Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου : Για την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων

image_pdfimage_print

Συνάδελφοι – σες,

            Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Ζ. ενημερώνει τους εργαζόμενους , για να μην υπάρξει, όπως και  πέρσι, πίεση από  εργοδότες για να επιστρέφουν οι εργαζόμενοι το ποσό που τους κατέβαλαν για Δώρο Χριστουγέννων! ότι: 

Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου σε οποιοδήποτε εργοδότη δικαιούνται Δώρο Χριστουγέννων.

Δεν επιτρέπεται και είναι άκυρη κάθε αντίθετη ρητή ή σιωπηρή συμφωνία, καθώς και η παραίτηση του εργαζόμενου από την αξίωση καταβολής του. 

Συνεπώς δεν υποχρεούται κανείς να επιστρέψει τα χρήματα που καταβλήθηκαν για Δώρο Χριστουγέννων και καλούμε τους εργαζόμενους, όπου συμβαίνει, να το καταγγέλλουν στο οικείο σωματείο τους. 

Η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων  πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την 21η Δεκεμβρίου κάθε έτους, υπόκειται σε εισφορές υπέρ ΙΚΑ και Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. Ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει το δώρο και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία.

Σε περίπτωση που το Δώρο Χριστουγέννων δεν καταβληθεί έγκαιρα,  οι εργαζόμενοι να ενημερώσουν το σωματείο τους για να προβούν από κοινού στις προβλεπόμενες ενέργειες.

Από τη Διοίκηση

Comments are closed.