Η λειτουργία και η δράση των σωματείων με βάση τις θέσεις για την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος

Η λειτουργία και η δράση των σωματείων.pdf