Το ασφαλιστικό αφορά τη ζωή μας. Δουλεύω ως τηλεφωνήτρια….