαίας του πλοίου».

Αντίστοιχα «για τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια
στα υπό ελληνική σημαία
, ανεξαρτήτως χωρητικότητας, η οργανική σύνθεση καθορίζεται από τις υπουργικές αποφάσεις». Ενώ στα υπό σημαία άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που «έχουν χωρητικότητα έως 650 g.t, η οργανική σύνθεση καθορίζεται από τις υπουργικές αποφάσεις και σε αυτά που έχουν χωρητικότητα άνω των 650 g.t, τα θέματα της στελέχωσης ρυθμίζονται από το κράτος της σημαίας που φέρουν». Για την κοινωνική ασφάλιση «στα υπό σημαία άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., ανεξαρτήτως χωρητικότητας, ρυθμίζεται από την ελληνική νομοθεσία, υπό την επιφύλαξη της ενωσιακής νομοθεσίας, αναφορικά με το δικαίωμα για ασφάλιση του ναυτικού στο κράτος της σημαίας του πλοίου».

Στο άρθρο 19 «Ποινικές κυρώσεις» προβλέπεται βαρύτατη ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 3 ετών σε πλοίαρχο ή κυβερνήτη «ο οποίος συντάσσει, νοθεύει ή αποδέχεται πλαστά, εικονικά ή ανακριβή ναυλοσύμφωνα ή συντάσσει, προσυπογράφει, αποδέχεται ή καταχωρίζει ηλεκτρονικά, όπου προβλέπεται, πλαστές, εικονικές ή ανακριβείς καταστάσεις επιβαινόντων». Απαλλάσσει  τον εφοπλιστή από οποιαδήποτε ευθύνη για τις ανωτέρω παραβάσεις, μεταφέροντας την στο εξιλαστήριο θύμα πλοίαρχο ή κυβερνήτη όπως αντίστοιχα επιφορτίζεται με τα πρόστιμα στο άρθρο 20 «Διοικητικές κυρώσεις».

Συγκεκριμένα «σε περίπτωση διαπίστωσης μη τήρησης της υποχρέωσης περί κατοχής επί πλοίου αναψυχής ή επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου του απαιτούμενου πιστοποιητικού ασφάλισης, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 50 ευρώ. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη τήρησης της υποχρέωσης περί ασφάλισης πλοίου αναψυχής ή επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.000 έως και 25.000 ευρώ».

Η εφαρμογή του αντεργατικού νομοσχεδίου για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, θα αυξήσει τις προσλήψεις  με ναυτεργάτες  χωρίς ΣΣΕ, κοινωνική ασφάλιση από όποια χώρα και αν προέρχονται, με οργανικές συνθέσεις που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες και με άμεσο κίνδυνο στην ασφάλεια και προστασία της ζωής των ναυτεργατών, των επιβαινόντων, με αύξηση της ανεργίας, διόγκωση των ελλειμμάτων του ΝΑΤ/ΕΦΚΑ με τραγικές συνέπειες στην κοινωνικοασφαλιστική προστασία για τους ναυτεργάτες, εργαζόμενους, συνταξιούχους.

Καταγγέλλουμε και απαιτούμε την απόσυρση του αντεργατικού νομοσχεδίου.

Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν τις ταξικές δυνάμεις των σωματείων ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ,  που αγωνίζονται ενάντια στην πολιτική των εφοπλιστών, των κυβερνήσεων τους, που επιδιώκουν να επιβάλλουν σε όλες τις κατηγορίες πλοίων συνθήκες γαλέρας με ναυτεργάτες χωρίς ΣΣΕ, κοινωνική ασφάλιση.

Καλούμε τους ναυτεργάτες από όλες τις κατηγορίες πλοίων, με την συμμετοχή τους στα σωματεία, να δυναμώσουμε το μέτωπο των ταξικών δυνάμεων με την ανάπτυξη πολύμορφων αγωνιστικών και απεργιακών κινητοποιήσεων, για την κατάργηση των αντεργατικών νόμων, για να έχουμε δουλειά με δικαιώματα, για την προστασία της υγείας μας, ενάντια στην πολιτική των εφοπλιστών, των πολιτικών και συνδικαλιστικών εκπροσώπων του.

Print Friendly, PDF & Email
Share.

Comments are closed.