Σωματείο Εργαζομένων Θριάσιου Νοσοκομείου:Αναγκαίος προληπτικός μοριακός έλεγχος όλων των εργαζομένων σε Υγεία-Πρόνοια

Να γίνει μοριακός έλεγχος για SARS-CoV-2 όλων των εργαζομένων στις δημόσιες και ιδιωτικές μονάδες υγείας και πρόνοιας.

Η συνεχιζόμενη ανησυχητική αύξηση του αριθμού κρουσμάτων COVID-19 απαιτούν την άμεση λήψη πρόσθετων ατομικών και συλλογικών μέτρων για την προστασία της υγείας των νοσηλευόμενων και των εργαζομένων σε όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές μονάδες υγείας και πρόνοιας.

Στην κατεύθυνση αυτή, χρειάζεται να γίνει άμεσα προληπτικός μοριακός έλεγχος για SARS-CoV-2 όλων των εργαζομένων στις δημόσιες και ιδιωτικές μονάδες και να επαναλαμβάνεται ανα τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με το βαθμό έκθεσης κάθε εργαζόμενου αλλά και την επαφή του με ασθενείς που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, κατά τη διάρκεια της εργασίας του.

Είναι φανερό ότι δεν αρκεί ο έλεγχος μόνο των εργαζομένων, που επιστρέφουν από κανονική άδεια στις δημόσιες μονάδες, δεδομένου ότι ο κίνδυνος για έκθεση και μόλυνση από τον SARS-CoV-2 είναι κατεξοχήν επαγγελματικός και μάλιστα αυξάνεται δραματικά λόγω της συνεχιζόμενης έλλειψης σε Μέσα Ατομικής Προστασίας.

Είναι χαρακτηριστική η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Lancet, σύμφωνα με την οποία, το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό είναι 3,4 φορές πιο πιθανό να βρεθεί θετικό στο SARS-CoV-2 σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό ενώ και όσοι χρησιμοποιούν «ανεπαρκή» Μέσα Ατομικής Προστασίας κινδυνεύουν 1,3 φορά περισσότερο από όσους έχουν πρόσβαση σε ικανοποιητικό εξοπλισμό ατομικής προστασίας.

Απόδειξη είναι στη χώρα μας ανάμεσα στα επιβεβαιωμένα κρούσματα της επιδημίας περιλαμβάνονται συνολικά περισσότεροι από 400 υγειονομικοί ενώ ο αριθμός όσων έχουν εκτεθεί, είναι πολύ μεγαλύτερος.

Οι χιλιάδες εργαζόμενοι στις μονάδες υγείας και πρόνοιας εκτιθέμεθα καθημερινά σε βιολογικούς, χημικούς και φυσικούς παράγοντες κινδύνου και δεν ανεχόμαστε να κινδυνεύουμε ακόμη περισσότερο λόγω της έλλειψης Μέσων Ατομικής Προστασίας και των ανεπαρκών μέτρων για την προστασία της υγείας εργαζομένων και νοσηλευομένων.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του ΘΡΙΑΣΙΟΥ νοσοκομείου, όπου οι μάσκες «δίνονται με το σταγονόμετρο» και υπάρχει έλλειψη ακόμη και σε γάντια. Αντίστοιχα, όπως καταγγέλλουν εργαζόμενοι, στο 1ο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας, χορηγείται μια (1) μάσκα σε κάθε εργαζόμενο για ολόκληρη 8ωρη βάρδια ενώ στο 2ο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας χορηγούνται τρεις (3) μάσκες σε κάθε εργαζόμενο για ολόκληρη την εβδομάδα.

Ταυτόχρονα, στις περισσότερες μονάδες υγείας δεν υπάρχουν γιατροί εργασίας και τεχνικοί ασφαλείας και οι Επιτροπές Λοιμώξεων είναι υποστελεχωμένες και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις σημερινές αυξημένες ανάγκες.

Πρόσθετες σοβαρότατες δυσκολίες στην αντιμετώπιση της επιδημίας προκαλεί ο περιορισμένος αριθμός μηχανημάτων για τον μοριακό έλεγχο για SARS-CoV-2 στις δημόσιες μονάδες υγείας – στις μεγάλες ιδιωτικές μονάδες συνεχίζεται η κερδοσκοπία με τις διαγνωστικές εξετάσεις. Αποτέλεσμα είναι ότι ακόμη και νοσοκομεία αναφοράς, όπως π.χ. το ΘΡΙΑΣΙΟ νοσοκομείο, δεν διαθέτουν αντίστοιχο μηχάνημα και ο έλεγχος των δειγμάτων να καθυστερεί αδικαιολόγητα, με συνέπειες για την υγεία των νοσηλευόμενων και των εργαζομένων.

Ζητάμε να προχωρήσετε άμεσα σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για:
► να γίνεται συστηματική περιοδική εξέταση όλων των εργαζομένων με επαγγελματική έκθεση στον SARS-CoV-2 και αναγγελία ως επαγγελματικής ασθένειας κάθε κρούσματος σε εργαζόμενους
να γίνεται προληπτικός εργαστηριακός έλεγχος όλων των ασθενών που εισάγονται στα νοσοκομεία, για να προληφθεί η μετάδοση από ασυμπτωματικούς/προσυμπτωματικούς νοσούντες.
να εξασφαλισθούν τα κατάλληλα ατομικά μέσα προστασίας για τους εργαζόμενους στις δημόσιες και ιδιωτικές μονάδες υγείας και να παρθούν πρόσθετα συλλογικά οργανωτικά μέτρα για την προστασία της υγείας τους
να αναπτυχθούν περισσότερα δημόσια εργαστήρια για την διενέργεια της εξέτασης για SARS-COV-2. Να γίνει άμεση προμήθεια του αναγκαίου μηχανήματος και των αναλωσίμων στο ΘΡΙΑΣΙΟ νοσοκομείο.
να προσληφθούν μόνιμοι Ιατροί Εργασίας και Τεχνικοί Ασφαλείας και να στελεχωθούν οι αντίστοιχες υπηρεσίες στις μονάδες υγείας και πρόνοιας