Κυριακή, Αύγουστος 18

Οι θέσεις μας για την ακίνητη περιουσία του ΕΦΚΑ

image_pdfimage_print

ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – “ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ” ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

            Mέ τον τίτλο Οκταετές (2018-2025) Κτιριακό Πρόγραμμα ΕΦΚΑ & Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας του ΕΦΚΑ» παρουσιάστηκε στο Δ.Σ του ΕΦΚΑ εισήγηση για «τις προτάσεις για τη βέλτιστη «αξιοποίηση» της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ.

            Με το φερετζέ  της μείωσης των λειτουργικών εξόδων και τις καλύτερες  αποδόσεις της  προχωρά η σφαγή και στην ακίνητη περιουσία του ΕΦΚΑ αλλά και όλων των «δημόσιων» οργανισμών.

            Η Περιουσία του ΕΦΚΑ ανήκει στους ασφαλισμένους και  είναι πληρωμένη με αγώνες, αίμα και ιδρώτα αλλά όμως η «αξιοποίηση» συνεχίζεται στην ίδια λογική με των προηγούμενων κυβερνήσεων για την ενίσχυση της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Ακόμη και η παραμικρή εργασία ανατίθεται σε ιδιώτες, έχουμε πλήρη εμπορευματοποίηση-ιδιωτικοποίηση .

            Το οργανόγραμμα του ΕΦΚΑ αποτυπώνει την επιδίωξη για μείωση των δομών των εντασσόμενων Ταμείων από 280 που υπήρχαν σε 150 περίπου Δομές ΕΦΚΑ. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται και έρχεται σαν ώριμο φρούτο μέ συρρίκνωση Δ/σεων Συντάξεων (μόνο Αθήνα – Θεσσαλονίκη),αφαίρεσης κάθε ουσιαστικής αρμοδιότητα από τα Τοπικά Υπ/τα, ελέγχου για την ασφάλιση των εργαζομένων, απόδοσης παροχών, συντάξεων και τα μετατρέπει ουσιαστικά σε γραφεία ανταποκριτών κοινωνικής ασφάλισης (όπως ήταν ο ΟΓΑ). Η αποψίλωση των Τοπικών Υπηρεσιών από ουσιαστικές αρμοδιότητες ελέγχου ασφάλισης και η μετάθεση της αρμοδιότητας στα 11 ΠΕΚΑ, τα οποία θα λειτουργούν με εναλλαγή-κινητικότητα προσωπικού και με όρους εργασιακής γαλέρας, θα επιδεινώσει την κατάσταση σε όλους τους τομείς. Η συρρίκνωση δομών πανελλαδικά όλων των εντασσομένων ταμείων θα έχει δραματικές συνέπειες τόσο για την εξυπηρέτηση των τοπικών κοινωνιών, των συνταξιούχων όσο και για το προσωπικό του ΕΦΚΑ. Κτίρια χωρίς ασανσέρ ,δεν λειτουργεί ο κλιματισμός ,μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς θέρμανση. Η συρρίκνωση των εργατικών δικαιωμάτων και της κοινωνικής ασφάλισης πάει χέρι-χέρι με την απαξίωση, τη  συρρίκνωση και το ξεπούλημα και της ακίνητης περιουσίας.

            Γνώμονας σχεδιασμού του ΕΦΚΑ είναι  η περιβόητη βιωσιμότητα του συστήματος  με την οποία προσπαθεί να κρύψει την πολιτική μετατροπής της ασφάλισης σε ατομική υπόθεση, με απόσυρση κράτους και εργοδοσίας από τη στήριξη του συστήματος, και  προώθηση της στρατηγικής των 3 πυλώνων (Δημόσιος πυλώνας που χορηγεί προνοιακού επιπέδου παροχές –Επαγγελματικά Ταμεία -Ιδιωτική Ασφάλιση).

            Η «αξιοποίηση» δεν αντιμετωπίζει ούτε τις ανάγκες των εργαζόμενων αλλά ούτε και των ασφαλισμένων, δεν  ενδιαφέρονται να υπάρχουν ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και ασφάλειας εργαζομένων και ασφαλισμένων πού πρέπει να έχουν καλή πρόσβαση και κυρίως υπηρεσίες  ΕΦΚΑ πού καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες Η καταγραφή όλων των ακινήτων σε ένα ενιαίο μητρώο, με αναλυτικές πληροφορίες για την κατάσταση των κτιρίων γίνεται προκειμένου να ληφθεί απόφαση για το ποια ακίνητα θα χαρακτηριστούν ως «επενδυτικές ευκαιρίες», δηλ. ποιά θα ξεπουληθούν, («για τα οποία θα μπορούσαν να κληθούν ακόμη και διεθνείς επενδυτές καθώς μεταξύ άλλων συγκαταλέγεται ένα ευρύ φάσμα υψηλής αξίας ακινήτων») και ποια θα χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ.»

Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ

            Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε συρρίκνωση δομών και αντικειμένων, που αναμένεται να προκύψει από την εφαρμογή του νέου Οργανογράμματος, καθώς και σε οποιαδήποτε κτηριακή συγχώνευση υπηρεσιών που θα έχει ως αποτέλεσμα την δυσκολία ή τον αποκλεισμό στην πρόσβαση και τη δυσχέρεια στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.

            Χρειάζεται Κεντρικός σχεδιασμός -για την ικανοποίηση των συνολικών λαϊκών αναγκών στα πλαίσια μιας άλλης πολιτικής-των υποδομών του ΕΦΚΑ μαζί με ΕΤΕΑΕΠ – ΟΑΕΔ- ΠΡΟΝΟΙΑ και συνολικά του λεγόμενου Δημόσιου Τομέα, με το κόστος να βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Η  θέση μας είναι ότι η τεράστια ακίνητη περιουσία του φορέα ανήκει στους ασφαλισμένους είναι περιουσία πληρωμένη με τον ιδρώτα και το αίμα των εργαζόμενων.

            Καμία πώληση-παραχώρηση της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ σε ιδιώτες.  Εκμίσθωση ή ανταλλαγή οριζόντιων ιδιοκτησιών και οικοπέδων, αγροτεμαχίων σε άλλους δημόσιους φορείς (π.χ. ανέγερση σχολικών κτιρίων, νοσοκομείων, κέντρων υγείας κλπ). Αμοιβαία ανταλλαγή ακινήτων με άλλους φορείς του Δημοσίου σε ισότιμη βάση.

            Να στεγαστούν οι υπηρεσίες σε κτίρια προσβάσιμα στον κόσμο και στους υπαλλήλους. Ειδικότερα προτείνουμε να γίνει ανέγερση σε ιδιόκτητα οικόπεδα (όπου είναι δυνατό) νέων σύγχρονων κτηριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση των μονάδων του ΕΦΚΑ. Σε αντίστοιχα οικόπεδα που βρίσκονται κοντά στις μονάδες να δημιουργηθούν χώροι αποθήκευσης και στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων και των συναλλασσόμενων. Έλεγχος υλικών κατασκευής κτιρίων π.χ Αμίαντος.

            Η απόφαση τού ΕΦΚΑ και της  Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ οδηγεί  στην εκποίηση-ξεπούλημα της μεγάλης ακίνητης περιουσίας στο κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισιά, Πεντέλη, Πειραιά, Υπόλοιπο Αττικής, Θες/νίκη-Βόλο.

            Με έξυπνο τρόπο υποβαθμίζονται όλα τα κτίρια του κέντρου (μεγάλο κόστος επισκευής-συντήρησης-χαρακτηρισμένα από το Υπ. Πολιτισμού ως διατηρητέα κ.α.) για να γίνει αποδεκτή η λογική «πρέπει να τα ξεφορτωθούμε άρον-άρον). Τα φερόμενα προς πώληση-παραχώρηση κτήρια και οριζόντιες ιδιοκτησίες καθώς και οικόπεδα π.χ Κηφισιά και αγροτεμάχια, βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα, σε περιοχές με υψηλή αντικειμενική αξία , αποτελούν τα λεγόμενα φιλέτα π.χ. κτήρια επί της οδού Πανεπιστημίου και σε άλλα σημεία του ιστορικού κέντρου των Αθηνών – και μπορούν να αξιοποιηθούν από τους αγοραστές τους για τη δική τους κερδοφορία και όχι για την κάλυψη των αναγκών των ασφαλισμένων και των εργαζομένων του φορέα, όπως εμείς προτείνουμε.

            Σε κάθε κατηγορία ακινήτων δεν έχει γίνει διαχωρισμός των ακινήτων με βάση την βαρύτητα αυτών στην συγκεκριμένη κατηγορία, η οποία μπορεί να έχει σχέση με την θέση του ακινήτου, την χρησιμότητα, την αξία κλπ., ώστε να προκύψουν και οι βασικές προτεραιότητες. Εάν τους ενδιέφερε η στέγαση σε ιδιόκτητα κτίρια δεν θα στέγαζαν υπηρεσίες σε νοικιασμένα κτίρια ακατάλληλα αποδεδειγμένα (όπως Νικηφόρου-Διοίκηση κλπ) και να έχουμε κενά κτίρια ιδιόκτητα στο κέντρο της Αθήνας και σε καλύτερη κατάσταση από αυτά.

            Να αξιοποιηθούν τα κενά κτίρια στο κέντρο της Αθήνας νεοκλασικά κ.α για  να στεγαστούν υπηρεσίες. Να δοθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό όλα τα απαραίτητα κονδύλια για τις εργασίες αυτές καθώς και για τις επισκευές – συντηρήσεις των υπαρχόντων υποδομών (ιδιόκτητων και μη). {ασανσέρ, κλιματισμός, καθαριότητα, υδραυλικές εγκαταστάσεις κλπ). Συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟ για την αναστήλωση των διατηρητέων κτηρίων και αξιοποίησή τους για τη στέγαση μονάδων ή αρχείων όπου αυτό είναι εφικτό. Όπου δεν είναι, τα κτήρια να αξιοποιηθούν προς όφελος των εργαζομένων και των συναλλασσόμενων του Φορέα (πχ στέγαση Συλλόγων Υπαλλήλων, Συλλόγων Συνταξιούχων, Μορφωτικών – πολιτιστικών συλλόγων, βιβλιοθηκών κλπ). Κοινωνικών φορέων (πχ ΚΕΘΕΑ) κ.α. Κέντρα Υγείας Αστικού τύπου. Μέριμνα διάφορων μορφών –Εστίες αστέγων. Φοιτητικές εστίες –Κέντρα Ειδικής αγωγής. Κτίρια της εργατικής εστίας και του ΟΑΕΔ και σε σωματεία.

Απαλλαγή των κενών ιδιόκτητων από φόρους.

            ΑΡΧΕΙΑ: Είναι άμεση ανάγκη με  τη συμμετοχή όλων των Ταμείων να  καθορισθούν  οι αναγκαίοι χώροι, ανά περιοχή, για Αρχεία: Άμεσα (στο Υποκ/μα), Διαχειρίσιμα (στην περιοχή) ή Χρόνιας Αποθήκευσης (σε απομακρυσμένη περιοχή) και άμεση έναρξη ψηφιοποίησης. Τα αρχεία έχουν φακέλους που έχουν διεκπεραιωθεί και πρέπει να διατηρούνται για λόγους ασφαλείας και νομιμότητας.

            Βασικό ζήτημα είναι όλες οι απαραίτητες ενέργειες (μελέτες σχέδια κλπ) και οι διαγωνιστικές διαδικασίες να γίνουν από την Δ/νση Στέγασης  και Τεχνικών Υπηρεσιών, με αντίστοιχη ενίσχυσή της με μόνιμο προσωπικό σε όλους τους κλάδους με προσθήκη νέων επιστημόνων (Μηχανικών, Οικονομολόγων κλπ.). Το Πρόγραμμα της Μηχανογράφησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το υλοποίησε Ομάδα στελεχωμένη από την Τεχνική Υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με πολύ καλά αποτελέσματα.

            ΤΖΟΓΑΡΙΣΜΑ Ακίνητης Περιουσίας. Η «προίκα» των ασφαλιστικών ταμείων, θεωρείται ανεκμετάλλευτος θησαυρός. Είμαστε αντίθετοι με την παράδοση και της τεράστιας ακίνητης περιουσίας στα χέρια  ενός επενδυτικού φορέα, στα πρότυπα των εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (τύπου Εταιρείας Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας -ΑΕΕΑΠ). Ο χρηματιστηριακός τζόγος δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αξιοποίησης για τα αποθεματικά των Ταμείων. Ξέρουμε τα αποτελέσματα του τζογαρίσματος της κινητής περιουσίας των ενταγμένων ΦΚΑ στον φορέα (PSA, μετοχικά κεφάλαια κλπ). Θα συνεχιστεί η ληστεία και της ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων και των διαθεσίμων όπως έγινε μέχρι σήμερα με τη μεγάλη σφαγή των αποθεματικών και με την κυβέρνηση Σύριζα με την αρπαργή αποθεματικών και διαθέσιμων με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου όλων των ασφαλιστικών ταμείων αλλά και των δημόσιων οργανισμών. Η πολιτική της Ν.Δ  του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ για την Κοινωνική Ασφάλιση αποτελεί διαρκές, επικίνδυνο σκάνδαλο. Η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ έχουν μεγάλες ευθύνες γιατί συμφώνησαν και στήριξαν και στηρίζουν την επικίνδυνη, αντιασφαλιστική νομοθεσία και το χρηματιστηριακό τζόγο.

            Η πραγματική ελπίδα για να αλλάξουν όλα τα παραπάνω, βρίσκεται στους ταξικούς αγώνες. Χρειάζεται δράση των ταξικών συνδικάτων, ενημέρωση της εργατικής τάξης, ενίσχυση της κοινωνικής συμμαχίας. Η αύξηση του πλούτου, η ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας έχουν δημιουργήσει τη βάση για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών .

 

 

 

Comments are closed.