Σωματείο ιδιωτικής Υγείας Για Δομές Ψυχικής Υγείας

Η εταιρεία IASIS AΜKE (Αστική Μη-Κερδοσκοπική) ανέλαβε τη διεύθυνση μονάδας για άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας που ανήκε μέχρι πρόσφατα στην εταιρεία ΕΠΑΨΥ. Η μεταβίβαση αυτή που έγινε μέσω διαγωνισμού του Υπουργείου Υγείας, βάζει σε άμεσο κίνδυνο τις θέσεις εργασίας των 20 περίπου εργαζομένων. 

Το Υπουργείο Υγείας είναι ο βασικός χρηματοδότης των μη-κερδοσκοπικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στην ψυχική υγεία. Σε συνάντηση με τη Διοίκηση του Σωματείου μας (9/8/2018), οι αρμόδιοι του Υπουργείου αρνήθηκαν να δεσμευτούν για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας των εργαζομένων. 

Η παράδοση μιας σειράς υπηρεσιών Υγείας στο Ιδιωτικό τομέα, μέσω των επονομαζόμενων μη κερδοσκοπικών οργανισμών είναι μια διαδικασία που βρίσκεται  σε εξέλιξη, γίνεται για να απαλλαγεί το Κράτος από τις ευθύνες του προς τους πάσχοντες, διευρύνοντας το πεδίο εμπορευματοποίησης της Υγείας. Οι εργαζόμενοι των ΑΜΚΕ έχουν πλούσια πείρα από καταπάτηση εργατικών δικαιωμάτων.    Απολύσεις, απλήρωτη εργασία, εντατικοποίηση. 

Πρόσφατα, μέσα στο καλοκαίρι είχαμε εκδικητική απόλυση σε εργαζόμενη από  μία άλλη εταιρεία  την ΕΚΚΨΥ (Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Ψυχικής Υγείας), για την οποία και πάλι το Υπουργείο Υγείας δήλωσε αναρμόδιο να παρέμβει. 

Οι συνάδελφοι συσπειρωμένοι στο Κλαδικό σωματείο, διαμηνύουν προς πάσα κατεύθυνση ότι θα κάνουν ότι περνάει από το χέρι τους για να διασφαλίσουν τη συνέχιση της εργασίας τους. 

Απαιτούμε από την Διοίκηση της εταιρείας IASIS AΜKE και από το Υπουργείο Υγείας να διασφαλίσουν τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας σε όλους τους εργαζόμενους χωρίς καμιά βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας τους.

Comments are closed.