Συνδικάτο Μετάλλου Ν. Αττικής : Υπογράφηκε νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

0
image_pdfimage_print

Συνάδελφοι,

            Υπογράφηκε με την Ένωση των Εργοδοτών ΣΕΝΑΒΙ η νέα Σ.Σ.Ε.  Ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών για το 2022, με έναρξη ισχύος από 1η Οκτωβρίου 2021.

Το κείμενο τη ΣΣΕ κατοχυρώνει το σύνολο των  κατακτήσεων που είχαμε  στην προηγούμενη συλλογική σύμβαση  του 2018.

            Προβλέπει αυξήσεις στα μικτά ημερομίσθια μεσοσταθμικά από 4% έως 4,5% για όλες τις ειδικότητες και μια σειρά θεσμικά αιτήματα που καταφέραμε να αποσπάσουμε με τον αγώνα μας από την εργοδοσία.

            Χαιρετίζουμε τον αγώνα του συνόλου των μεταλλεργατών στην Ναυπηγοεπισκευή, που δίνοντας το παρών καθολικά στις απεργιακές και τι άλλες κινητοποιήσεις ανάγκασαν την εργοδοσία να υπογράψει  την νέα συλλογική σύμβαση εργασίας.

 Μην ξεχνάμε ότι αυτές οι κινητοποιήσεις έγιναν μέσα σε μια περίοδο πανδημίας, οπού η κυβέρνηση πέρασε τον αντεργατικό νόμο έκτρωμα που προβλέπει δουλειά, όταν έχει και για όσο έχει, ήλιο με ήλιο, απλήρωτες υπερωρίες, χωρίς συλλογικές συμβάσεις, με σωματεία και εργαζόμενους  που να στηρίζουν την ανταγωνιστικότητα και τα κέρδη των επιχειρήσεων.

Η υπογραφή μέσα σε αυτές τις τόσο δύσκολες συνθήκες ήταν μόνο το πρώτο ημίχρονο. Τώρα η εφαρμογή της Συλλογικής σύμβασης είναι μια εξίσου δύσκολη υπόθεση που προϋποθέτει την ιδία αν όχι περισσότερη προσπάθεια.

Η διοίκηση του Συνδικάτου καλεί το σύνολο των εργαζομένων να συσπειρωθούν στο πλευρό μας στον αγώνα για την εφαρμογή και της νέας συλλογικής σύμβασης.

Γνωρίζουμε  πια καλά, ότι μόνο η οργανωμένη απάντηση στις επιθέσεις της εργοδοσίας μπορεί να κάνει τις συμφωνίες που υπογράφονται στα χαρτιά , πράξη.

Το Συνδικάτο το επόμενο διάστημα θα καταθέσει στο Υπουργείο Εργασίας την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με αίτημα να έχει καθολική και υποχρεωτική ισχύ για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο ανεξάρτητα από το αν είναι ή όχι μέλη της ένωσης των εργοδοτών.

Η εφαρμογή της ξεκινάει από την 1η Οκτωβρίου 2021.

Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά βασικές κατακτήσεις που περιέχονται στη ΣΣΕ του 2022 καθώς και τα νέα ημερομίσθια που θα ισχύουν ανά ειδικότητα:

Α1. Τεχνίτες ηλεκτροσυγκολλητές – λεβητοποιοί – ελασματουργοί – Ηλεκτροτεχνίτες – φλογοχειριστές – σωληνουργοί – υδραυλικοί – μηχανουργοί – μηχανοτεχνίτες – εφαρμοστές – λαμαρινάδες – φανοποιοί – χαράκτες – σαλαδόροι:Μικτά: 90,50 ευρώ. Καθαρά: α) παλιοί ασφαλισμένοι 70 ευρώ β) νέοι ασφαλισμένοι 67,43 ευρώ γ) ηλεκτροτεχνίτες 70,87 ευρώ

            Άδεια – επίδομα αδείας:  α) για εργαζόμενους  που έχουν συμπληρώσει 12 χρόνια σε οποιαδήποτε απασχόληση ή Εργοδότη 1) παλιοί 14,20 ευρώ 2) νέοι 13,99 ευρώ ,  ( ηλεκτροτεχνίτες 14,27 ευρώ ) ,

 β) για εργαζόμενους που έχουν προϋπηρεσία κάτω από 12 χρόνια 1) παλιοί 12,48 ευρώ  2) νέοι  12,27 ευρώ ,  ( ηλεκτροτεχνίτες 12,55 ευρώ )

            Οι βοηθοί αυτών και οι χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων:    Μικτά: 72,50 ευρώ. Καθαρά: α) παλιοί ασφαλισμένοι 56,08    ευρώ β) νέοι ασφαλισμένοι  54,02 ευρώ γ) ηλεκτροτεχνίτες  56,77 ευρώ.

            Άδεια – επίδομα αδείας: α) για εργαζόμενους  που έχουν συμπληρώσει 12 χρόνια σε οποιαδήποτε απασχόληση ή Εργοδότη 1) παλιοί   11,38 ευρώ 2) νέοι 11,21   ευρώ ,  ( ηλεκτροτεχνίτες 11,43 ευρώ )

            β) για εργαζόμενους που έχουν προϋπηρεσία κάτω από 12 χρόνια 1) παλιοί 10 ευρώ  2) νέοι  9,83  ευρώ ,  ( ηλεκτροτεχνίτες   10,05 ευρώ )

Α2.Τεχνίτες ΣΚΑΛΩΣΑΤΖΗΔΕΣ : Μικτά: 88 ευρώ. Καθαρά: α) παλιοί ασφαλισμένοι 68,07 ευρώ β) νέοι ασφαλισμένοι 65,57  ευρώ .

            Άδεια – επίδομα αδείας: α) για εργαζόμενους  που έχουν συμπληρώσει 12 χρόνια σε οποιαδήποτε απασχόληση ή Εργοδότη 1) παλιοί 13,81 ευρώ  2) νέοι 13,61 ευρώ.

            β) για εργαζόμενους που έχουν προϋπηρεσία κάτω από 12 χρόνια 1) παλιοί 12,13 ευρώ , 2) νέοι  11,93  ευρώ.

            ΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΑΥΤΩΝ :  Μικτά: 68 ευρώ. Καθαρά: α) παλιοί ασφαλισμένοι 52,60  ευρώ β) νέοι ασφαλισμένοι 50,66ευρώ  

            Άδεια – επίδομα αδείας: α) για εργαζόμενους  που έχουν συμπληρώσει 12 χρόνια σε οποιαδήποτε απασχόληση ή Εργοδότη 1) παλιοί 10,67 ευρώ  2) νέοι 10,51 ευρώ.

            β) για εργαζόμενους που έχουν προϋπηρεσία κάτω από 12 χρόνια 1) παλιοί 9,38 ευρώ , 2) νέοι  9,22 ευρώ.

            Για τα ΔΕΥΤΕΡΟΚΛΕΙΔΑ (ΣΚΑΛΩΣΑΤΖΗΔΕΣ) : Μικτά: 78 ευρώ. Καθαρά: α) παλιοί ασφαλισμένοι 60,34 ευρώ β) νέοι ασφαλισμένοι 58,12 ευρώ.

            Άδεια – επίδομα αδείας: α) για εργαζόμενους  που έχουν συμπληρώσει 12 χρόνια σε οποιαδήποτε απασχόληση ή Εργοδότη 1) παλιοί 12,24 ευρώ  2) νέοι 12,06 ευρώ.

            β) για εργαζόμενους που έχουν προϋπηρεσία κάτω από 12 χρόνια 1) παλιοί 10,75 ευρώ , 2) νέοι  10,58 ευρώ.

Α3. Τεχνίτες μανουβραδόροι – προπελάδες – μονωτές: Μικτά: 85 ευρώ. Καθαρά: α) παλιοί ασφαλισμένοι 65,75 ευρώ β) νέοι ασφαλισμένοι 63,33 ευρώ, γ) μονωτές  66,56 ευρώ      

Άδεια – επίδομα αδείας: α) για εργαζόμενους  που έχουν συμπληρώσει 12 χρόνια σε οποιαδήποτε απασχόληση ή Εργοδότη 1) παλιοί 13,33 ευρώ  2) νέοι 13,14 ευρώ , ( μονωτές 13,40 ευρώ ). 

            β) για εργαζόμενους που έχουν προϋπηρεσία κάτω από 12 χρόνια 1) παλιοί 11,72 ευρώ , 2) νέοι  11,53 ευρώ , (μονωτές 11,78 ευρώ ) .

            ΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΑΥΤΩΝ : Μικτά: 61 ευρώ. Καθαρά: α) παλιοί ασφαλισμένοι 47,19 ευρώ β) νέοι ασφαλισμένοι 45,45 ευρώ, γ) μονωτές  47,77 ευρώ .

            Άδεια – επίδομα αδείας: α) για εργαζόμενους  που έχουν συμπληρώσει 12 χρόνια σε οποιαδήποτε απασχόληση ή Εργοδότη 1) παλιοί 9,56 ευρώ  2) νέοι 9,43 ευρώ , ( μονωτές 9,61ευρώ ).  

            β) για εργαζόμενους που έχουν προϋπηρεσία κάτω από 12 χρόνια 1) παλιοί 8,41 ευρώ , 2) νέοι  8,27  ευρώ , (μονωτές 8,46 ευρώ ) .

Α4.Τεχνίτες Αμμοβολιστές- Βαφείς – Υδροβολιστές – Στοκαδόροι –  Χειριστές Δοχείων Πίεσης (προϋπηρεσία άνω των 10 ετών): Μικτά: 85  ευρώ. Καθαρά: α) παλιοί ασφαλισμένοι 65,75 ευρώ β) νέοι ασφαλισμένοι 63,33 ευρώ .

            Άδεια – επίδομα αδείας: α) για εργαζόμενους  που έχουν συμπληρώσει 12 χρόνια σε οποιαδήποτε απασχόληση ή Εργοδότη 1) παλιοί 13,33 ευρώ  2) νέοι 13,14 ευρώ . 

            β) για εργαζόμενους που έχουν προϋπηρεσία κάτω από 12 χρόνια 1) παλιοί 11,72 ευρώ , 2) νέοι  11,53 ευρώ  .

Τεχνίτες Χειριστές Δοχείων Πίεσης (προϋπηρεσία κάτω των 10 ετών) – Καθαριστές- Ματσακονιστές: Μικτά: 77 ευρώ. Καθαρά: α) παλιοί ασφαλισμένοι 59,56 ευρώ β) νέοι ασφαλισμένοι 57,37 ευρώ.

            Άδεια – επίδομα αδείας: α) για εργαζόμενους  που έχουν συμπληρώσει 12 χρόνια σε οποιαδήποτε απασχόληση ή Εργοδότη 1) παλιοί 12,08 ευρώ  2) νέοι  11,90 ευρώ . 

            β) για εργαζόμενους που έχουν προϋπηρεσία κάτω από 12 χρόνια 1) παλιοί 10,62 ευρώ , 2) νέοι  10,44  ευρώ  .

            Βοηθοί: Μικτά: 64,50 ευρώ. Καθαρά: α) παλιοί ασφαλισμένοι 49,90 ευρώ β) νέοι ασφαλισμένοι 48,06 ευρώ  . 

            Άδεια – επίδομα αδείας: α) για εργαζόμενους  που έχουν συμπληρώσει 12 χρόνια σε οποιαδήποτε απασχόληση ή Εργοδότη 1) παλιοί 10,12 ευρώ  2) νέοι  9,97 ευρώ . 

            β) για εργαζόμενους που έχουν προϋπηρεσία κάτω από 12 χρόνια 1) παλιοί 8,89 ευρώ , 2) νέοι  8,75  ευρώ  .

      Α5. Εργάτες:   Μικτά: 52,50 ευρώ . Καθαρά: α) παλιοί ασφαλισμένοι 40,61 ευρώ β) νέοι ασφαλισμένοι 39,12 ευρώ  . 

            Άδεια – επίδομα αδείας: α) για εργαζόμενους  που έχουν συμπληρώσει 12 χρόνια σε οποιαδήποτε απασχόληση ή Εργοδότη 1) παλιοί 8,24 ευρώ  2) νέοι  8,12 ευρώ . 

            β) για εργαζόμενους που έχουν προϋπηρεσία κάτω από 12 χρόνια 1) παλιοί 7,24 ευρώ , 2) νέοι  7,12  ευρώ  .

Σημείωση :

 1. Τα παραπάνω ημερομίσθια είναι χωρίς την προσαύξηση του  1,2 (για τη συμπλήρωση του 6ΟΥ ημερομισθίου του Σαββάτου) .
 2. Παλιοί ασφαλισμένοι είναι οι εργαζόμενοι που ασφαλίστηκαν στο ΙΚΑ για πρώτη φορά πριν την 1/1/1993 και νέοι ασφαλισμένοι αυτοί που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά μετά την 1/1/1993 .

ΘΕΣΜΙΚΑ ΤΗΣ Τ.Σ.Σ.Ε. Ναυπηγοεπισκευαστικών Εργασιών :

Υπερωριακή Εργασία

Η υπερωρία είναι προαιρετική. Οι απασχολούμενοι πέραν του καθημερινού ωραρίου καθώς και οι απασχολούμενοι Σαββατοκύριακο θα παίρνουν (από την πρώτη ώρα) προσαύξηση των αποδοχών τους κατά 100%, η οποία σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικατασταθεί με οποιαδήποτε παροχή σε είδος .  Η υπερωριακή απασχόληση μπορεί να πραγματοποιείται ανά ώρα και δεν μπορεί να ξεπερνά τις τρεις ώρες όταν πρόκειται για καθημερινή εργάσιμη μέρα και τις εννιά ώρες όταν πρόκειται για αργία ( εξαιρούνται έκτακτες περιπτώσεις, κατόπιν συνεννόησης των δυο μερών ) .

Γενικές Διατάξεις

 • Καταβάλλεται δώρο Χριστουγέννων που υπολογίζεται για το διάστημα από 1/5 έως 31/12, ως ένα ημερομίσθιο για κάθε οκτώ πραγματοποιηθέντα, και δώρο Πάσχα που υπολογίζεται για το διάστημα από 1/1 έως 30/4 ως ένα ημερομίσθιο για κάθε 6,5 πραγματοποιηθέντα.
 • Οι εργοδηγοί δικαιούνται 12% επίδομα επίβλεψης – εργοδηγού.
 • Οι εργαζόμενοι με πρόσληψη αορίστου χρόνου για χρονικό διάστημα πάνω από ένα έτος στην επιχείρηση,  λαμβάνουν ημερομίσθιο μέχρι 10% μικρότερο του προβλεπόμενου ημερομισθίου τους. Σε περίπτωση απόλυσης πριν το διάστημα του ενός έτους ο εργαζόμενος δικαιούται αποζημίωση ίση με το 10% του συνόλου των αποδοχών του το διάστημα της εργασίας του.
 • Οι οδηγοί – αποθηκάριοι – Υπάλληλοι Γραφείου παίρνουν την ποσοστιαία αύξηση των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου επί του εκάστοτε βασικού τους μισθού που προκύπτει από τις αντίστοιχες κλαδικές τους Συμβάσεις .
 • Όταν η ΕΜΥ δίνει θερμοκρασία 36ο και 37ο C θα διακόπτονται οι εργασίες από τις 14.00 έως τις 18.00 και από 38ο C και πάνω  το ωράριο εργασίας θα είναι 7π.μ.–1 μ.μ. χωρίς περικοπή του ημερομισθίου . Η διακοπή εργασιών θα ισχύει μέχρι και τις 19.00, όπου θα μπορούν να συνεχιστούν οι εργασίες από άλλη βάρδια .
 • Η Επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να δίνει, αναλυτικά κάθε μήνα λογαριασμό των αποδοχών και των κρατήσεων σε κάθε εργαζόμενο.
 • Σε κάθε έργο οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να απασχολούν εργαζόμενους άνω των 55 ετών σε ποσοστό τουλάχιστον 10% επί του συνόλου των εργαζομένων.
 • Ποσοστό ανειδίκευτων εργατών 6% επί του συνόλου των απασχολούμενων σε κάθε έργο .
 • Με την παρούσα Σ.Σ.Ε. για τους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, δεν θίγονται ευνοϊκότερες ρυθμίσεις . Για τους εργαζόμενους που την ημέρα της υπογραφής της παρούσας σύμβασης ήδη εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, δεν δύναται να γίνει βλαπτική μεταβολή όρων σύμβασης.
 • Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της, και λήγει την 31/12/2018. Με την λήξη της παρούσας σύμβασης και εάν δεν υπογραφεί νέα σύμβαση, η παρούσα συνεχίζει να ισχύει για τρία χρόνια.

Αργίες

Α. Ημέρες αργίας υποχρεωτικές: 1) Η 25η Μαρτίου, 2) η Δευτέρα του Πάσχα, 3) η 1η Μαΐου, 4) η 15η Αυγούστου, 5) η 28η Οκτωβρίου, 6) η 6η Δεκεμβρίου, και 7) η 25η Δεκεμβρίου .

Οι μη απασχοληθέντες στις πιο πάνω επτά (7) εορτές, δικαιούνται το ημερομίσθιο.
Β. Κατ’ έθιμο αργίες: 1) Η 1η του έτους, 2) τα Θεοφάνια, 3) η Καθαρά Δευτέρα, 4) η Μεγάλη Παρασκευή, 5) η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων .

Ημιαργίες

Η παραμονή των Χριστουγέννων, η παραμονή της Πρωτοχρονιάς, και η Μεγάλη Πέμπτη, είναι ημιαργίες (με τετράωρη απασχόληση και αμοιβή ένα ημερομίσθιο).

Επιδόματα

-Ο κάθε εργαζόμενος του κλάδου, όταν πηγαίνει για αιμοδοσία στην Τράπεζα αίματος του Σωματείου του ή για κλινικές εξετάσεις επαγγελματικής νόσου, δικαιούται την ημέρα αυτή άδεια με πλήρεις αποδοχές (οικονομικές και ασφαλιστικές).

-Ο κάθε εργαζόμενος του κλάδου που έχει παιδί το οποίο νοσεί και απαιτείται να πηγαίνει συχνά στο Νοσοκομείο ( π.χ. για μετάγγιση αίματος κλπ.) δικαιούται 4 ημέρες επιπλέον άδεια από την κανονική, με πλήρεις αποδοχές (οικονομικές και ασφαλιστικές).

-Όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται 3 ήμερες επιπλέον Άδεια γάμου με πλήρεις αποδοχές

( οικονομικές και ασφαλιστικές)

-Ο εργαζόμενος δικαιούται μία ημέρα άδεια το χρόνο και αμείβεται με το πιο πάνω ημερομίσθιο χωρίς καμία περικοπή ημερήσιας αμοιβής, όταν πηγαίνει για ιατρικές εξετάσεις επαγγελματικής νόσου (τεστ).

-Το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας  , το οποίο καταβάλλεται στους εργαζόμενους που εργάζονται στο αλουμίνιο και στα ανοξείδωτα  συμφωνείται να είναι 10% επί του συνόλου των καταβαλλόμενων . Το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας καταβάλλεται μια φορά .

-Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας 10% παρέχεται στους Ηλεκτροτεχνίτες που εργάζονται σε κλειστούς χώρους με πλύσιμο ηλεκτροκλιν.

Ωράριο Εργασίας

Για όλες τις επιχειρήσεις και για όλες τις ειδικότητες το ωράριο εργασίας είναι:

-Για εργασία στα πλοία, στα εργοστάσια και στα μαγαζιά: τριάντα πέντε (35) ώρες.

-Το ωράριο υπολογίζεται σε πενθήμερη εβδομάδα, με Σάββατο και Κυριακή αργία και με έξι (6) ημερομίσθια.

-Το ωράριο είναι συνεχές.

-Στο ωράριο εμπεριέχονται δυο δεκαπεντάλεπτα διαλύματα.

-Η νυχτερινή βάρδια έχει προσαύξηση 25% επί του συνόλου των αποδοχών.

Εργατικό ατύχημα

Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος στον χώρο εργασίας, η επιχείρηση θα καταβάλει στον εργαζόμενο το υπόλοιπο του ημερομίσθιου από αυτά που δίνει το ΙΚΑ, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις για απασχολούμενους που συμπλήρωσαν ενός (1) έτους προϋπηρεσία και ανεξαρτήτως πραγματοποιηθέντων ημερομισθίων που είχε ο παθών και δεν δύναται να υπερβαίνει τα είκοσι πέντε(25) ημερομίσθια.

Σε περίπτωση ασθενείας η Επιχείρηση δεν μπορεί να απολύσει τον εργαζόμενο μέχρι το πέρας των εργασιών ή για διάστημα 15 ημερομισθίων.

Εκτός Έδρας Εργασία
Α.
Σε περίπτωση που ο τόπος εργασίας βρίσκεται εκτός νομού της έδρας της επιχείρησης , ο εργοδότης υποχρεούται να παρέχει μεταφορικό μέσο για τη μεταφορά των εργαζομένων.

Β. Σε περίπτωση απασχόλησης του εργαζόμενου εκτός νομού της έδρας της επιχείρησης και όταν ακόμα η μετάβαση γίνεται με μεταφορικό μέσο του εργοδότη ή τη συγκοινωνία, ο χρόνος εργασίας υπολογίζεται από τη στιγμή της αναχώρησης από την έδρα της επιχείρησης και η λήξη της εργασίας είναι η στιγμή της επαναφοράς του σε αυτή (η διαδρομή, εφόσον γίνεται εκτός νόμιμου ωραρίου, πληρώνεται απλή σαν ωρομίσθιο).

Γ. Σε περίπτωση που η εργασία εκτελείται εκτός νομού της έδρας της επιχείρησης και δεν γίνεται η επαναφορά του εργαζόμενου αυθημερόν στον τόπο διαμονής του, η επιχείρηση υποχρεούται με δικά της έξοδα να εξασφαλίσει σε αυτόν κατάλληλο οίκημα διαμονής, πλήρη διατροφή και να του καταβάλει επιπλέον 25% του ημερομισθίου του για κάθε ημέρα απασχόλησής του.

 

Share.

Comments are closed.