Το ΠΑΜΕ Στο Συνέδριο Της Διεθνούς Οργάνωσης Ενέργειας Της ΠΣΟ

Δημοσιεύτηκε στις

11-12/9/2018 WFTU, TUI Energy Congress

Αντιπροσωπεία του ΠΑΜΕ συμμετείχε στο Συνέδριο της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Οργάνωσης Χημικής Βιομηχανίας – Ενέργειας της ΠΣΟ που πραγματοποιήθηκε στις 11-12/09, όπου πήραν μέρος 150 αντιπρόσωποι από 30 χώρες και των 5 ηπείρων.

Το ΠΑΜΕ ευχαρίστησε τα ταξικά συνδικάτα της Ινδίας για τη σταθερή έκφραση αλληλεγγύης τους στους Έλληνες εργαζόμενους και δεσμεύτηκε ότι θα δώσει όλες του τι δυνάμεις για να ενισχυθεί η συνεργασία, ο συντονισμός και η κοινή δράση των αγωνιστικών Συνδικάτων του κλάδου.

Περισσότερα

Συνέδριο Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων – Βήμα Κήρυξης της νέας Αντεργατικής Επίθεσης Εργοδοτών-Ευρωπαϊκής Ένωσης

https://youtu.be/a_K6jvkA-8I Την Παρασκευή 26 Μάη, ολοκληρώνεται στο Βερολίνο το Συνέδριο της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων-ΣΕΣ. Ένα...

Αλληλεγγύη στους εργάτες της Ιταλίας και στην Απεργία της 26 Μάη

Το ΠΑΜΕ εκφράζει την αλληλεγγύη του στους εργάτες της Ιταλίας και το συνδικάτο  USB...

Συλλυπητήριo Μήνυμα στους Εργαζόμενους της Ιταλίας

Το ΠΑΜΕ εκφράζει τα συλλυπητήρια του στο συνδικάτο USB και όλους τους εργαζόμενους της...