Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Επιχείρησης Μαλαματίνα: Συνεχίζονται οι απεργιακές κινητοποιήσεις από 22 έως και 31 Αυγούστου

0

Η  έκτακτη  Γενική  Συνέλευση  του παραπάνω  Σωματείου  που πραγματοποιήθηκε σήμερα  Πέμπτη 18/8/2022,ώρα  09.00  στο  Καλοχώρι  Θεσσαλονίκης  (έξω  από  την  πύλη  του  εργοστασίου  ΜΑΜΑΜΑΤΙΝΑ),  αφού  άκουσε την εισήγηση  της  Διοίκησης  και  άλλους  ομιλητές – μέλη  του  Σωματείου,  αποφάσισε  ομόφωνα  μετά  από  μυστική ψηφοφορία την κήρυξη 24 ωρων Απεργιών από την Δευτέρα  22 Αυγούστου 2022  έως  και  την  Τετάρτη 31  Αυγούστου  2022 και από ώρα 00.01΄ έως και ώρα 24.00 ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις πέντε εκβιαστικές και τρομοκρατικές απολύσεις καθώς επίσης και για την κατάργηση του τμήματος  διανομής. 

Η  Γενική  Συνέλευση  ΑΠΑΙΤΕΙ από την Διεύθυνση  της  εταιρείας να ανακαλέσει  άμεσα  τις  παράνομες απολύσεις και την απόφαση της για το κλείσιμο  του  τμήματος  διανομής. 

Επίσης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, επειδή η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων, καθώς αυτό έχει ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργάτη, να διατεθούν ως προσωπικό ασφαλείας αποκλειστικά για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της επιχείρησης και την πρόληψη καταστροφών και ατυχημάτων, για  την Δευτέρα  22 Αυγούστου 2022 τους: Α) τον κο Νικολουδάκη Εμμανουήλ, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Β) τον κο Πλουμή Γεώργιο, μηχανικό αυτοματισμού,Γ) τον εργαζόμενο Ποιμενίδη Μιχάλη, Θερμαστή παραγωγής  και  Δ)τον  εργαζόμενο Μπόζογλου Στέφανο ως υπεύθυνο πυρασφάλειας, για την Τρίτη  23 Αυγούστου 2022 Α) τον  κο Νικολουδάκη Εμμανουήλ, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό,Β) τον κο Πλουμή Γεώργιο, μηχανικό αυτοματισμού,Γ) τον εργαζόμενο Ποιμενίδη Μιχάλη, Θερμαστή παραγωγής και Δ) τον εργαζόμενο Μπόζογλου Στέφανο ως υπεύθυνο πυρασφάλειας,για την Τετάρτη24 Αυγούστου 2022 τους: Α) τον κο Νικολουδάκη Εμμανουήλ, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Β) τον κο Πλουμή Γεώργιο, μηχανικό αυτοματισμού, Γ) τον εργαζόμενο Ποιμενίδη Μιχάλη, Θερμαστή παραγωγής και Δ) τον εργαζόμενο  Λασκαρίδη  Γεώργιο ως υπεύθυνο πυρασφάλειας, για την Πέμπτη 25 Αυγούστου 2022 τους:Α) τον  κο Νικολουδάκη Εμμανουήλ, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Β) τον κο Πλουμή Γεώργιο, μηχανικό αυτοματισμού, Γ) τον εργαζόμενο Ποιμενίδη Μιχάλη, Θερμαστή παραγωγής και Δ) τον εργαζόμενο  Μπόζογλου  Στέφανο ως υπεύθυνο πυρασφάλειας, για  την  Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022  τους:Α) τον  κο Νικολουδάκη Εμμανουήλ, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Β) τον κο Πλουμή Γεώργιο, μηχανικό αυτοματισμού, Γ) τον εργαζόμενο Ποιμενίδη Μιχάλη, Θερμαστή παραγωγής και Δ)τον εργαζόμενο Μπόζογλου Στέφανο ως υπεύθυνο πυρασφάλειας,για  την Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022 τους: Α) τον  κοΝικολουδάκη Εμμανουήλ, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Β) τον κο Πλουμή Γεώργιο, μηχανικό αυτοματισμού, Γ) τον εργαζόμενο Ποιμενίδη Μιχάλη, Θερμαστή παραγωγής και Δ)τον εργαζόμενο Μπόζογλου Στέφανο ως υπεύθυνο πυρασφάλειας, για την Τρίτη 30 Αυγούστου 2022Α) τον  κο Νικολουδάκη Εμμανουήλ, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό,Β) τον κο Πλουμή Γεώργιο, μηχανικό αυτοματισμού,Γ) τον εργαζόμενο Ποιμενίδη Μιχάλη, Θερμαστή παραγωγής και Δ) τον εργαζόμενο Χατζηκωνσταντινίδη  Χρήστο ως υπεύθυνο πυρασφάλειας  και για την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022 τους: Α) τον  κο Νικολουδάκη Εμμανουήλ, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Β) τον κο Πλουμή Γεώργιο, μηχανικό αυτοματισμού, Γ) τον εργαζόμενο Ποιμενίδη Μιχάλη, Θερμαστή παραγωγής και Δ) τον εργαζόμενο  Μπόζογλου  Στέφανο ως υπεύθυνο πυρασφάλειας.

  Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται όπως επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ Α.Ε.Β.Ε.» που εδρεύει στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης,  με Α.Φ.Μ. 801467921, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόμιμα, για να  λάβει γνώση και για τις νόμιμες  συνέπειες, αφού την  αντιγράψει ολόκληρη στην  έκθεση επίδοσής του. 

Print Friendly, PDF & Email
Share.

Comments are closed.