Τρίτη, 28 Ιουνίου

Εργατικό Κέντρο Λαμίας : Μέτρα προστασίας για τις υψηλές θερμοκρασίες τους χώρους δουλειάς

0

Μέτρα προστασίας για τις υψηλές θερμοκρασίες τους χώρους δουλειάς και μέτρα προστασίας υπέρ της υγείας των εργαζομένων.

Το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά και σήμερα αναμένεται η θερμοκρασία να ανέβει σημαντικά.

Σε συνθήκες καύσωνα όπως αναμένεται για σήμερα θα έχει σαν συνέπεια η κατάσταση στους χώρους δουλειάς να γίνεται ακόμη πιο δύσκολη

Υπάρχουν πολλοί χώροι δουλειάς όπου δεν υπάρχει κλιματισμός και η κατάσταση για τους εργαζόμενους γίνεται ασφυκτική.

Η άνοδος της θερμοκρασίας  αλλά και της υγρασίας και μία σειρά άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στην υγεία των εργαζομένων.

Πολύ επιβαρυντικές είναι οι συνθήκες για εργαζόμενους που δουλεύουν σε πολύ κλειστούς χώρους και με ανεβασμένες θερμοκρασίες καθώς και οι εργαζόμενοι που δουλεύουν σε εξωτερικούς χώρους, όπως είναι η οικοδομή οι ταχυμεταφορές τα delivery.

Πρέπει να παρθούν άμεσα μέτρα προστασίας, δεν αρκούν στη συγκεκριμένη περίπτωση τα συνήθης μέτρα.

 Έγκαιρα να παρθούν μέτρα μιας και το καλοκαίρι είναι ακόμη μπροστά μας.

 Απαιτούμε:

 1.             Άμεση διακοπή όλων των υπαίθριων εργασιών     όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 38ο      Αντίστοιχα, άμεση διακοπή εργασιών      σε ιδιαίτερα επιβαρυμένους θερμικά χώρους (γιαπιά, μηχανοστάσια, χυτήρια, ναυπηγικές εργασίες, υαλουργίες, μηχανουργεία, θερμοκήπια, κλπ). Πλήρης καταβολή του ημερομισθίου χωρίς καμία περικοπή.   
             
 2. Αποχή από την εργασία, όταν επικρατούν συνθήκες καύσωνα, των εργαζομένων που εντάσσονται   σε ομάδες υψηλού κινδύνου (καρδιοπαθείς, πνευμονοπαθείς, διαβητικοί, νεφροπαθείς, εγκυμονούσες, κ.λπ.). Πλήρης καταβολή του ημερομισθίου.
             
 3. Συχνά διαλείμματα κατάλληλης διάρκειας, ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος και τα χαρακτηριστικά της εργασίας, της έντασης εργασίας και της χρησιμοποιούμενης στολής εργασίας – ΜΑΠ, για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων.
             
 4. Περιορισμός βαριών εργασιών όταν οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες.
             
 5. Διάθεση σε συνεχή βάση στους εργαζόμενους πόσιμου δροσερού νερού κοντά στη θέση εργασίας τους.
             
 6. Δημιουργία κατάλληλων κλιματισμένων χώρων διαλείμματος για την ανάπαυση των εργαζομένων.
             
 7. Ύπαρξη και λειτουργία κλιματισμού στους χώρους εργασίας όπου αυτό είναι εφικτό.           (Σημειώνουμε ότι πολλές φορές η εργοδοσία, για να αποφύγει το κόστος της εγκατάστασης κλιματιστικών, προφασίζεται ότι η λειτουργία τους δεν είναι συμβατή με την παραγωγική διαδικασία.)
             
 8. Απαγωγή των ρύπων και του θερμού αέρα όσο το δυνατό πιο κοντά στην πηγή τους.
             
 9. Για τη λειτουργία των κλιματιστικών μονάδων να εξασφαλιστεί ότι τηρούνται τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο για μέτρα διασφάλισης από ιογενείς λοιμώξεις Δ1δ/ΓΠ οικ 26635/23-04-2020 (π.χ. συνεχής φυσικός αερισμός του χώρου ακόμη και με παράλληλη λειτουργία κλιματιστικών μονάδων,    αποφυγή ανακυκλοφορίας αέρα κ.λπ.).
             
 10. Μόνωση των πηγών θερμότητας (μεγάλων μηχανών,     κτλ), θερμομόνωση της πλάκας ή στέγης.

Είναι απαραίτητο να παρθούν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η υγεία των εργαζομένων.

Απαιτείται ουσιαστικός έλεγχος των επιχειρήσεων που έχουν ευθύνη να παίρνουν μέτρα για την υγεία την ασφάλεια των εργαζομένων

            Καλούμε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς ΣΕΠΕ ΚΕΠΕΚνα πραγματοποιήσουν ελέγχους για τη διασφάλιση των παραπάνω.

            Καλούμε τους εργαζόμενους σε κάθε χώρο δουλειάς να επαγρυπνούν για τα ζητήματα της προστασίας της υγείας τους και σε κάθε περίπτωση να απευθύνονται  στο Εργατικό Κέντρο Λαμίας και τα σωματεία μέλη του, ώστε να απαιτήσουμε, να επιβάλουμε μέτρα προστασίας για την υγεία την ασφάλεια των εργαζομένων σε κάθε χώρο δουλειάς.

Print Friendly, PDF & Email
Share.

Comments are closed.