Κινητοποίηση συνδικάτων και μαζικών φορέων Αττικής στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας (NRG) για ρεύμα φθηνό για όλο το λαό

Δημοσιεύτηκε στις

Περισσότερα