Παρέμβαση του Ν.Μαυροκέφαλου στο Ρ/Σ NEWS 247 για τη δικαστική απόφαση στην ΟΙΥΕ