Δευτέρα, 26 Ιουλίου

Εργατικό Κέντρο Λαμίας : Να παρθούν μέτρα προστασίας για τον καύσωνα

0
image_pdfimage_print

Να παρθούν μέτρα προστασίας για τον καύσωνα που θα πλήξει τη χώρα και τους χώρους δουλειάς και μέτρα προστασίας υπέρ της υγείας των εργαζομένων.

Η θερμοκρασία σήμερα αλλά και τις επόμενες μέρες θα ανέβει σημαντικά θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνας.

Οι συνθήκες στους χώρους δουλειάς σε συνθήκες καύσωνα γίνονται ακόμα χειρότερες.

Σε μία σειρά χώρους όχι μόνο δεν υπάρχει κλιματισμός αλλά μία σειρά άλλοι παράγοντες θα κάνουν ασφυκτική την κατάσταση στους χώρους δουλειάς.  Η αυξημένη θερμοκρασία υγρασία και μια σειρά άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα υγείας . Ακόμη και το θάνατο, ενώ αυξάνουν και τον κίνδυνο εργατικών ατυχημάτων.  Πολύ δύσκολες θα είναι συνθήκες και για τους εργαζόμενους που δουλεύουν σε εξωτερικούς χώρους είναι εντελώς εκτεθειμένοι όπως οικοδομή, ταχυμεταφορές, στα delivery και πρέπει να παρθούν μέτρα για την προστασία τους.  Δεν αρκούν τα συνήθη μέτρα προστασίας χρειάζονται επιπλέον μέτρα να πάθουν ώστε να αποφύγουμε τα χειρότερα.

Μπροστά στον επερχόμενο καύσωνα απαιτούμε:

 1.             Άμεση διακοπή όλων των υπαίθριων εργασιών     όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 38ο      Αντίστοιχα, άμεση διακοπή εργασιών      σε ιδιαίτερα επιβαρυμένους θερμικά χώρους (γιαπιά, μηχανοστάσια, χυτήρια, ναυπηγικές εργασίες, υαλουργίες, μηχανουργεία, θερμοκήπια, κλπ). Πλήρης καταβολή του ημερομισθίου χωρίς καμία περικοπή.   
             
 2. Αποχή από την εργασία, όταν επικρατούν συνθήκες καύσωνα, των εργαζομένων που εντάσσονται   σε ομάδες υψηλού κινδύνου (καρδιοπαθείς, πνευμονοπαθείς, διαβητικοί, νεφροπαθείς, εγκυμονούσες, κ.λπ.). Πλήρης καταβολή του ημερομισθίου.
             
 3. Συχνά διαλείμματα κατάλληλης διάρκειας, ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος και τα χαρακτηριστικά της εργασίας, της έντασης εργασίας και της χρησιμοποιούμενης στολής εργασίας – ΜΑΠ, για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων.
             
 4. Περιορισμός βαριών εργασιών όταν οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες.
             
 5. Διάθεση σε συνεχή βάση στους εργαζόμενους πόσιμου δροσερού νερού κοντά στη θέση εργασίας τους.
             
 6. Δημιουργία κατάλληλων κλιματισμένων χώρων διαλείμματος για την ανάπαυση των εργαζομένων.
             
 7. Ύπαρξη και λειτουργία κλιματισμού στους χώρους εργασίας όπου αυτό είναι εφικτό.           (Σημειώνουμε ότι πολλές φορές η εργοδοσία, για να αποφύγει το κόστος της εγκατάστασης κλιματιστικών, προφασίζεται ότι η λειτουργία τους δεν είναι συμβατή με την παραγωγική διαδικασία.)
             
 8. Απαγωγή των ρύπων και του θερμού αέρα όσο το δυνατό πιο κοντά στην πηγή τους.
             
 9. Για τη λειτουργία των κλιματιστικών μονάδων να εξασφαλιστεί ότι τηρούνται τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο για μέτρα διασφάλισης από ιογενείς λοιμώξεις Δ1δ/ΓΠ οικ 26635/23-04-2020 (π.χ. συνεχής φυσικός αερισμός του χώρου ακόμη και με παράλληλη λειτουργία κλιματιστικών μονάδων,    αποφυγή ανακυκλοφορίας αέρα κ.λπ.).
             
 10. Μόνωση των πηγών θερμότητας (μεγάλων μηχανών,     κτλ), θερμομόνωση της πλάκας ή στέγης.

Τα παραπάνω μέτρα είναι άκρως απαραίτητα και αναγκαία για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. Χρειάζεται ουσιαστικός έλεγχος των επιχειρήσεων που έχουν την ευθύνη για τα μέτρα. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί το  ΣΕΠΕτοΚΕΠΕΚ να πραγματοποιήσουν τους απαραίτητους ελέγχους ώστε να διασφαλιστούν τα παραπάνω.

Επίσης καλούμε τους εργαζόμενους σε κάθε χώρο δουλειάς  να μη αφεθούν στο ελάχιστο μπροστά στα ζητήματα προστασίας της υγείας τους να απευθυνθούν στο Εργατικό Κέντρο Λαμίας και τα σωματεία του ώστε να απαιτήσουμε και να επιβάλουμε μέτρα προστασίας και υγείας στους χώρους δουλειάς.

Share.

Comments are closed.