ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΓΣΕΕ

 

Για άλλη μια φορά η συμβιβασμένη ηγεσία του προεδρείου της ΓΣΕΕ, σε πλήρη σύμπλευση με το ΣΕΒ, μπαίνει μπροστά στην υλοποίηση των αντιλαϊκών μέτρων της Συνθήκης της Λισαβόνας. Απόδειξη η ενεργή προώθηση της πολιτικής ιδιωτικοποίησης της παιδείας με την πρόταση για ίδρυση « Ακαδημίας Εργασίας» με μορφή «μη κρατικού πανεπιστημίου». Προωθείται με αυτό τον τρόπο η συμμετοχή στη «δια βίου εκπαίδευση», δηλαδή η περιπλάνηση του εργαζόμενου, που μέσα από εναλλαγές περιόδων κατάρτισης- εργασίας- ανεργίας- επανακατάρτισης θα προσπαθεί να επιβιώσει χωρίς δικαιώματα στον εργατικό βίο.

Απέναντι στους ταξικούς φραγμούς, που πηγάζουν από την αντιλαϊκή πολιτική της Ε.Ε. και τις ορέξεις του μεγάλου κεφαλαίου για αμάθεια και μισοκατάρτιση, βάζουμε τις ανάγκες μας στο προσκήνιο. Για Παιδεία δημόσια και δωρεάν, με κάλυψη του συνόλου των αναγκών από τον κρατικό προϋπολογισμό και κατάργηση κάθε μορφής ιδιωτικοποίησης. Για τη θέσπιση ενιαίου 12χρονου, δημόσιου και δωρεάν σχολείου για όλους. Για Ενιαία Ανώτατη Εκπαίδευση αποδεσμευμένη από τις επιταγές του μεγάλου κεφαλαίου, χωρίς ταξικούς φραγμούς και αντιεπιστημονικούς διαχωρισμούς των σπουδών σε κύκλους και των ιδρυμάτων σε κατηγορίες. Για Ανώτατη Εκπαίδευση που θα υπηρετεί τις ανάγκες της επιστημονικής και κοινωνικής εξέλιξης και θα διαμορφώνει επιστήμονες καλλιεργημένους, με υψηλό επίπεδο ειδίκευσης και επαγγελματικής ικανότητας.

Μόνος δρόμος για την διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας για μόρφωση- δουλειά- ζωή η αγωνιστική συσπείρωση, η κοινή πάλη εργαζόμενων και νεολαίας ενάντια στις αντιλαϊκές επιλογές της Ε.Ε., του μεγάλου κεφαλαίου, της συμβιβασμένης ηγεσίας της ΓΣΕΕ.

Το ΠΑΜΕ απευθύνει έκκληση σ΄ όλα τα Συνδικάτα και την Εργατική Τάξη να αντισταθούν στις επιλογές του κεφαλαίου και στις θέσεις του Κυβερνητικού και Εργοδοτικού συνδικαλισμού που εκτός των άλλων φαίνεται πως ετοιμάζουν «βιομηχανία» για πτυχιούχους εργατοπατέρες.

Η Εκτελεστική Γραμματεία

Comments are closed.