Κινητοποίηση συνδικάτων και μαζικών φορέων Αττικής στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας (Watt & Volt) για ρεύμα φθηνό για όλο το λαό

Δημοσιεύτηκε στις

Περισσότερα