Σάββατο, 4 Ιουλίου

Καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου Θριασίου για μετακίνηση εκλεγμένου συνδικαλιστή

image_pdfimage_print

Καταγγέλλουμε την απόφαση του Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για την μετακίνηση του συνάδελφου Κορφιάτη Δημήτριου, μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου μας, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του ίδιου και του Σωματείου μας, από το Γενικό Νοσοκομείο ΘΡΙΑΣΙΟ στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά “Αγιος Παντελεήμων – Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής “Η Αγία Βαρβάρα”, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ασκεί τα συνδικαλιστικά του καθήκοντα.

Αν και επανειλημμένα ζητήσαμε να συναντηθούμε με το διοικητή της 2ης ΥΠΕ, υπήρξαν αλλεπάλληλες αναβολές της συνάντησης εκ μέρους του, και η συνάντηση δεν πραγματοποιήθηκε με  δική του ευθύνη.

Επισημαίνουμε, για άλλη μια φορά, ότι σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 5 του ν. 1264/1982 ορίζεται ότι: «με την επιφύλαξη του άρθρου 11 του ν. 1256 /1982… δεν επιτρέπεται μετάθεση των κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δημοσίων υπαλλήλων που είναι μέλη διοικητικών συμβουλίων ή προσωρινών διοικήσεων πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων εφόσον αυτές ανήκουν σε δευτεροβάθμιες μέλη τριτοβάθμιων οργανώσεων, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση των ίδιων των υπαλλήλων και της συνδικαλιστικής του οργάνωσης.»

Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση (8/2019) της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής προστασίας Συνδικαλιστικών Ελευθεριών και Δικαιωμάτων Δημόσιων Υπαλλήλων Αθηνών, προκύπτει ότι η απαγόρευση μετάθεσης των συνδικαλιστικών στελεχών είναι απόλυτη και δεν εξαρτάται από υπηρεσιακές ανάγκες της διοίκησης ή από τη γνώση ή άγνοια από αυτή της προστατευόμενης από το νόμο συνδικαλιστικής ιδιότητας του υπαλλήλου που μετατίθεται.

Επιπροσθέτως η απόφαση για μετακίνηση του συναδέλφου, που ασκεί καθήκοντα προϊσταμένου της Διοικητικής/Οικονομικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου μας, εντάσσεται στην πάγια τακτική των κυβερνήσεων ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ να «αντικαταστούν»/μετακινούν/τοποθετούν προϊσταμένους τμημάτων και υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, ώστε να υπηρετούνται οι εκάστοτε κυβερνητικοί σχεδιασμοί, παραβιάζοντας ακόμα και τη σχετική νομοθεσία.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι δεν έχουν διενεργηθεί κρίσεις για την επιλογή προϊσταμένων τμημάτων και υπηρεσιών από το 2012, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η μετακίνηση του συναδέλφου πριν τη λήξη της θητείας του ως προϊστάμενου της Διοικητικής/Οικονομικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου μας, με ορισμό χρόνου λήξης «και έως  την επιλογή και τοποθέτηση αντίστοιχου προϊσταμένου, που θα επιλεγεί από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο,» παραβιάζει το ν. 3528/2007 («Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»)  και συγκεκριμένα την παράγραφο 3 του άρθρου 66, τις παραγράφους 1,2 και 5 του άρθρου 67 και τις παραγράφους 1 και 9 του άρθρου 68.

Στην επιμονή του για την μετακίνηση του εκλεγμένου συναδέλφου, ο διοικητής της 2ης ΥΠΕ έφτασε στο σημείο (ΔΑΑΔ 485/7-1-2020) να «συμπληρώσει» την, πριν από 40 μήνες, εκδοθείσα απόφαση (ΔΑΑΔ 40808/19-9-2016) της 2ης ΥΠΕ για την τοποθέτηση του συναδέλφου ως  προϊστάμενου της Διοικητικής/Οικονομικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου μας, με την παρακάτω διατύπωση «και έως την επιστροφή του τελευταίου (δηλαδή, του πρώην διοικητή του Νοσοκομείου Νίκαιας και πρώην διευθυντή της διοικητικής υπηρεσίας του νοσοκομείου μας) ή την επιλογή και τοποθέτηση αντίστοιχου προϊσταμένου, που θα επιλεγεί από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.”,

Για όλους τους παραπάνω λόγους, την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου, στις 10 π.μ., θα πραγματοποιήσουμε παρέμβαση στο διοικητή της 2ης ΥΠΕ για να ανακληθεί η απόφαση για μετακίνηση του μέλους του Δ.Σ. του Σωματείου μας και να ακυρωθεί η «συμπλήρωση» της τοποθέτησης του ως  προϊστάμενου της Διοικητικής/Οικονομικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Comments are closed.