Κυριακή, Απρίλιος 11

Υπόμνημα ΔΑΣ για Ελεγκτική Επιτροπή

0
image_pdfimage_print

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής που υπογράφουμε το παρόν υπόμνημα, δεν έχουμε υπογράψει το πρακτικό που αφορά την Έκθεση Ελέγχου Οικονομικής Διαχείρισης της ΓΣΕΕ για την περίοδο 01/01/2016 – 28/02/2019. Διαπιστώνουμε ότι διενεργούνται δαπάνες χωρίς να έχουν προηγηθεί οι απαιτούμενες σχετικές αποφάσεις και διαδικασίες στα αντίστοιχα όργανα. Αναφέρουμε συγκεκριμένα παραδείγματα παρακάτω:

  • Για τις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια ΓΣΕΕ δεν υπάρχει ούτε προϋπολογισμός, ούτε απολογισμός, ούτε απόφαση για το ύψος του κόστους των εκδηλώσεων. Εντοπίστηκαν μόνο τα αντίστοιχα τιμολόγια εξόδων υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Πρόκειται για εκδηλώσεις που το κόστος τους ανέρχεται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.
  • Παρότι η ΔΑΣ έχει κάνει συγκεκριμένη πρόταση για την οικονομική ενίσχυση όλων των δευτεροβάθμιων οργανώσεων από τη ΓΣΕΕ, παρατηρείται το φαινόμενο της επιλεκτικής χρηματοδότησης οργανώσεων με δεκάδες χιλιάδες ευρώ και χωρίς σχετική απόφαση οργάνου.

Επιπλέον, στην τελευταία συνεδρίαση της Ελεγκτικής Επιτροπής (1/3/2019), στο ερώτημα της εκπροσώπου της ΔΑΣ για την ολοκλήρωση του ελέγχου του ΙΝΕ – ΚΕΚ/ΓΣΕΕ, ο προϊστάμενος της Επιτροπής (ΠΑΣΚΕ) μας ενημέρωσε ότι ο έλεγχος για τη χρήση 2018 δεν θα γίνει μέχρι το Συνέδριο της ΓΣΕΕ στις 14 – 17 Μάρτη, δηλώνοντας αόριστα ότι θα γίνει κάποια στιγμή μεταγενέστερα!

Υπενθυμίζουμε ακόμη ότι:

  • Ο οικονομικός έλεγχος του ΙΝΕ – ΚΕΚ / ΓΣΕΕ για τις χρήσεις 2016 και 2017 δεν έχει ολοκληρωθεί με ευθύνη των εκπροσώπων των παρατάξεων ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ.
  • Δεν γίνεται οικονομικός έλεγχος ούτε για το ΚΑΝΕΠ με ευθύνη της πλειοψηφίας.
  • Η έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών για το ΙΝΕ – ΚΕΚ/ ΓΣΕΕ δεν μας διατίθεται.

Τα εκλεγμένα με τη ΔΑΣ μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής της ΓΣΕΕ

                                                                                                                        Γεωργιάδου Στέλια

                                                                                                                         Ζαμπέτα Ελισσάβετ

                                                                                                                          Ράλλη Γαρυφαλλιά

                                                                                                                          Τσιμπουκάκης Ηλίας

Share.

Comments are closed.