Χαιρετισμός της Ε.Χαλιού στη συγκέντρωση στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας Πειραιώς