Έκδοση ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου Ληξουρίου για την απόλυση εργαζομένου από εταιρεία ασφάλειας του αεροδρομίου Κεφαλλονιάς που παρέχει υπηρεσίες για λογαριασμό της γερμανικής εταιρείας Fraport».

image_pdfimage_print

Από το πρακτικό της 7ης τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ληξουρίου της 30ης Οκτωβρίου 2019.

Αριθμός Απόφασης: 33/2019 (εκτός ημερήσιας διάταξης)

Περίληψη

«Έκδοση ψηφίσματος για την απόλυση εργαζομένου από εταιρεία ασφάλειας του αεροδρομίου Κεφαλλονιάς που παρέχει υπηρεσίες για λογαριασμό της γερμανικής εταιρείας Fraport».

Στο Ληξούρι, σήμερα 30 Οκτωβρίου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη & ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ληξουρίου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα Γερασίμου και Αθηνάς Τζουγανάτου (Α’όροφος) στην οδό Παπά Χαρ.Γραικούση στο Ληξούρι ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.: 889/25-10-2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου που έχει εκλεγεί με τις διατάξεις του άρθρου 64 Ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του Ν.4555/2018, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ.4 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο είκοσι ένα(21) μελών, ευρέθησαν παρόντα δεκαοκτώ (18) και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: (18)                                         ΑΠΟΝΤΕΣ: (3)

1 ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
2 ΒΟΛΤΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3 ΝΤΙΟΥΑΝΙ ΓΑΛΕΜΠ
4 ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
5 ΚΑΜΙΝΑΡΗ ΑΔΑΜΑΝΤΑΝΤΙΑ
6 ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
8 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
9 ΓΑΛΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
10 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
11 ΠΡΕΝΤΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
12 ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
13 ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ δικαιολογημένα ΑΠΩΝ
14 ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ ΝΕΣΤΩΡ
15 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΠΩΝ
16 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ-ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
17 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ δικαιολογημένα ΑΠΩΝ
18 ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ-ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
19 ΦΑΡΑΚΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
20 ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
21 ΚΑΠΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Ληξουρίου κ. Γεώργιος Κατσιβέλης . Επίσης παραβρέθηκαν ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Ληξουρίου κ. Γρηγορόπουλος Ανδρέας, Σουλλάρων κ. Αραβαντινός – Ζαφείρης Γεράσιμος και οι πρόεδροι των Κοινοτήτων Καμιναράτων κ. Ρηγάτος Χαράλαμπος και Κουβαλάτων κ. Δελλαπόρτας Διονύσιος. Ακολούθως η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ληξουρίου Κα Αδαμαντία Καμινάρη δίνει το λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ρουχωτά ο οποίος ενημέρωσε το Σώμα για τα εξής:

«Μόλις διάβασα ότι η Εταιρεία Fraport απέλυσε τον εργαζόμενο Νικόλαο Γκισγκίνη. Απολύθηκε εργαζόμενος από μια γερμανική εταιρεία. Θεωρώ ότι το Δ.Σ. με ένα σύντομο και περιεκτικό ψήφισμα πρέπει να καταδικάσει αυτή την ενέργεια της Fraport. Προτείνουμε την έκδοση του εξής ψηφίσματος:

Καταδικάζουμε την απόλυση του Νικολάου Γκισγκίνη επειδή διαβλέπουμε πίσω από αυτή, προσπάθεια εκφοβισμού των εργαζομένων γενικώς και όσων πρωτοστατούν στην διεκδίκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων ειδικώς. Στηρίζουμε την απαίτηση των εργαζομένων στις υπηρεσίες ασφάλειας του αεροδρομίου για μόνιμη και σταθερή δουλειά με αξιοπρέπεια και χωρίς εκφοβισμό.

Ο εκπρόσωπος της Δημοτικής Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ» κ. Συνοδινός Βαλλιάνος Ευάγγελος πρότεινε να υιοθετήσει το Σώμα το ψήφισμα του Εργατικού Κέντρου Κεφαλλονιάς το οποίο έχει ως εξής:

«Το δημοτικό συμβούλιο Δήμου Ληξουρίου καταγγέλλει την απαράδεκτη και εκδικητική απόλυση από την εταιρεία ESA Security Solutions του συναδέλφου Νίκου Γκισγκίνη, μέλους του σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και εκλεγμένου Περιφερειακού Συμβούλου Ιονίων Νήσων. Η εν λόγω εταιρεία, που διαχειρίζεται, για λογαριασμό της FRAPORT την ασφάλεια του αεροδρομίου Κεφαλονιάς, απολύει το συνάδελφο για την πολιτική και συνδικαλιστική του δράση.

Η απόλυση αυτή είναι καθαρά τρομοκρατική και εκδικητική καθώς πρόκειται για το μόνο συνάδελφο που απολύεται και ενώ υπήρχε δέσμευση από πέρυσι ότι το σύνολο των συναδέλφων θα σταματούσε να δουλεύει με δίμηνες και δεκάμηνες συμβάσεις και θα μετατρεπόταν σε αορίστου χρόνου. Απαιτούμε εδώ και τώρα τη μετατροπή όλων των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου.

Είναι ηλίου φαεινότερο ότι η εργοδοσία θέλει να επιβάλει σιγήν ιχθύος στους χώρους δουλειάς και να επιβάλλει το δόγμα «τάξις και ασφάλεια», να τρομοκρατήσει τους εργαζόμενους. Έτσι επιτίθεται σε όποιον μπαίνει εμπόδιο στους σχεδιασμούς της, σε όποιον απεργεί, προετοιμάζοντας και προλειαίνοντας το έδαφος και για άλλες απολύσεις. Αέρα στα πανιά της εργοδοσίας δίνουν τα αντεργατικά μέτρα της προηγούμενης κυβέρνησης που συνεχίζει η σημερινή με πιο πρόσφατο το περιβόητο «αναπτυξιακό» πολυνομοσχέδιο που διαλύει εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα.

Δηλώνουμε σε όλους τους τόνους πως η τρομοκρατία δεν θα περάσει.

Απαιτούμε να παρθεί πίσω η απόλυση του συναδέλφου μας. Καλούμε όλα τα σωματεία του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, να καταγγείλουν τη στάση της εργοδοσίας.

Δεν υποχωρούμε! Είμαστε σε ετοιμότητα για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μας!»

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, ερωτήσεις και τοποθετήσεις των συμβούλων όπως αυτά καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά Το Συμβούλιο μετά τα παραπάνω

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Υιοθετεί το ψήφισμα του Εργατικού Κέντρου Κεφαλλονιάς όπως αναλυτικά αναφέρθηκε στην εισήγηση και συγκεκριμένα:

«Το δημοτικό συμβούλιο Δήμου Ληξουρίου καταγγέλλει την απαράδεκτη και εκδικητική απόλυση από την εταιρεία ESA Security Solutions του συναδέλφου Νίκου Γκισγκίνη, μέλους του σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και εκλεγμένου Περιφερειακού Συμβούλου Ιονίων Νήσων. Η εν λόγω εταιρεία, που διαχειρίζεται, για λογαριασμό της FRAPORT την ασφάλεια του αεροδρομίου Κεφαλονιάς, απολύει το συνάδελφο για την πολιτική και συνδικαλιστική του δράση.

Η απόλυση αυτή είναι καθαρά τρομοκρατική και εκδικητική καθώς πρόκειται για το μόνο συνάδελφο που απολύεται και ενώ υπήρχε δέσμευση από πέρυσι ότι το σύνολο των συναδέλφων θα σταματούσε να δουλεύει με δίμηνες και δεκάμηνες συμβάσεις και θα μετατρεπόταν σε αορίστου χρόνου. Απαιτούμε εδώ και τώρα τη μετατροπή όλων των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου.

Είναι ηλίου φαεινότερο ότι η εργοδοσία θέλει να επιβάλει σιγήν ιχθύος στους χώρους δουλειάς και να επιβάλλει το δόγμα «τάξις και ασφάλεια», να τρομοκρατήσει τους εργαζόμενους. Έτσι επιτίθεται σε όποιον μπαίνει εμπόδιο στους σχεδιασμούς της, σε όποιον απεργεί, προετοιμάζοντας και προλειαίνοντας το έδαφος και για άλλες απολύσεις. Αέρα στα πανιά της εργοδοσίας δίνουν τα αντεργατικά μέτρα της προηγούμενης κυβέρνησης που συνεχίζει η σημερινή με πιο πρόσφατο το περιβόητο «αναπτυξιακό» πολυνομοσχέδιο που διαλύει εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα.

Δηλώνουμε σε όλους τους τόνους πως η τρομοκρατία δεν θα περάσει.

Απαιτούμε να παρθεί πίσω η απόλυση του συναδέλφου μας. Καλούμε όλα τα σωματεία του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, να καταγγείλουν τη στάση της εργοδοσίας.

Δεν υποχωρούμε! Είμαστε σε ετοιμότητα για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μας!»

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 37/2019.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                               Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΜΙΝΑΡΗ

Comments are closed.