Παρέμβαση Σ.Σταθουλόπουλου|Κινητοποίηση για το Ασφαλιστικό