ΕΣΑΚ – Εργατικό Κέντρο Ξάνθης : Νομιμοποίηση σωματείων – αντιπροσώπων για το εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο του εργατικού Κέντρου

0

Συνάδελφοι, μας κοινοποιήσατε πρόσκληση στις 12/01/2022 με αριθμ. πρωτ. 3880 την απόφαση του ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Ξάνθης στις 11/01/2022 με αριθμ πρωτ. 229 για την πραγματοποίηση του ετήσιου εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου του ΕΚΞ, στις 27/01/2022. Μέχρι τώρα όμως δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία κίνηση, εκ μέρους σας για τον έλεγχο και την νομιμοποίηση των σωματείων και των αντιπροσώπων τους, μέσω των πρακτικών αρχαιρεσιών. Προκύπτουν σοβαρά ζητήματα, με πoιό σώμα αντιπροσώπων θα πάμε για το συνέδριο όταν δεν έχουν πραγματοποιηθεί εκλογές αρκετών σωματείων, όταν σε ορισμένα σωματεία πραγματοποιούνται αυτές τις μέρες αρχαιρεσίες και πρέπει να γίνει έλεγχος από το ΔΣ του ΕΚΞ για την εγκυρότητα τους, εάν τηρήθηκαν οι προθεσμίες με τις παρατάσεις της θητείας των ΔΣ λόγω της πανδημίας covid-19, ποια προχώρησαν σε ορισμό προσωρινής Διοίκησης σύμφωνα με τις δικαστικές πράξεις, ποια αποκλείονται λόγω λήξης της θητείας τους, να ελεγχθούν τυχόν διπλοψηφίες και ειδικώς πρακτικά αρχαιρεσιών και καταστάσεις ψηφισάντων.

Ζητούμε την άμεση συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΚΞ και τον ορισμό διαπαραταξιακής επιτροπής που θα ελέγξει όλα τα παραπάνω, αλλιώς προκύπτουν σοβαρά ζητήματα εγκυρότητας των σωματείων, των αντιπροσώπων τους και φυσικά του ίδιου του Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου του ΕΚΞ.

Print Friendly, PDF & Email
Share.

Comments are closed.