Κοινό Πλαίσιο Πάλης για την Υγεία

0

 

Κοινό πλαίσιο για την Υγεία – Πρόνοια των

ΠΑΜΕ-ΠΑΣΕΒΕ-ΠΑΣΥ-ΟΓΕ-ΜΑΣ

Το αμέσως επόμενο διάστημα εκτιμάμε ότι η κατάσταση στον τομέα του δημόσιου συστήματος υγείας-πρόνοιας θα επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο ως αποτέλεσμα των μέτρων για να αντιμετωπιστεί η καπιταλιστική οικονομική κρίση υπέρ του κεφαλαίου και κατά των λαϊκών στρωμάτων. Ανάλογα με τα ενδεχόμενα των εξελίξεων πιθανόν να βρεθεί ο λαός και το εργατικό, λαϊκό κίνημα και στις συνθήκες μιας ανεξέλεγκτης χρεοκοπίας που θα οδηγήσει σε δραστική μείωση της κρατικής χρηματοδότησης προς τον ΕΟΠΥΥ, τα νοσοκομεία και τα ασφαλιστικά ταμεία και κατ´ επέκταση σε αδυναμία αυτών να εξασφαλίσουν έστω και τις πενιχρές σημερινές παροχές για υγεία, πρόνοια, φάρμακα, επιδόματα ΑMΕΑ και χρονίως πασχόντων, αλλά και υγειονομικά υλικά και προσωπικό για τα Κ.Υ., τα πολυιατρεία του ΕΟΠΥΥ και τα δημόσια νοσοκομεία. Το αποτέλεσμα θα είναι η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα που έχουν ήδη συνθλιβεί με την αυξανόμενη ανεργία, τους μειωμένους μισθούς και συντάξεις, την αυξανόμενη φορολογία, χαράτσια και την ακρίβεια´ βασικών καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στις πληρωμές για να προστατέψουν την υγεία τους και να θεραπευτούν από τις ασθένειες.

Μέτρα που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης στην υγεία και εντάσσονται στον εφαρμοστικό νόμο.

1. Τροποποίηση των οργανισμών των νοσοκομείων όπου συγχωνεύονται ή καταργούνται κρεβάτια, κλινικές, εργαστήρια, ειδικές μονάδες, νοσοκομεία, ΚΥ., υγειονομικές μονάδες και εργαστήρια του ΙΚΑ-ΕΟΠΠΥ. Καταργούνται θέσεις εργαζομένων ενώ μπαίνει στόχος η μείωση της αναλογίας γιατρών/ασθενών στο χαμηλότερο μέσο όρο της ΕΕ.

2. Μέχρι τέλος του 2012 ενοποίηση των οργανισμών των διασυνδεόμενων νοσοκομείων, που εξασφαλίζει την κινητικότητα των εργαζομένων ανάμεσα στα νοσοκομεία προκειμένου να καλύπτουν ανάγκες με στόχο τη μείωση κατά 8% του λειτουργικού τους κόστους.

3. Επανακαθορισμός της δραστηριότητας, ιδιαίτερα των μικρών νοσοκομείων

4. Μείωση των´ κοινωνικών επιδομάτων με αυστηροποίηση των κριτηρίων παροχής. Ο Κανονισμός Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας (ΚΕΒΑ) από τελεί εργαλείο υλοποίησης των περικοπών.

5. Μείωση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης από το 1,9% του ΑΕΠ στο 1,5% του ΑΕΠ μέχρι το τέλος του 2014. Αυτό προωθείται με τα φάρμακα που βγαίνουν εκτός της λίστας που αποζημιώνουν τα ασφαλιστικά ταμεία-ΕΟΠΥΥ, με την καθιέρωση ή αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των ασθενών στη δαπάνη των φαρμάκων και με την αύξηση των φαρμάκων που αποζημιώνονται με .τη χαμηλότερη τιμή των γενόσημων φαρμάκων

6. Μείωση των δαπανών υγείας στο 6% του ΑΕΠ ή και πιο κάτω.

Όλα τα παραπάνω μέτρα δεν είναι οριστικά. Θα προστίθενται και άλλα, ανάλογα με την πορεία της κρίσης και το στόχο για την επίτευξη των ισοσκελισμένων κρατικών προϋπολογισμών,

Παίρνουμε υπόψη τις συνθήκες που δημιουργούνται όσον αφορά τις παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ιδιαίτερα στους ανασφάλιστους και στις οικογένειες τους. Παντού διεκδικούμε την παροχή βιβλιαρίου υγείας σε όλους δεν έχουν ή έχουν χάσει για οποιονδήποτε λόγο το δικαίωμα σε παροχές υγείας.

Με βάση τα παραπάνω κωδικοποιούμε ένα πλαίσιο στόχων πάλης που θα βάλουμε για δράση στο εργατικό λαϊκό κίνημα με κριτήριο την αντιμετώπιση επειγόντων προβλημάτων στην υγεία-πρόνοια-φάρμακο. Η ανάπτυξη της πάλης για την απόκρουση των αντιλαϊκών μέτρων, τη διεκδίκηση και όσο είναι δυνατόν την απόσπαση λύσης σε επείγοντα προβλήματα να συνδυάζεται με την ανάγκη βαθύτερων αλλαγών και ανατροπών, για τη δημιουργία ενός αποκλειστικά δημόσιου και δωρεάν συστήματος υγείας-πρόνοιας για όλους, με κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης.

ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΛΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

1. Χρηματοδότηση

α) Πλήρης και επαρκής χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ, των ασφαλιστικών ταμείων, των δημόσιων νοσοκομείων και των Κ.Υ. , των ιδρυμάτων πρόνοιας από τον κρατικό προϋπολογισμό.

β) Επιστροφή από το κράτος των αποθεματικών που χάθηκαν από το πρόσφατο κούρεμα.

γ) Αποπληρωμή όλων των χρωστούμενων από το κράτος για φάρμακα, ιατρικές και εργαστηριακές εξετάσεις, υγειονομικά υλικά, τρόφιμα για νοσοκομεία και άλλα ιδρύματα, των φαρμακοποιών και των γιατρών. Η κρατική χρηματοδότηση για την υγεία -πρόνοια- φάρμακο να είναι σε απόλυτη προτεραιότητα έναντι οποιασδήποτε υποχρέωσης που απορρέει από τη δανειακή σύμβαση.

2. Δημόσιες υποδομές

α) Καμία συγχώνευση ή κατάργηση, κρεβατιών, κλινικών, εργαστηρίων, δημόσιων νοσοκομείων, Κ.Υ., μονάδων του ΕΟΠΥΥ ή προνοιακών ιδρυμάτων. Να επαναλειτουργήσουν ειδικές υγειονομικές μονάδες, όπως η παιδοκαρδιοχειρουργική του νοσοκομείου παίδων «Α. Σοφία», το ογκολογικό νοσοκομείο του ΙΚΑ στην Αθήνα κ.ά. Από αυτήν τη σκοπιά απορρίπτουμε την τροποποίηση των οργανισμών των νοσοκομείων που επιχειρείται τώρα γιατί οδηγούν στη συρρίκνωση των δημόσιων υποδομών και στη μείωση του προσωπικού, ενώ ο λαός έχει ανάγκη το αντίθετο, την ανάπτυξη και αναβάθμιση τους.

β) Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, όλων των ειδικοτήτων στα δημόσια νοσοκομεία, K.Y. και ιδρύματα πρόνοιας Στελέχωση με .μόνιμο .προσωπικό και εξοπλισμός των δημοτικών ιατρείων. για τη. δωρεάν παροχή υπηρεσιών σε όλους, ιδιαίτερα των άπορων κατοίκων και των μεταναστών.

γ) Κατάργηση των πληρωμών εισιτηρίων, συμμετοχών για ιατρικές, εργαστηριακές εξετάσεις και θεραπείες, της παρακράτησης των συντάξεων των χρονίως πασχόντων για πληρωμή των ιδρυμάτων που νοσηλεύονται.

δ) Εξασφάλιση από το κράτος της πλήρους και επαρκούς τροφοδοσίας των δημόσιων μονάδων υγείας-πρόνοιας σε φάρμακα, υγειονομικό και αναλώσιμο υλικό, αντιδραστήρια, υλικά χειρουργείου και τρόφιμα.

ε) Δωρεάν σίτιση σε όλο το προσωπικό. Αξιοποίηση των υποδομών (μαγειρεία-τραπεζαρία) για δωρεάν σίτιση ενός αριθμού απόρων και ανέργων σε κάθε δημόσιο νοσοκομείο και των ιδρυμάτων πρόνοιας.

στ) Κατάργηση της πληρωμής του 15% από τους ασθενείς για τις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις στο συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ πρωτοβάθμιο ιδιωτικό τομέα και το ίδιο να γίνει (κατάργηση του 15%)και για τα ασφαλιστικά ταμεία προς τα ιδιωτικά νοσοκομεία και μαιευτήρια.

ζ) Κρατική χρηματοδότηση για τη λειτουργία όλων των ειδικών σχολείων, με πλήρη και ποιοτική παροχή τροφής.

η) Άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των οξυμένων προβλημάτων της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων που επιδεινώνονται την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Ανάπτυξη και στελέχωση των κρατικών υπηρεσιών με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού (Ιατρών Εργασίας, Τεχνικών Ασφάλειας, νοσηλευτών, επισκεπτών υγείας κ.ά.). Προσανατολισμός στην πρόληψη και αντιμετώπιση του επαγγελματικού κινδύνου.

θ) Επαρκή κρατική χρηματοδότηση του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.ΥΑΕ), για την εξασφάλιση της έρευνας και μελέτης της πρόληψης και αντιμετώπισης του επαγγελματικού κινδύνου.

3. Φάρμακα

α) Εξασφάλιση με ευθύνη του κράτους της έγκαιρης και επαρκούς τροφοδοσίας σε όλα τα φάρμακα.

β) Κρατική χρηματοδότηση για δωρεάν διάθεση των ειδικών φαρμάκων και των φαρμάκων για τις συνοδούς νόσους, τα συμπληρώματα διατροφής, το υγειονομικό και αναλώσιμο υλικό από τα δημόσια νοσοκομεία, τα Κ.Υ. και τις μονάδες του ΕΟΠΥΥ, στους χρόνιους πάσχοντες και στα ΑΜΕΑ.

γ) Κρατική χρηματοδότηση για δωρεάν διάθεση των φαρμάκων με προτεραιότητα στους ανέργους, ανασφάλιστους Έλληνες και μετανάστες, στους χαμηλοσυνταξιούχους, στους φτωχούς αγρότες και στους αυτοαπασχολούμενους που έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους.

δ) Άμεση αποπληρωμή από τον ΕΟΠΥΥ των δαπανών που πλήρωσαν οι ασφαλισμένοι, τα ΑΜΕΑ σε φάρμακα και άλλο υγειονομικό και αναλώσιμο υλικό την περίοδο της άρσης της πίστωσης των φαρμακοποιών προς τον ΕΟΠΥΥ και τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία.

ε) Συμψηφισμός των χρεών ανάμεσα στο δημόσιο και στους φαρμακοποιούς και τους αυτοαπασχολούμενους γιατρούς.

4. Προνοιακές παροχές

Επιδόματα

α) Άμεση καταβολή όλων των επιδομάτων´ σε ΑΜΕΑ και χρονίως πάσχοντες χωρίς περικοπές και .καθυστερήσεις. Έκτακτη ενίσχυση 1000 ευρώ για όλες αυτές τις κατηγορίες με ατομικό εισόδημα έως´25000 ευρώ.

β) καμία περικοπή αλλά αύξηση των επιδομάτων στις πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες και της κοινωνικής σύνταξης της πολύτεκνης μητέρας.

γ) Καταβολή του επιδόματος τοκετού και στις γυναίκες που γεννούν στα δημόσια και στα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικά μαιευτήρια.

Για τα παιδιά

α) Να μην κλείσει κανένας παιδικός σταθμός, να αξιοποιηθούν κατάλληλα δημόσια και δημοτικά κτίρια, να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό για την κάλυψη όλων των αναγκών.

β) Εγγραφή όλων των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς χωρίς περιορισμούς, κατάργηση των τροφείων και παροχή επαρκούς και ποιοτικής τροφής.

γ) Κρατική χρηματοδότηση για δωρεάν προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης νηπίων και παιδιών, ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο και κατασκηνωτικά προγράμματα.

δ) Δωρεάν παροχή πακέτου απαραίτητων σχολικών ειδών για τα παιδιά των ανέργων.

ε) Να εξασφαλιστούν δωρεάν όλα τα εμβόλια για όλα τα παιδιά.

5. Κατ´ οίκον φροντίδα και νοσηλεία των ηλικιωμένων.

α) Κρατική χρηματοδότηση για την εξασφάλιση της συνέχισης και αναβάθμισης των υπηρεσιών «Βοήθεια στο σπίτι», με δωρεάν παροχή σε όσους ηλικιωμένους χρειάζονται βοήθεια και κατ´ οίκον νοσηλεία χωρίς περιορισμούς.

β) Κρατική χρηματοδότηση για την εξασφάλιση της δωρεάν φιλοξενίας στους οίκους ευγηρίας.

Η ανάπτυξη της πάλης για αυτούς τους στόχους πρέπει άμεσα σε κάθε σωματείο, κλάδο, γειτονιά να σχεδιαστεί ανάλογα με τις μονάδες υγείας-πρόνοιας που υπάρχουν (μονάδες ΕΟΠΥΥ, Κ.Υ., νοσοκομεία, προνοιακά ιδρύματα), τις ιδιαίτερες ανάγκες, αξιοποιώντας τις υπάρχουσες οργανώσεις του εργατικού και λαϊκού κινήματος και τις συσπειρώσεις της κοινωνικής συμμαχίας.

Print Friendly, PDF & Email
Share.

Comments are closed.