Δευτέρα, 15 Αυγούστου

Πανελλαδική Ομοσπονδία Εργατ/λων Εμφιαλωμένων Ποτών : Εγκύκλιος για καύσωνα

0

Συναδέλφισσες καί Συνάδελφοι

Έχουμε μπει για τα καλά στη θερινή περίοδο, περίοδο κατά την οποία οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με την υγρασία δημιουργούν πλείστα προβλήματα στους εργαζόμενους/ες εξαιτίας και της καταπόνησής τους την ώρα εργασίας.

Ο ανθρώπινος οργανισμός προσαρμόζεται μεν στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος αλλά αυτό συμβαίνει μέχρι ενός ορίου, το οποίο είναι διαφορετικό ανά άτομο καί αν ξεπεραστεί εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία του κάθε ατόμου.

Υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτους όλα τα μέτρα ασφάλειας για τις ομάδες υψηλού κινδύνου (καρδιοπαθείς, άτομα με αναπνευστικά προβλήματα κ,λπ.), να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώ­ρους καί να γίνονται κατά περίπτωση διαλλείματα ώστε να ξεκουράζονται οι εργαζόμε­νοι και να μειώνεται η θερμική καταπόνησή τους.

Πιο συγκεκριμένα: α) πρέπει να διακόπτονται άμεσα οι υπαίθριες εργασίες όταν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 380 βαθμούς, β) πρέπει να διακόπτονται άμεσα οι εργασίες σε εσωτερικούς χώρους (μηχανοστάσια κλπ.) όταν υπερβαίνουν τους 38 βαθμούς, γ) να περιορί­ζονται στο ελάχιστο οι βαριές εργασίες όταν η θερμοκρασία και η υγρασία δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες, δ) οι ομάδες υψηλού κινδύνου να απέχουν από την εργασία, όταν επι­κρατούν συνθήκες καύσωνα, ε) να χορηγείται πόσιμο δροσερό νερό κατά τη διάρκεια της εργα­σίας στους εργαζόμενους, στ) να υπάρχουν κλιματιζόμενοι χώροι, όπου οι εργαζόμενοι θα κάνουν διάλειμμα, ζ) να ανανεώνεται ο αέρας στο χώρο εργασίας.

Η Π.Ο.Ε.Ε.Π. εφιστά την προσοχή των Σωματείων-μελών της αλλά και σε όλους του εργαζόμενους ξεχωριστά να φροντίζουν ώστε οι διευθύνσεις των επιχειρήσεων να λαμβά­νουν και να τηρούν όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα, όπως συχνές μετρήσεις της θερμοκρασίας αλλά και υγρασίας του χώρου, δημιουργία κατάλληλων διαμορφωμένων χώ­ρων για τον χρόνο ανάπαυσης και την μείωση της θερμοκρασίας, την διάθεση πόσιμου δροσερού νερού σε θερμοκρασία 10 με 15 βαθμούς κ.λ.π., για την αντιμετώπιση των προ­βλημάτων που προκύπτουν κατά την περίοδο των υψηλών θερμοκρασιών – καύσωνας.

Συνιστούμε στις επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας σε συνεργασία με το Σωματείο του χώρου να φροντίζουν για την σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, ειδικά σε αυτές τις ακραίες κλιματολογικά συνθήκες.

Ευχόμαστε καλό καλοκαίρι  σε ένα ασφαλές, δροσερό και υγιεινό περιβάλλον για όλους τους εργαζόμενους/ες του κλάδου.

Print Friendly, PDF & Email
Share.

Comments are closed.