Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου

Γραμματεία ΠΑΜΕ Εύβοιας : Να σταματήσει η δίωξη των δικαιωμάτων της συναδέλφου

image_pdfimage_print

Με βάση το ισχύον καταστατικό (πρωτοδικείο Χαλκίδας) της εταιρείας «Ραδιοτηλεοπτικής – Ράδιο965» εταίροι της είναι μέλη και πρώην μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας (ΕΚΕ) και πρωτοβάθμια σωματεία της δύναμης του ΕΚΕ.

Οι εκλεγμένοι στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΕ με την «Ταξική Ενότητα» βρεθήκαμε να συμμετέχουμε στην εταιρεία «Ραδιοτηλεοπτική – Ράδιο965» γιατί το καταστατικό της στο άρθρο 9 αναφέρει ότι “Η ιδιότητα μέλους της εταιρείας του φυσικού προσώπου συνάπτεται με την ιδιότητά του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας”.

Μέχρι σήμερα συνεχίζουμε να έχουμε αυτήν την ιδιότητα παρότι επανειλημμένα έχουμε εκφράσει την αντίθεσή μας στη συμμετοχή και πιο πολύ στην εν κρυπτώ, αντεργατική διαχείριση που ασκείται μία δεκαετία από τον Μπασινά, μέλος του ΔΣ του ΕΚΕ και μέλος της διοίκησης της ΓΣΕΕ με τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, διευθυντή του πολιτικού γραφείο του βουλευτή Χατζηγιαννάκη και την ομάδα του. Η διαχείριση αυτή μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνει:

  • επίθεση σε εργασιακά δικαιώματα
  • μεταφορά μεγάλων χρηματικών ποσών από το ταμείο του ΕΚΕ στη «Ραδιοτηλεοπτική – Ράδιο965» που ξεπερνάνε τις 200.000 ευρώ, την τελευταία δεκαετία
  • συμμετοχή σε προγράμματα χρηματοδότησης που προκάλεσαν την έφοδο του ΣΔΟΕ στο κτίριο που στεγάζεται το ΕΚΕ

Για το λόγο αυτό, όσοιως εκλεγμένοι στο ΔΣ του ΕΚΕ με την «Ταξική Ενότητα», βρεθήκαμε να συμμετέχουμε στην εταιρεία «Ραδιοτηλεοπτική – Ράδιο965», με εξώδικη δήλωση απαιτήσαμε:

  • να σταματήσει η επίθεση στα δικαιώματα της συναδέλφου για 16 χρόνια ηχολήπτριας της «Ραδιοτηλεοπτικής – Ράδιο965». Να αποσυρθεί η προσφυγή που έγινε από τον Μπασινά και την ομάδα του μέσω του δικηγορικού γραφείου Χατζηγιαννάκη και ζητάει να μην της αναγνωριστούν ένσημα που της οφείλουν. Να καταβάλουν το υπόλοιπο από δεδουλευμένα και αποζημίωση που της οφείλουν από το 2017.
  • την καταγγελία της εταιρικής σύμβασης και την αποχώρησή μας από την εταιρεία.

Για αυτές μας τις ενέργειες ενημερώνουμε όλους όσους αναφέρονται ως εταίροι της «Ραδιοτηλεοπτικής – Ράδιο965», τα μέλη και πρώην μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΕ και τα συμμετέχοντα πρωτοβάθμια σωματεία της δύναμης του ΕΚΕ.

Απευθύνουμε κάλεσμα στήριξης της εργαζόμενης, που διώκεται από τον Μπασινά και την ομάδα του, στα μέλη και πρώην μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΕ και τα συμμετέχοντα πρωτοβάθμια σωματεία της δύναμης του ΕΚΕ. Απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες που να δηλώνουν την αντίθεση καθενός εταίρου σε αυτές τις ενέργειες.

Επισημαίνουμε ότι η συγκεκριμένη συνάδελφος έχει ήδη χάσει 5 χρόνια συνταξιοδοτικά ένσημα γιατί όταν προσέφυγε στο ΙΚΑ τα πέντε παλαιότερα χρόνια είχαν ήδη παραγραφεί.

Επισημαίνουμε ότι η προσφυγή που εκκρεμεί κατά της ασφάλισης της συναδέλφου ζητάει να μειωθεί ο χρόνος παραγραφής ασφαλιστικών εισφορών στα 5 χρόνια (από 10 ή 20 που ισχύει αναλόγως προϋποθέσεων). Αν κερδηθεί όχι μόνο δεν θα πάρει τα ένσημά της η συνάδελφος αλλά θα αποτελεί και δεδικασμένο για να αξιοποιηθεί σε παρόμοιες περιπτώσεις από την εργοδοσία.

Να συγκληθεί άμεσα το ΔΣ του ΕΚΕ για το συγκεκριμένο θέμα.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΞΩΔΙΚΟΥ

Οι υπογράφοντες την παρούσα, φυσικά και νομικά πρόσωπα, φερόμαστε ως μέλη της ως άνω πρώτης καθ’ ής αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό της, το οποίο έχει κατατεθεί στα σχετικά Βιβλία του Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

                   Η εν λόγω εταιρεία συστάθηκε στις 22 Οκτωβρίου 1990 στη Χαλκίδα υπό την αρχική επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ορίστηκε δε ως έδρα της το κτήριο όπου στεγάζεται το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας στη Χαλκίδα, επί της οδού Φριζή αρ. 10.

                   Σκοπός της εταιρείας ορίστηκε «η ίδρυση και λειτουργία ραδιοτηλεοπτικών σταθμών στο νομό της Εύβοιας ο οποίος θα καλύπτει με τις εκπομπές του κατά κύριο λόγο θέματα εναγόμενα στην εξυπηρέτηση των εργαζομένων γενικά, στην ανάπτυξη του εργατικού κινήματος καθώς και στην πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη του κοινού».

                   Ανώτατο όργανο της εταιρείας ορίστηκε η Γενική Συνέλευση των εταίρων που θα συγκαλείτο τρεις φορές το χρόνο (κατόπιν τροποποίησης του καταστατικού “μία φορά το χρόνο”), για τη λήψη δε αποφάσεων απαιτείται παρουσία του 50% των εταίρων και απόλυτη πλειοψηφία επ’ αυτών. Ανάμεσα στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε να «ορίζει και ανακαλεί τους διαχειριστές και εκπροσώπους της εταιρείας».

                   Περαιτέρω, ως μέλη της εταιρείας ορίστηκαν τα φυσικά πρόσωπα – μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας και τα νομικά πρόσωπα σωματείων που ανήκουν στο Εργατικό Κέντρο Εύβοιας εκπροσωπούμενα από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους, δηλαδή τον πρόεδρο αυτών.

                   Τέλος, η διάρκεια της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά πενταετής. Κατόπιν των τροποποιήσεων που ακολούθησαν ώστε κατά κύριο λόγο να αντικαθίστανται τα απερχόμενα μέλη της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας με τα κάθε φορά νεοεκλεγέντα, το άρθρο 4 του ισχύοντος καταστατικού, το οποίο κατατέθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Χαλκίδας το 2015, όρισε τη διάρκεια της εταιρείας μέχρι τις 21/2/2018, προβλέποντας τη δυνατότητα παράτασης επί πενταετία, εφόσον το τελευταίο έτος, δηλαδή το 2018, δεν λυθεί η εταιρεία. Δεδομένου ότι η εταιρεία δε λύθηκε, η διάρκειά της έχει παραταθεί μέχρι το 2023.

                   Με την παρούσα σας δηλώνουμε ότι για όσο χρονικό διάστημα οι υπογράφοντες φερόμαστε ως έχοντες την εταιρική ιδιότητα, ουδέποτε κληθήκαμε να συμμετάσχουμε σε Γενική Συνέλευση της εταιρείας και προφανώς ουδέποτε ασκήσαμε την οποιαδήποτε πράξη διαχείρισης αυτής.

                   Σας δηλώνουμε επίσης την έντονη διαμαρτυρία μας για το γεγονός ότι η εταιρεία υλοποίησε προγράμματα χρηματοδότησής της από κοινοτικούς και άλλους πόρους, η διαχείριση των οποίων προκάλεσε τη διενέργεια ελέγχου το 2017 στην έδρα της εταιρείας, στο ίδιο κτίριο που στεγάζεται το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας, από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ).

                   Επίσης, διαμαρτυρόμαστε έντονα και δηλώνουμε την κάθετη αντίθεση και τον αποτροπιασμό μας για τα εξής περιστατικά, τα οποία επουδενί δε συνάδουν με τη συνδικαλιστική μας ιδιότητα.

                   Στην εταιρεία εργαζόταν η συνάδελφος Μητάκη Ελένη από τις 15 Ιανουαρίου 2001 έως και τις 10 Νοεμβρίου 2017, όταν καταγγέλθηκε η σύμβασή της από τον διαχειριστή της εταιρείας Μπασινά Στέφανο.

                   Όπως πληροφορηθήκαμε, στη συνάδελφο δεν καταβλήθηκε η νόμιμη αποζημίωση ύψους 15.120,00 €, ενώ κατά την απόλυση η εταιρεία της όφειλε από δεδουλευμένες αποδοχές το ποσό των 6.278,00€, τα οποία ποσά συμφωνήθηκε εγγράφως να της καταβληθούν τμηματικά σε 36 μηνιαίες δόσεις. Επειδή όμως η Εταιρεία, δεν ήταν συνεπής στην συμφωνία των τμηματικών καταβολών, η συνάδελφος προσέφυγε στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Εύβοιας και η εργατική διαφορά συζητήθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2018. Ως εκπρόσωπος της εταιρείας εμφανίστηκε στην υπηρεσία ο Μπασινά Στέφανος, ο οποίος δήλωσε ότι θα εξοφληθούν οι οφειλές σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις μέχρι τον Οκτώβριο του 2020.

                   Επειδή και πάλι δεν τηρήθηκε η δέσμευση του παρότι αυτή ήταν ενώπιον του ΣΕΠΕ, η συνάδελφος αναγκάστηκε να καταθέσει στο Ειρηνοδικείο Χαλκίδας την από 26-2-2020 Αγωγή της, προκειμένου να αποφύγει την παραγραφή των αξιώσεών της, ζητώντας να της καταβληθεί το συνολικό ποσό των 7.900 ευρώ, ως υπόλοιπο από τις άνω αιτίες που δεν είχε εξοφληθεί. Η συζήτηση της αγωγής έχει αναβληθεί για την 13-4-2021 ενώ σύμφωνα με τη συνάδελφο, το σημερινό υπόλοιπο της απαίτησής της ανέρχεται στο ποσό των 4.230 ευρώ.

                   Επίσης η συνάδελφος μετά την απόλυση της διαπίστωσε ότι η εταιρεία δεν κατέβαλε ούτε τις ασφαλιστικές της εισφορές, με αποτέλεσμα να μην έχει ασφαλιστικά ένσημα (καταβάλλονταν εισφορές μόνο για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη) για το λόγο αυτό προσέφυγε στο ΙΚΑ και δικαιώθηκε εν μέρει. Δεν δικαιώθηκε για πέντε από τα πρώτα χρόνια της εργασίας της, δηλαδή από 17/01/2001 έως 31/12/2005, λόγω παραγραφής. Δηλαδή για εκείνο το χρονικό διάστημα η συνάδελφος δεν θα πάρει συντάξιμα ένσημα παρότι παρείχε εργασία που είναι γνωστή σε όλη την πόλη της Χαλκίδας, καθώς μονίμως ακούγονταν από τη συχνότητα του σταθμού ότι στη ρύθμιση του ήχου βρίσκεται η Ελένη Μητάκη.

                   Στη συνέχεια η εταιρεία προσέφυγε στην Τ.Δ.Ε. του ΙΚΑ Χαλκίδας κατά της δικαίωσης της συναδέλφου μπλοκάροντας συνολικά την ασφάλισή της και ζητώντας να μην πάρει τα συντάξιμα ένσημά της ούτε για το χρονικό διάστημα που δικαιώθηκε. Η Τ.Δ.Ε. του ΙΚΑ Χαλκίδας απέρριψε την προσφυγή και δικαίωσε τη συνάδελφο, αλλά η Εταιρεία προσέφυγε εκ νέου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας μπλοκάροντας και πάλι συνολικά την ασφάλιση της συναδέλφου ζητώντας να μην πάρει τα συντάξιμα ένσημά της.

                   Για όλες τις παραπάνω ενέργειες (ένσταση στην Τ.Δ.Ε., προσφυγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας), δεν γνωρίζαμε το παραμικρό, καθώς δεν προηγήθηκε σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων. Ουσιαστικά και τυπικά λοιπόν, η Εταιρεία δεν έχει νομιμοποιηθεί για τις δικαστικές αυτές ενέργειες, ούτε για την παράστασή της στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας κατά τη συζήτηση της Προσφυγής που φέρεται ότι έχει ασκήσει.

                   Τα ανωτέρω είναι ενδεικτικά και μόνο της επίθεσης στα δικαιώματα της συναδέλφου η οποία επιπλέον είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα, είχε υποστεί μείωση αποδοχών κα.

                   Επαναλαμβάνουμε ότι μέχρι πρότινος είχαμε πλήρη άγνοια για τα ανωτέρω θέματα, καθώς όπως προαναφέραμε δεν είχαμε όχι απλώς ανάμειξη, αλλά ούτε καν ενημέρωση για τους ανωτέρω αντεργατικούς και αντισυνδικαλιστικούς χειρισμούς του διαχειριστή της εταιρείας Στέφανου Μπασινά, ο οποίος δρούσε εν κρυπτώ και σε κάθε περίπτωση εν αγνοία της Γενικής Συνέλευσης. Παρά μάλιστα τις επανειλημμένες αιτήσεις πολλών από εμάς για να λάβουμε ενημέρωση σχετικά με τη διαχείριση της εταιρείας.

                   Για το λόγο αυτόν, ορισμένοι από εμάς δεν έχουμε υπογράψει ούτε τις τελευταίες τροποποιήσεις του Καταστατικού της εταιρείας.

                   Περαιτέρω, θεωρούμε τα ανωτέρω περιστατικά ως σπουδαίο λόγο καταγγελίας της εταιρικής σύμβασης, τουλάχιστον σε ότι αφορά τη δική μας συμμετοχή στην εταιρεία υπό την ιδιότητα του εταίρου.

                   Εξάλλου, οι τρίτος, τέταρτος και πέμπτος από εμάς δεν είμαστε πλέον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας.

                   Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού της εταιρείας «Κάθε εταίρος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δικαιούται να καταγγείλει την εταιρική σύμβαση και να αποχωρήσει από την εταιρεία χωρίς καμία αξίωση απέναντι σε αυτή κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο».

                   Επειδή περαιτέρω, οι διατάξεις 741 επ. του ΑΚ προβλέπουν το δικαίωμα της καταγγελίας της εταιρικής σύμβασης για σπουδαίο λόγο, ακόμη δε κι αν υποτεθεί ότι επί της ως άνω εταιρείας ισχύει το άρθρο 784 ΑΚ περί αναλογικής εφαρμογής , στην περίπτωσή μας δηλώνουμε ρητά ότι η παρούσα δήλωσή μας έχει την έννοια της εκούσιας εξόδου από την εταιρεία κατ’ άρθρο 261 του Ν. 4072/2012.

                   Επειδή τα ως άνω πραγματικά περιστατικά και ιδίως αφενός μεν ο εν κρυπτώ τρόπος λειτουργίας της εταιρείας χωρίς τη σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων και χωρίς καν την πληροφόρηση των εταίρων, αφετέρου δε ο αντεργατικός χειρισμός της υπόθεσης της προαναφερόμενης υπαλλήλου της εταιρείας συνιστούν σπουδαίους λόγους για την καταγγελία της εταιρικής σύμβασης από πλευράς μας, άλλως και σε κάθε περίπτωση της εκούσιας εξόδου μας.

                   Επειδή δεν επιθυμούμε να μας καταβληθεί η αξία ή μέρος της αξίας συμμετοχής μας στην εταιρεία.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΥΦΥΛΑΞΗ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ

 

                   Καταγγέλλουμε την εταιρική σύμβαση της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», εδρεύουσας στη Χαλκίδα Εύβοιας, οδός Μ. Φριζή αρ. 10 και αποχωρούμε από αυτήν, μη έχοντες πλέον την ιδιότητα του εταίρου αυτής.

                   Θέτουμε την παρούσα Δήλωσή μας στη διάθεση της συναδέλφου μας Ελένης Μητάκη για να την αξιοποιήσει προς όφελος των δίκαιων και νόμιμων αξιώσεών της.

Comments are closed.