Δευτέρα, 8 Μαρτίου

ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ : Καταγγελία των εκπαιδευομένων του Ειδικού Τμήματος Μηχανικών των ΑΕΝ

Λάβαμε καταγγελία από εκπαιδευομένους Μηχανικούς, που έχουν εγγραφεί για την παρακολούθηση του ειδικού τμήματος, που πραγματοποιείται στις ΑΕΝ και απαιτείται για την απόκτηση του διπλώματος του Γ’ Μηχανικού.

Συγκεκριμένα, οι σπουδαστές καταγγέλλουν ότι λόγω της καθυστέρησης της έναρξης των μαθημάτων τους, ο όγκος της ύλης κάποιων μαθημάτων όπως τα Μαθηματικά, τη Φυσική και τη Χημεία, ύλη που κανονικά διδάσκεται σε 4 – 5 μήνες, καλούνται να την καλύψουν σε 2,5 μήνες, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να ανταπεξέλθουν. Επισημαίνουν δε, ότι μεγάλο μέρος της ύλης στα παραπάνω μαθήματα, δεν έχει διδαχθεί στα ναυτικά λύκεια και τα ΕΠΑΛ. 

Απαιτούμε την άμεση παρέμβαση των υπηρεσιών του υπουργείου και την αντιμετώπιση του προβλήματος, με βάση την καταγγελία των εκπαιδευομένων του Ειδικού Τμήματος Μηχανικών των ΑΕΝ και την έγγραφη ενημέρωσή μας.

 

Υ.Σ. Επισυνάπτεται η καταγγελία των σπουδαστών του Ειδικού Τμήματος

 ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2021 ( ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)

Προς Δεκν (ΥΝΑΝΠ)

Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε, τις ανησυχίες μας και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε σχετικά με τον όγκο της ύλης σε μια σειρά μαθημάτων όπως, τα μαθηματικά, την φυσική και την χημεία του πρώτου κύκλου σπουδών του ειδικού σχολείου μηχανικών 2020-2021. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε το φετινό ειδικό τμήμα ξεκίνησε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Αυτό είχε ως συνέπεια πολλοί καθηγητές να αντιμετωπίζουν αντικειμενικές δυσκολίες, καθώς η πίεση του παράγοντα χρόνου για την παράδοση της ύλης δημιούργησε φοβερές δυσκολίες στους σπουδαστές του τμήματος.Ύλη που διδάσκεται κανονικά σε 4-5 μήνες για να μπορέσει να γίνει κατανοητή από τους φοιτητές εμείς δυστυχώς είμαστε αναγκασμένοι να την εμπεδώσουμε μόλις σε 2,5 μήνες. Επίσης ακόμη ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, είναι ο λιγοστός χρόνος που έχουμε να μελετήσουμε τα συγκεκριμένα μαθήματα, λόγω του φόρτου εργασίας που έχουμε καθημερινά, καθώς απαιτείται, με βάση το πρόγραμμα να συμπληρώνουμε πάνω από οκτώ ώρες στον υπολογιστή. Όπως γίνεται αντιληπτό είναι αδύνατον να αναπεξέλθουμε στις απαιτήσεις των καθηγητών αλλά και του υλικού ασκήσεων-μελέτης που δίνονται για το σπίτι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως, είναι ο διαθέσιμος χρόνος που θα έχουμε μετά την λήξη των μαθημάτων μέχρι την διεξαγωγή των εξετάσεων. Άρα είναι φανερό ότι αυτό θα έχει ως συνέπεια την αποτυχία του μεγαλύτερου αριθμού σπουδαστών του τμήματος, κάτι το οποίο θα οδηγήσει τους σπουδαστές σε απόγνωση.

Επίσης θα έλαμε να σας τονίσουμε ότι μεγαλύτερο μέρος της ύλης στα συγκεκριμένα μαθήματα, δεν έχει διδαχθεί στα ναυτικά λύκεια και στα επαλ. Το μεγαλύτερο ποσοστό των σπουδαστών του ειδικού τμήματος όπως πολύ καλά γνωρίζετε προέρχονται από ναυτικά λύκεια-επαλ, άρα ήταν υποχρεωμένοι να  παρακολουθήσουν μόνο τα μαθήματα ειδικότητας για να αποκτήσουν το πτυχίο του μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Το συγκεκριμένο σύστημα δεν έχει στο πρόγραμμα σπουδών  τα προαναφερθέντα μαθήματα. Όπως καταλαβαίνεται υπάρχουν τεράστια κενά που πρέπει να καλυφθούν και δυστυχώς ο χρόνος δεν επαρκεί.

Ζητάμε λοιπόν την κατανόηση σας έμπρακτα πλέον με κάποια περικοπή ενδεχομένως της ύλης των συγκεκριμένων μαθημάτων για να μπορέσουμε και εμείς να αναπεξέλθουμε στις απαιτήσεις της σχολής, να εμπεδώσουμε την ύλη αλλα και για να κατανοήσουμε το αντικείμενο του κάθε μαθήματος.

Με εκτίμηση,

          Οι σπουδατές του τμήματος.

 

 

Comments are closed.