Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου

Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Θριασίου : Να ανακληθεί έγγραφο 2ης ΥΠΕ που βάζει εμπόδια στη χορήγηση αδειών σε εργαζόμενους ευπαθών ομάδων

image_pdfimage_print

Να ανακληθεί το έγγραφο της 2ης ΥΠΕ που ουσιαστικά «αναιρεί» την υποχρέωση χορήγησης αδειών ειδικής απουσίας, βάζοντας σε κίνδυνο την υγεία εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Η εξάπλωση της επιδημίας στις δημόσιες μονάδες υγείας, με εκατοντάδες νοσούντες εργαζόμενους – λόγω και της συστηματικής άρνησης της κυβέρνησης της ΝΔ να πάρει ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας εργαζομένων και νοσηλευομένων – επιβάλλει να προφυλαχθούν οι εκατοντάδες εργαζόμενοι, που ανήκοντας στις ομάδες αυξημένου κινδύνου λόγω σοβαρών υποκείμενων νοσημάτων, κινδυνεύει άμεσα η υγεία και η ζωή τους.

Στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση κινείται απαράδεκτο έγγραφο της 2ης ΥΠΕ (με αρ. πρωτ. 65829 και ημερ. Έκδοσης 23/11/2020), που ουσιαστικά «αναιρεί» την υποχρέωση χορήγησης ειδικής άδειας απουσίας στους εργαζόμενους που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, αναφέροντας ότι

«οι άδειες ευπαθών ομάδων, ειδικού σκοπού και οποιαδήποτε άλλη άδεια δύνανται να χορηγούνται προς τους αιτούντες. Δηλαδή η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να τις αρνηθεί για λόγους δημοσίου συμφέροντος, ιδιαίτερα στην παρούσα φάση των μέγιστων υποχρεώσεων του Εθνικού Συστήματος Υγείας προς τους πολίτες έναντι της επιδημίας

Ουσιαστικά «αναιρείται» η υποχρέωση της υπηρεσίας να προφυλάξει τους συναδέλφους που κινδυνεύει άμεσα η υγεία και η ζωή τους, αν εκτεθούν σε μόλυνση από COVID-19, ενώ, για άλλη μια φορά, «μεταφέρεται» η κρατική ευθύνη για επαρκή στελέχωση των δημόσιων μονάδων υγείας στις πλάτες συναδέλφους, ακόμα και με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα.

Το παραπάνω έγγραφο παραβιάζει ακόμα και την εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/134/οικ.21190 και ημερ. Έκδοσης 13/11/2020 που ορίζει σαφώς ότι:

«η προστασία των ομάδων αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό, κατά τη ρητή πρόβλεψη της σχετικής ΚΥΑ, δεν τελεί πλέον στη διακριτική ευχέρεια του αιτούντος, αλλά αποτελεί υποχρέωση της Διοίκησης για την απομάκρυνσή τους από την αυτοπρόσωπη παροχή εργασίας, οπότε και εφόσον από τα στοιχεία που τηρεί η Υπηρεσία γνωρίζει ότι ο υπάλληλος υπάγεται στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, τότε θα προβαίνει σε κάθε περαιτέρω ενέργεια αυτεπαγγέλτως για την απασχόλησή τους και την προστασία τους κατά τα οριζόμενα στην ΚΥΑ και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί στις σχετικές εγκυκλίους».

Ο κίνδυνος για την υγεία και ζωή των συναδέλφων είναι ακόμη μεγαλύτερος, αν ληφθεί υπόψη, ότι παρά την μεγάλη εξάπλωση της επιδημίας, η κυβέρνηση ΝΔ δεν έχει εξασφαλίσει ούτε τον επαρκή εφοδιασμό με Μέσα Ατομικής Προστασίας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν συνεχώς ελλείψεις π.χ. σε γάντια και μάσκες υψηλής προστασίας, ενώ αρνείται να γίνεται συστηματικός προληπτικός έλεγχος των εργαζομένων στις δημόσιες μονάδες υγείας και πρόνοιας αλλά και όλων των ασθενών που εισάγονται στα νοσοκομεία, για να προληφθεί η μετάδοση από ασυμπτωματικούς/προσυμπτωματικούς νοσούντες.

Ταυτόχρονα, το παραπάνω έγγραφο βάζει πρόσθετα εμπόδια στη χορήγηση αδειών ειδικού σκοπού στους συναδέλφους με μικρά παιδιά. Αντί, η κυβέρνηση να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων – όπως έγκαιρα ζητούσαν εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές – επέλεξε να τα κλείσει, μεταφέροντας την ευθύνη στις πλάτες των γονιών, που σε πολλές περιπτώσεις δυσκολεύονται ή και αδυνατούν να ανταποκριθούν.

Για να προστατευθεί η υγεία των συναδέλφων, ιδιαίτερα ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, απαιτείται:

► να ανακληθεί το απαράδεκτο έγγραφο της 2ης ΥΠΕ. Να χορηγηθεί ειδική άδειας απουσίας στους συναδέλφους που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου και να διευκολυνθούν οι γονείς.

► να εξασφαλισθούν επαρκή Μέσα Ατομικής Προστασίας στους εργαζόμενους στις δημόσιες μονάδες υγείας και πρόνοιας. Να παρθούν όλα τα αναγκαία συλλογικά μέτρα προστασίας της υγείας ασθενών και εργαζομένων,

 ► να γίνεται συστηματικός προληπτικός μοριακός έλεγχος όλων των εργαζομένων αλλά και όλων των ασθενών που εισάγονται στα νοσοκομεία, για να προληφθεί η μετάδοση από ασυμπτωματικούς/προσυμπτωματικούς νοσούντες.

Comments are closed.