Επιστολή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης για Εργατικές αξιώσεις και αναστολή

image_pdfimage_print

Κύριε Υπουργέ,        

Με βάση την απόφαση της κυβέρνησης για έκτακτα μέτρα έως και 14 Δεκέμβρη μεταξύ των άλλων προβλέπεται και η αναστολή των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης των πάσης φύσεως και βαθμού δικαιοδοσίας δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδικασθεί κατά την διαδικασία των εργατικών διαφορών και αφορούν σε εργατικές απαιτήσεις.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι που έχουν δικαιωθεί δικαστικά για μη καταβαλλόμενους από την εργοδοσία δεδουλευμένους μισθούς, δώρα, επιδόματα και πάσης φύσεως αποδοχές, όπως και για αποζημίωση απόλυσης, καθώς και οι εργαζόμενοι για τους οποίους οι δικαστικές αποφάσεις έχουν διατάξει την επαναπρόσληψή τους ή/και την καταβολή σ’ αυτούς μισθών υπερημερίας, δεν μπορούν να δικαιωθούν, αφού δυνάμει των παραπάνω ρυθμίσεων, δεν μπορούν να εκτελέσουν τις συγκεκριμένες δικαστικές αποφάσεις.

Πιθανοί κίνδυνοι που γεννιούνται από την υφιστάμενη ρύθμιση, είναι οι εργοδοτικές επιχειρήσεις εναντίον των οποίων έχουν στραφεί οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι και έχουν δικαιωθεί με δικαστικές αποφάσεις, να «αξιοποιήσουν» στο διάστημα της αναστολής δυνατότητες  που τους δίνει το νομοθετικό πλαίσιο και στην πραγματικότητα να ματαιώσουν την είσπραξη από τους δικαιωμένους δικαστικά εργαζόμενους των ποσών που τους έχουν επιδικασθεί (π.χ. «κλείσιμο» εργοδοτικής επιχείρησης  και άνοιγμα άλλης που όμως δεν θα είναι η οφειλέτρια με βάσει την εκδοθείσα δικαστική απόφαση κλπ). Πιθανός αντίλογος που θα αναφέρεται στην δυνατότητα του εργαζόμενου να στραφεί κατά του εργοδότη για καταδολίευση δανειστή, σημαίνει επιπλέον δικαστικά έξοδα και δαπάνες για τον ήδη απλήρωτο εργαζόμενο και πολύ χρόνο, με αβέβαιο το αποτέλεσμα.

Επίσης άλλος κίνδυνος που γεννιέται είναι οι εργαζόμενοι που έχουν δικαιωθεί δικαστικά, να μην μπορούν να προβούν -για τα ποσά που δικαιούνται- σε κατάσχεση στα χέρια του τρίτου, δηλαδή σ’ αυτού που οφείλει στην εργοδότρια εταιρεία. Έτσι η εργοδότρια εταιρεία θα εισπράττει χρήματα αλλά δεν θα καταβάλλει τα οφειλόμενα στους εργαζόμενους, ενώ ταυτόχρονα θα έχει όλο τον χρόνο να «αδειάσει» τους τραπεζικούς της λογαριασμούς, ώστε όταν ο δικαστικά δικαιωμένος εργαζόμενος θα μπορεί πλέον να εκτελέσει την δικαστική απόφαση, να βρει άδεια ταμεία. Ειδικά για τις επιχορηγούμενες από το Δημόσιο εργοδοτικές επιχειρήσεις- υπάρχει ο κίνδυνος, οι εργαζόμενοι που έχουν δικαιωθεί δικαστικά, να μην μπορούν να προβούν -για τα ποσά που δικαιούνται- σε κατάσχεση στα χέρια του τρίτου, δηλαδή του  Δημοσίου (π.χ. της Περιφέρειας) κι έτσι η εργοδοτική επιχείρηση θα εισπράξει τα χρήματα της επιχορήγησης (που συνήθως καταβάλλονται τον μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους) και οι εργαζόμενοι θα συνεχίζουν να παραμένουν απλήρωτοι.

Ζητάμε να βρεθεί επειγόντως λύση. Να υπάρξει άρση της αναστολής και να ισχύσει μόνο για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων που αφορούν σε εργατικές αξιώσεις, με όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας που προβλέπονται.

Comments are closed.