Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Θριασίου : Επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης του Θριασίου Νοσοκομείου με προσωπικό

0

Επιτακτική ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης του ΘΡΙΑΣΙΟΥ νοσοκομείου, όπου, με 220 κενές οργανικές θέσεις, 45 εργαζόμενους σε αναστολή εργασίας και 30 θετικούς για SARS-CoV-2 σε καραντίνα, νοσηλεύονται 75 ασθενείς με COVID-19

Σοβαρότατα προβλήματα στη λειτουργία του ΘΡΙΑΣΙΟΥ νοσοκομείου προκαλούν οι μεγάλες ελλείψεις προσωπικού, δεδομένου ότι παραμένουν κενές 220 οργανικές θέσεις προσωπικού, 45 εργαζόμενοι είναι σε αναστολή εργασίας και 30 περίπου εργαζόμενοι είναι σε καραντίνα λόγω θετικής εξέτασης για SARS-CoV-2.

Χαρακτηριστικό είναι ότι αν και στο νοσοκομείο νοσηλεύονται περισσότεροι από 150 παθολογικοί και πνευμονολογικοί ασθενείς (από τους οποίους οι 75 είναι COVID), οι ειδικευμένοι γιατροί στην Α και Β Παθολογική κλινικές είναι συνολικά μόνο 10 ενώ στην Πνευμονολογική κλινική είναι μόνο 3. Αντίστοιχα, το ιατρείο COVID του ΤΕΠ στελεχώνεται από 3 μόνο παθολόγους και με μετακινήσεις ειδικευομένων άσχετων ειδικοτήτων.

Με διακοπή λειτουργίας κινδυνεύει η Παιδιατρική, όπου έχουν απομείνει μόνο 2 μόνιμοι και 1 επικουρική ειδικευμένοι παιδίατροι και 4 ειδικευόμενοι. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εξασφαλισθεί ασφαλές πρόγραμμα εφημεριών,  όπως συμβαίνει και στο Μικροβιολογικό, όπου έχουν απομείνει 3 μόνιμοι και 1 επικουρική γιατροί.

Αντίστοιχες είναι οι ελλείψεις προσωπικού στην Αιμοδοσία και στο Ακτινοδιαγνωστικό, όπου οι καταργήσεις οργανικών θέσεων έχουν σαν αποτέλεσμα να μην επαρκούν οι υπάρχοντες γιατροί για την ασφαλή λειτουργία.

Συνολικά, στο ΘΡΙΑΣΙΟ νοσοκομείο παραμένουν κενές 32 θέσεις ειδικευμένων και τουλάχιστον 40 θέσεις ειδικευόμενων γιατρών. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της ΜΕΘ COVID και της Γενικής ΜΕΘ, όπου παραμένουν κενές 3 θέσεις εντατικολόγων καθώς και 16 θέσεις νοσηλευτών.

Αν και στο ΘΡΙΑΣΙΟ νοσοκομείο παραμένουν επίσης κενές 89 νοσηλευτικού προσωπικού, 51 τραυματιοφορέων και βοηθών θαλάμου, 12 χειριστών ιατρικών συσκευών και βοηθών εργαστηρίων, 6 τεχνολόγων ακτινολόγων και χειριστών εφαρμοστών, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη ούτε η διαδικασία για την πρόσληψη 9 μονίμων εργαζομένων, που εκκρεμεί από τον Αύγουστο 2020.

Αποτέλεσμα των ελλείψεων είναι η συνεχιζόμενη εξουθένωση των νοσηλευτών, τραυματιοφορέων και βοηθών θαλάμου. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα της ΜΕΘ και των κλινικών COVID που οι νοσηλευτές αναγκάζονται να παραμένουν πολλές ώρες, ντυμένοι με προστατευτικές στολές, αφού δεν «φτάνουν» σε κάθε βάρδια.

Παρόμοιες είναι οι ελλείψεις στα ΤΕΠ και ΤΕΙ, στα Χειρουργεία – Αναισθησιολογικό, στη Μαιευτική, στη Γενική ΜΕΘ αλλά και στις υπόλοιπες κλινικές (π.χ. ΩΡΛ, Νευροχειρουργική, Ορθοπαιδική, Χειρουργική, ΜΑΦ Κέντρου Εγκαυμάτων), όπου νοσηλεύονται παθολογικοί και χειρουργικοί ασθενείς.

Αντίστοιχες είναι οι ελλείψεις σε παραϊατρικό προσωπικό (φυσικοθεραπευτές, Ακτινοδιαγνωστικό, διαγνωστικά εργαστήρια, Αιμοδοσία) αλλά και στην Διοικητική και Τεχνική Υπηρεσία, όπου δεν έχει αντικατασταθεί ούτε ένας από τους εργαζόμενους που συνταξιοδοτήθηκαν.

Μέρος των ελλείψεων σε όλες τις υπηρεσίες καλύπτονται με συμβασιούχους, από τους οποίους 190 (οι 35 είναι γιατροί) απολύονται στις 28 Φεβρουαρίου και 31 Μαρτίου, δεδομένου ότι η κυβέρνηση της ΝΔ, όπως και οι προηγούμενες, αρνούνται το αίτημα μας για μονιμοποίηση τους.

Για να εξασφαλισθεί η ασφαλής λειτουργία του νοσοκομείου, απαιτείται:

να ανακληθούν οι αναστολές εργασίας και να επιστρέψουν όλοι οι εργαζόμενοι.

να μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι όλων των ειδικοτήτων καθώς και οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές

να ολοκληρωθούν άμεσα οι εκκρεμούσες προκηρύξεις για την πρόσληψη προσωπικού.

► να επανασυσταθούν και να καλυφθούν οι κατηργημένες οργανικές θέσεις και να ενισχυθεί το νοσοκομείο με άμεσες προσλήψεις γιατρών από τους συμμετέχοντες σε κρίσεις για προκηρυχθείσες θέσεις άλλων νοσοκομείων

► για την άμεση πρόσληψη μόνιμου νοσηλευτικού, παραιατρικού, βοηθητικού υγειονομικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού, να αξιοποιηθούν οι καταστάσεις επιλαχόντων στην προκήρυξη 6Κ και οι καταστάσεις για επικουρικό προσωπικό.

Print Friendly, PDF & Email
Share.

Comments are closed.