Σωματείο HQF ΜΙΜΙΚΟΣ: Αίτημα συνάντησης για την ικανοποίηση πλαισίου αιτημάτων

0

Σε πρόσφατη Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας διαμορφώθηκε πλαίσιο αιτημάτων το οποίο, προς διευκόλυνση της μεταξύ μας συζήτησης για αυτά, το διαχωρίσαμε σε δύο κατηγορίες:

Λειτουργικά και μισθολογικά
Υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας

Ζητάμε να ορίσετε μεταξύ μας συνάντηση για να συζητήσουμε το πλαίσιο που αφορά τα λειτουργικά και μισθολογικά αιτήματα το οποίο και επισυνάπτουμε.

Για το πλαίσιο που αφορά τα αιτήματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας θα επανέλθουμε μετά την ολοκλήρωση της διατύπωσής τους και για εκείνη τη συνάντηση θα θέλαμε να γίνει παρουσία του ιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας της επιχείρησης. Για τη συνάντηση για τα αιτήματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας θα επανέλθουμε με νέο μας αίτημα.

Print Friendly, PDF & Email
Share.

Comments are closed.