1

Για τις δηλώσεις του Προέδρου του ΣΕΒ

Οι βιομήχανοι δεν παραιτούνται των απαιτήσεων τους να αξιοποιηθούν οι πρώην ΔΕΚΟ για λογαριασμό της κερδοφορίας τους και όλες οι υποδομές, που με ιδρώτα δημιούργησαν οι εργαζόμενοι.

Οι βιομήχανοι βαφτίζουν αγκυλώσεις τις κατακτήσεις, τα δικαιώματα της εργατικής τάξης και θέλουν την πλήρη κατάργησή τους. Και όλα αυτά στο όνομα της «πατρίδας», δηλαδή της κερδοφορίας τους.

Ο ΣΕΒ ακόμα λέει ότι το μοντέλο της κρατικοδίαιτης ανάπτυξης έχει τελευτήσει. 

Δεν τελεύτησε κανένα μοντέλο επιδοτούμενης ανάπτυξης. Αυτό που τελεύτησε είναι ο καπιταλισμός που είναι σε πλήρη αντίθεση με τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και πρέπει να ανατραπεί.

 

Η Εκτελεστική Γραμματεία