Υπόμνημα του Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου Ευαγγελισμός προς τα κόμματα της Βουλής

Δημοσιεύτηκε στις

Σας αναφέρουμε περιληπτικά τα κυριότερα προβλήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους στον Ευαγγελισμό, περιμένοντας σε εύλογο ουσιαστικές απαντήσεις – παρεμβάσεις.

 

 1. ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:

Η έλλειψη προσωπικού ξεπερνά τις 1.400 οργανικές θέσεις (500 και πλέον νοσηλευτές διαφόρων βαθμίδων, σχεδόν 180 γιατροί ειδικευμένοι και 60 ειδικευόμενοι, περίπου 100 τεχνικοί κι άλλοι τόσοι παραϊατρικό προσωπικό, 200 διοικητικοί κλπ).

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κενά αυτά προκύπτουν από τον παρωχημένο Οργανισμό της δεκαετίας του 1980.

Σήμερα, το έργο που επιτελεί το Νοσοκομείο (εξετάσεις, επεμβάσεις, νοσηλεία, μονάδες, έρευνα κλπ) έχει αυξηθεί κατά πολύ – τμήματα, μονάδες, ειδικά εργαστήρια – κέντρα αναφοράς έχουν αναπτυχθεί – και οι ανάγκες σε εξειδικευμένο προσωπικό πλήρους κι αποκλειστικής απασχόλησης είναι πολλαπλάσιες.

Προφανώς, οι τρομακτικές αυτές ελλείψεις μέχρι ενός σημείου συγκαλύπτονται από την κατάργηση εκατοντάδων κενών οργανικών θέσεων που επέφεραν οι εφαρμοστικοί νόμοι των μνημονίων. Δεν κρύβεται όμως στον αντίκτυπο που έχουν σε σχέση με την αδυναμία του ελάχιστου κι εξουθενωμένου προσωπικού να ανταποκριθεί στοιχειωδώς στα καθήκοντά του.

Αυτήν την περίοδο, είναι ανοιχτή η διαδικασία υποβολής προτάσεων από τις Διοικήσεις των νοσοκομείων προκειμένου να τροποποιηθούν οι Οργανισμοί από μηδενική βάση (με εντολή του υπουργείου) δηλ. χωρίς να ληφθούν υπόψη τροποποιήσεις και διορθώσεις που κατατέθηκαν από τις αρχές του 2013 και μετά. Κατά την άποψη μας πρέπει να δοθούν άμεσα νέες προτάσεις και από τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου που γνωρίζουν και το εύρος και την ιδιαιτερότητα των εργασιών τους, χωρίς όμως να δεσμεύονται από τον απαράδεκτο όρο ότι «εφόσον κριθεί απαραίτητη η δημιουργία νέων θέσεων σε κάποια ειδικότητα ή κλάδο θα πρέπει να προταθεί αντίστοιχαη κατάργησης άλλη/άλλων κενής / κενών θέσεων (…)». Το ανάλογο βέβαια, προβλέπεται σε περίπτωση ανάπτυξης νέων επιστημονικών τμημάτων και σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού (!!!).

 

 • Για μας ο Οργανισμός του δημόσιου νοσοκομείου πρέπει να παίρνει υπόψη την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας σε συνδυασμό με τις σημερινές ανάγκες του πληθυσμού για δωρεάν υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου καθώς και τον χαρακτήρα του νοσοκομείου (γ΄βάθμιο – δ΄βάθμιο). Το παραπάνω βέβαια με την προϋπόθεση της ανάπτυξης παράλληλα ενός σύγχρονου και επαρκούς δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (με Κέντρα Υγείας σε κάθε γειτονιά και όλες τις βασικές ειδικότητες που σήμερα δεν υπάρχει.

 

 • Δεν θα αποδεχτούμε περαιτέρω συγχώνευση – συρρίκνωση τμημάτων (παθολογικών – χειρουργικών – εργαστηρίων κλπ). Ήδη το κλείσιμο της Πολυκλινικής στέρησε 160 κλίνες από τους ασθενείς στο πλέον νευραλγικό σημείο της χώρας! Απαιτούμε την πλήρη κι ενισχυμένη λειτουργία της Πολυκλινικής ως νοσοκομείο, με ΤΕΠ, ανάπτυξη όλων των κλινικών, εργαστηρίων και εξωτερικών ιατρείων, επαναλειτουργία της Αιμοδοσίας, με ενίσχυση προσωπικού κι εξοπλισμού (με τις απαραίτητες κτιριακές εργασίες).

Θεωρούμε απαράδεκτο να χάνονται δημόσιες δομές υγείας που μπορούν να εξυπηρετήσουν χιλιάδες εργαζόμενους, άνεργους, συνταξιούχους και μετανάστες.

 

Οι αναφερόμενες ελλείψεις προφανώς έχουν επιπτώσεις τόσο στην ασφάλεια, την ποιότητα, αλλά και ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας (Επείγοντα, Χειρουργεία, Μονάδες, Νοσηλευτικά Τμήματα, Εργαστήρια, Μηχανοστάσια κοκ), όσο και στους συναδέλφους υγειονομικούς. Ενδεικτικά: τα οφειλόμενα ρεπό ξεπερνούν τις 16.000, οφείλονται επίσης κανονικές άδειες παρελθόντων ετών, οι διπλοβάρδιες έχουν γίνει καθεστώς όπως κι οι υποχρεωτικές υπερωρίες – απλήρωτες – προκειμένου «να βγει η δουλειά» η εντατικοποίηση της οποίας έχει ξεπεράσει τα όρια με αντίκτυπο βέβαια και στους ασθενείς (πχ η αναλογία νοσηλευτικού προσωπικού στα τμήματα κατά την πρωινή βάρδια είναι 2-3 νοσηλεύτριες ανά 50-70 ασθενείς!).

Προσλήψεις γίνονται ελάχιστες κι αυτές αφορούν ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 8μηνίτες ή 12μηνίτες συναδέλφους συμβασιούχους – επικουρικούς, 5μηνίτες «ωφελούμενοι» του ΟΑΕΔ, ενοικιαζόμενους εργαζόμενους (πχ ΚΕΕΛΠΝΟ ή τεχνικές εταιρείες κ.ά.) και συνεργεία δηλ. εργαζόμενους βαθιά εκμεταλλευόμενους για τον καθένα από τους οποίους ο εργολάβος χρυσοπληρώνεται από το Νοσοκομείο με πάνω από 1.500€ και τον «αμείβει» με κάτω από 500€!

Είναι γνωστό ακόμη ότι παρέχεται ΑΠΛΗΡΩΤΗ εργασία από τους εκατοντάδες φοιτητές και σπουδαστές που κάνουν τα μαθήματα και την πρακτική τους, αλλά στην ουσία αντί να εκπαιδεύονται βγάζουν τη «λάντζα» του Νοσοκομείου. Επιπλέον, εκατοντάδες είναι οι Επιστήμονες που με το πρόσχημα της άσκησής τους σε εξειδικευμένες τεχνικές του Νοσοκομείου, βγάζουν στην πραγματικότητα όγκο δουλειάς.

Παρά τις συγχωνεύσεις και τη μετακίνηση προσωπικού από τα νοσοκομεία που έκλεισαν (κυρίως, την Πολυκλινική) το πρόβλημα οξύνεται καθώς οι αθρόες συνταξιοδοτήσεις (αφού το προσωπικό είναι γερασμένο λόγω της πολιτικής του 1:5 & 1:10 στις προσλήψεις που και αυτό δεν εφαρμόζεται) σε συνδυασμό με την κατακόρυφη αύξηση του όγκου δουλειάς (πχ κλείσιμο νοσοκομείων, υπολειτουργία ΠΕΔΥ, αύξηση νοσηρότητας κλπ).

Σε σύντομο χρονικό διάστημα πρόκειται να ολοκληρωθούν τα νέα χειρουργεία. Ήδη παραδοθεί 15 αίθουσες εκ των οποίων λειτουργούν έως 13 με το υπάρχον προσωπικό και με εργασιακές συνθήκες απαράδεκτες (διπλοβάρδιες, κλπ). Άμεσα επίκειται η παράδοση άλλων 8 σύγχρονων χειρουργικών αιθουσών για τις οποίες απαιτείται σύμφωνα με τους υπηρεσιακούς παράγοντες (επιτροπή χειρουργείου κλπ) 60% επιπλέον του σημερινού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων που εμπλέκονται στη λειτουργία των χειρουργείων. Τονίζουμε ότι για να λειτουργήσουν πλήρως και ομαλά χωρίς εργαζόμενους «λάστιχο», χωρίς πλήρη έκπτωση των όρων υγείας κι ασφάλειας για εργαζόμενους και ασθενείς και για να μην παραδοθεί το νέο έργο σε ιδιώτες, θα πρέπει να προβλεφθεί από τώρα πρόσληψη μόνιμου προσωπικού (κύρια του νοσηλευτικού) και να ολοκληρωθεί άμεσα.

Πρόσθετο πρόβλημα έχει προκύψει με την έλλειψη σε άντρες νοσοκόμους. Φαίνεται ότι το νοσοκομείο μένει εντελώς ακάλυπτο κατά τη νυχτερινή ιδίως βάρδια (ή με έναν νοσοκόμο) που οφείλει να ανταποκριθεί σε εκατοντάδες αιτήματα νοσηλευόμενων ασθενών. Πρόσφατα αφαιρέθηκε το ένα επιπλέον ρεπό (που δινόταν άτυπα) των συναδέλφων που στηρίζουν το νοσοκομείο κάνοντας τουλάχιστον τέσσερις νυχτερινές βάρδιες ανά βδομάδα με τις όποιες επιπτώσεις έχει αυτό στην υγεία τους και την οικογενειακή συνοχή. Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και με τους τραυματιοφορείς που βρίσκονται κάτω από το 50% του αριθμού που απαιτείται!!

Ακραία είναι η κατάσταση και στην Τεχνική Υπηρεσία που καλύπτει πλέον τις μόνιμες ανάγκες για τη λειτουργία του νοσοκομείου με ελάχιστους μόνιμους σε διπλά – τριπλά πόστα και άφθονη υπερεργασία (βδομάδες χωρίς ρεπό, 12ωρα κλπ) και δρουν επί της ουσίας συμπληρωματικά με εκτεταμένο δίκτυο εργολαβικών εργατών σε όλων των ειδών τις εγκαταστάσεις.

 

 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

Αντί να έχουν ενταχθεί εδώ και χρόνια οι υγειονομικοί των Δημοσίων Νοσοκομείων στα Βαριά κι Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, θεσμοθετούνται νέες αντι-ασφαλιστικές διατάξεις που συμπληρώνουν το ζοφερό τοπίο στο ασφαλιστικό σύστημα και πέραν όλων των άλλων επιπτώσεων στις ασφαλιστικές παροχές (σύνταξη: ποσό κι ηλικιακά όρια, περίθαλψη κ.ά.) τρομοκρατούν εργαζόμενους με «ώριμα» ασφαλιστικά δικαιώματα (και άρα έμπειρους) οι οποίοι εξωθήθηκαν το προηγούμενο διάστημα σε πρόωρη συνταξιοδότηση.

 

Απ’την πλευρά των συνθηκών υγείας κι ασφάλειας, είναι κοινός τόπος ότι η κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο είναι επιεικώς απαράδεκτη:

 

 • Δεν υπάρχει γιατρός εργασίας και τεχνικός ασφαλείας, παρά το γεγονός ότι ο (από 25ετίας) νόμος προβλέπει 2 γιατρούς εργασίας και 3 τεχνικούς ασφαλείας πλήρους κι αποκλειστικής απασχόλησης για εργασιακούς χώρους σαν τον Ευαγγελισμό. Εκκρεμούν επίσης στην ΥΠΕ αποφάσεις του ΔΣ του Νοσοκομείου (2004 & 2006) που αφορούν στην σύσταση θέσεων 2 γιατρών εργασίας & 3 τεχνικών ασφαλείας. Προβλέπεται οργανική θέση των νέο Οργανισμό, μέχρις ότου ολοκληρωθεί όμως αυτή η χρονοβόρα διαδικασία, οφείλει η Διοίκηση (από το νόμο) να προσλάβει με ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος – διαγωνισμό τους γιατρούς και τεχνικούς που αναλογούν και να συγκροτήσει Εσωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν σχετικές εισηγήσεις από τη Διοικητική υπηρεσία, η διαδικασία της πρόσληψης Γιατρών Εργασίας και Τεχνικών Ασφαλείας και σύστασης Ε.Σ.Υ.Π.Π. βρίσκεται ακόμη σε εκκρεμότητα.

 • Δεν υπάρχει καταγραφή του επαγγελματικού κινδύνου, ούτε γίνεται συστηματική καταγραφή των επαγγελματικών ασθενειών και των εργατικών ατυχημάτων (που κατά μετριοπαθείς υπολογισμούς μας, συμβαίνουν καθημερινά κατά δεκάδες πχ τρυπήματα). Εκατοντάδες είναι οι συνάδελφοι με μυοσκελετικά προβλήματα, λοιμώξεις ακόμα και ψυχικές ασθένειες. Προφανώς εξακολουθούν να υπηρετούν σε θέσεις αυξημένων απαιτήσεων συνάδελφοι που λόγω επαγγελματικών ασθενειών δεν μπορούν να ανταποκριθούν.

 • Παρά την παρουσία πλήθους φυσικών, χημικών, βιολογικών κι εγκάρσιων κινδύνων (που προκύπτουν από την οργάνωση της εργασίας πχ βάρδιες, εφημερίες, έλλειψη προσωπικού κλπ), υπάρχουν σοβαρότατες ελλείψεις στα μέτρα προστασίας των εργαζόμενων (πχ ειδικοί κάδοι, στολές, απαγωγοί αερίων, αδρανοποίηση τοξικών – μολυσματικών αποβλήτων κ.ά.) ενώ λείπει παντελώς κι η πρόβλεψη ακόμη για εκπαίδευση του προσωπικού.

 • Σχετικά με το θέμα της διαχείρισης νοσοκομειακών απορριμμάτων. Είναι προφανές ότι πρόκειται για εργοδοτική ευθύνη (κράτος – διοίκηση) και θα πρέπει σύμφωνα και με το νομικό πλαίσιο – πέρα από τη διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού, την παροχή μέσων προστασίας & συσκευασιών για το διαχωρισμό των αποβλήτων και τη συγκρότηση της ΕΣΥΠΠ που προαναφέραμε – να τηρηθούν όλοι οι όροι για διαχωρισμό των αποβλήτων στην πηγή τους. Είμαστε ριζικά αντίθετοι με την ανάθεση της διαχείρισης των απορριμμάτων σε ιδιώτες και ταυτόχρονα, απαιτούμε να αποσυρθούν οι εγκύκλιοι που εκδόθηκαν σε αντίθεση με την υπάρχουσα νομοθεσία και μεταφέρουν την κρατική κι εργοδοτική ευθύνη για τη διαχείριση των αποβλήτων στους εργαζόμενους εκθέτοντάς τους παράλληλα σε σοβαρότατους κινδύνους για την υγεία τους.

 

 1. ΜΙΣΘΟΙ – ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ – ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ:

 

Οι μισθοί μας είναι καθηλωμένοι εδώ και δεκαετίες σε απαράδεκτα επίπεδα: Βασικός μισθός περίπου στα 780€ για τον ΥΕ (ανειδίκευτος εργάτης) και στα 1.190€ για τον ΠΕ (εννοείται μεικτά). Εννοείται ότι με το νέο ενιαίο μισθολόγιο έχουν επέλθει μειώσεις της τάξης του 30% κατά μέσο όρο. Επιπλέον, υπάρχει πάντα καθυστέρηση στην πληρωμή των δεδουλευμένων εφημεριών κι υπερωριών (νύχτες – αργίες). Αδικαιολόγητη, αφού πρόκειται για ώρες που προγραμματίζονται και ποσά που μπορούν έγκαιρα να προϋπολογιστούν.

Το υπουργείο και η διοίκηση είναι υπόλογοι για χρωστούμενες ακόμη εφημερίες του 2012 στους γιατρούς της Πολυκλινικής ύψους 1 εκατ.ευρώ από τα οποία έχει πληρωθεί ένα μικρό ποσό έναντι (παραμένει υπόλοιπο περίπου 800.000€)!!

 

 1. ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Την ίδια στιγμή που οι ασθενείς εξωθούνται να εξετάζονται στα απογευματινά ιδιωτικά ιατρεία του Νοσοκομείου (αντί στα τακτικά με πρόσχημα την δυσανάλογη χρονική καθυστέρηση στην εξέταση) προφανώς για λόγους οικονομικής φύσεως, οι εργολάβοι ροκανίζουν τα χρήματα του Ευαγγελισμού: συνολικά το Νοσοκομείο πληρώνει πάνω από 10 εκατ. ευρώ στους εργολάβους για καθαριότητα – φύλαξη – σίτιση – τεχνικές υπηρεσίες που έχουν τους εργαζόμενους με μισθούς πείνας, χωρίς εκπαίδευση & μέτρα ασφάλειας και μονίμως υπό την απειλή της απόλυσης.

Όλα τα προηγούμενα χρόνια (αλλά και το τελευταίο διάστημα ) αναπτύχθηκαν με πρωτοβουλία του σωματείου μας και σε συντονισμού με άλλα σωματεία νοσοκομείων αρκετές κινητοποιήσεις προκειμένου να εκδιωχθούν οι εργολάβοι από τα νοσοκομεία και να μονιμοποιηθούν οι εργαζόμενοι που στηρίζουν εδώ και χρόνια υπηρεσίες κρίσιμες για τη λειτουργία του νοσοκομείου.

Υπάρχει μονίμως η απειλή της εκχώρησης και της λειτουργίας των εργαστηρίων σε ιδιώτες – ειδικά, στα τμήματα εκείνα που προμηθεύονται αντιδραστήρια με συνοδό εξοπλισμό (πχ Βιοχημικό, Αιματολογικό). Ένα τέτοιο ενδεχόμενο μαζί με την εκχώρηση των μεταφορών του νοσοκομείου αλλά και της πλήρους ιδιωτικοποίησης των λεγόμενων «υποστηρικτικών» υπηρεσιών (διοικητικών, τεχνικών κλπ) θα εξαφανίσει και τα τελευταία ψήγματα δημόσιας δωρεάν λειτουργίας με τραγικές συνέπειες για τους ασθενείς που ήδη αντιμετωπίζουν φραγμούς στην πρόσβασή τους σε υπηρεσίες υγείας.

 

 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός για τις λειτουργικές δαπάνες από 200 εκατ.ευρώ πριν τέσσερα χρόνια έπεσαν (παρά την αύξηση του όγκου εργασίας) αρχικά στα 156, 2013 στα 96, ενώ τα τελευταία δυο χρόνια περίπου 69-72 εκ.ευρώ (στα οποία μονίμως λόγω των οξυμμένων αναγκών προστίθενται πιστώσεις). Αν δεν γίνει άμεση επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό θα καταλήξουμε (όπως πολλές φορές έγινε τα προηγούμενα χρόνια) να ψάχνουμε τους τελευταίους μήνες τα κονδύλια που θα καλύψουν τις ανάγκες των προηγούμενων μηνών σε υλικά, φάρμακα κλπ.

 

 1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σε όλες τις υπηρεσίες και όλα τα επίπεδα είναι απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού, πόσω μάλλον του ιατρο-τεχνολογικού εξοπλισμού. Αυτό βέβαια σχετίζεται και με τα θέματα πρόσληψης ειδικευμένου προσωπικού, αλλά και τακτικής εκπαίδευσης του υπάρχοντος. Ο νέος αξονικός τομογράφος πχ που εγκαταστάθηκε στα ΤΕΠ, πρέπει να λειτουργεί μαζί με τον παλιό σε καθημερινή βάση πρωί – απόγευμα για την κάλυψη των επειγόντων αλλά και των νοσηλευόμενων. Για να γίνει αυτό απαιτείται άμεσα η πρόσληψη του αναγκαίου εξειδικευμένου μόνιμου προσωπικού (γιατροί και τεχνολόγοι). Επιπλέον, απαιτείται η μελέτη και λήψη μέτρων (εξαερισμός κλπ) γιατί ο χώρος όπου έχει τοποθετηθεί ο νέος αξονικός δημιουργεί είναι ακατάλληλος.

Το PETSCAN, η γ΄κάμερα, ο πολυτομικός αξονικός κλπ που έχουν ζητηθεί, απαιτούμε να αγοραστούν μέσω κρατικού προϋπολογισμού κι όχι από ιδιώτη που θα αμείβεται κατά πράξη λεηλατώντας τα ταμεία των ασθενών.

 

 

Δ Ι Ε Κ Δ Ι Κ Ο Υ Μ Ε :

 

 1. Αποκλειστικά Δημόσια & Δωρεάν Υγεία για όλους, με κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ μόνιμου προσωπικού. Να προκηρυχθούν ΑΜΕΣΑ όλες οι κενές οργανικές θέσεις και να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι. ΜΟΝΙΜΗ & ΣΤΑΘΕΡΗ δουλειά για όλους!

 2. Κοινωνική Ασφάλισηυποχρεωτικήγια όλους. Να χαρακτηριστούν τα Νοσοκομεία ανθυγιεινοί χώροι και να ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας και πρόληψης της ζωής και της υγείας εργαζόμενων κι ασθενών. Να συγκροτηθεί ΑΜΕΣΑ Εσωτερική Υπηρεσία προστασίας & Πρόληψης (όπως ορίζει ο νόμος) και να προσληφθούν γιατροί εργασίας & τεχνικοί ασφαλείας πλήρους κι αποκλειστικής απασχόλησης. Ένταξη στα ΒΑΕ όλων των υγειονομικών Σταθερό 6ωρο – 5μερο – 30ωρο με έως 1 εφημερία (γιατροί) & 1 νύχτα (νοσηλευτές) τη βδομάδα. Σύνταξη στα 50 οι γυναίκες – στα 55 οι άντρες.

 

 1. Ουσιαστικές αυξήσειςμεεπαναφορά τουλάχιστον στο μισθολόγιο του 2010 αρχικά.Κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με 4.050 ημέρες εργασίας και κατώτερη σύνταξη 1.120€. Διαφάνεια στην κατανομή των υπερωριών. Να προϋπολογίζονται και να πληρώνονται άμεσα όλα τα δεδουλευμένα. Επίσης, να πληρωθούν άμεσα όλες οι δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν συναδέλφους για οικογενειακά επιδόματα ή προσωπικές διαφορές κ.ά. Να πληρώνονται μέσω τράπεζας και οι υπάλληλοι των συνεργείων.

 

 1. Έξω οι εργολάβοι απ’το Νοσοκομείο. Το προσωπικό που απασχολούν και χρόνια τώρα στηρίζουν με επάρκεια τις κρίσιμες αυτές υπηρεσίες του νοσοκομείου (καθαριότητα, σίτιση, φύλαξη, τεχνικοί) να μονιμοποιηθεί και να προκηρυχθούν και άλλες θέσεις με βάση τις ανάγκες του νοσοκομείου

 2. Να σταματήσει η λειτουργία των απογευματινών ιατρείων και χειρουργείων, η όποια απογευματινή λειτουργία του Νοσοκομείου να είναι δωρεάν.

Να μην πληρώνουν οι ασθενείς ούτε στα Επείγοντα, ούτε στο Ταμείο Εντολών (έχουν ήδη πληρώσει πολλαπλώς μέσω των ταμείων τους και της φορολογίας). Να λειτουργήσουν επιτέλους Κέντρα Υγείας αστικού τύπου κρατικά και δωρεάν για όλο τον πληθυσμό με το θεσμό του οικογενειακού γιατρού.

 

Επιπλέον:

 

 • Να υπάρχει ισόρροπη ανάπτυξη κλινών (πχ Αγγειοχειρουργικό, Οδοντιατρικό, ή ανάγκη ύπαρξης Γυναικολογικού Τμήματος για τις σχετικές ανάγκες που προκύπτουν σε γυναίκες ασθενείς άλλων τμημάτων και να μην υπάρχει γιγαντισμός άλλων πχ ΜΕΘ). Σας επισυνάπτουμε κείμενο για όλες τις μονάδες του Ευαγγελισμού που είχε αποσταλεί και στον Πρωθυπουργό.

 • Να ενισχυθεί το Ψυχιατρικό Τμήμα και να σταματήσει η απαράδεκτη και επικίνδυνη νοσηλεία σε ράντζα που είναι σταθερά πάνω από 20 σε άθλιες συνθήκες. Πρόσφατα είχαμε την απαράδεκτη καταδίκη συναδέλφου νοσηλευτή (για ανθρωποκτονία από αμέλεια) για την πυρκαγιά του 2010 στο Ψυχιατρικό Τμήμα (με ευθύνη ασθενούς), γεγονός που θα συμπαρασύρει και την πειθαρχική του δίωξη.

 • Να αναγνωρισθούν ως Ειδικές Μονάδες τα τμήματα όπου γίνεται Χημειοθεραπεία και Ιωδιοθεραπεία. Το Φαρμακείο του Νοσοκομείου όπου γίνεται η διάλυση των κυτταροστατικών φαρμάκων (χημειοθεραπεία) πρέπει να ενισχυθεί με μόνιμο προσωπικό (φαρμακοποιούς, βοηθού φαρμακείου, τεχνολόγους, μεταφορείς) για να γίνονται με ασφάλεια οι πάνω από 80 ημερησίως χημειοθεραπείες.

 • Με ευθύνη των συναδέλφων του Τμήματος Πληροφορικής που γνωρίζουν τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του Νοσοκομείου να φτιαχτεί πρόγραμμα γενικής εσωτερικής μηχανοργάνωσης όλων των υπηρεσιών: κλινικών, διοικητικών – οικονομικών Τμημάτων, Εργαστηρίων, Φαρμακείου, Αποθηκών κλπ. και ηλεκτρονικού αρχείου.

 • Τυχόν αναθέσεις θέσεων ευθύνης σε Προϊστάμενους Τμημάτων (κυρίως της νοσηλευτικής υπηρεσίας) έως ότου γίνουν κρίσεις, να γίνονται γραπτώς αφού ληφθούν υπόψη αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια για την εύρυθμη λειτουργία των Τμημάτων, την ανάδειξη ευθυνών αλλά και των δικαιωμάτων των Προϊστάμενων (μοριοδότηση κλπ).

 • Να ενισχυθεί με προσωπικό ο Παιδικός Σταθμός (και με τον απαραίτητο εξοπλισμό για τις ανάγκες σίτισης, φύλαξης, εκπαίδευσης κλπ) και να δίνεται το δικαίωμα εγγραφής στο σταθμό των παιδιών όλου του προσωπικού ανεξάρτητα από εργασιακή σχέση.

 • Να παραμείνει ελεύθερος χώρος πρασίνου το αλσύλιο μπροστά στον Ευαγγελισμό και ο χώρος των παλιών στρατιωτικών νοσοκομείων πίσω από το ΝΙΜΤΣ. Είμαστε αντίθετοι με την επί πληρωμή ελεγχόμενης στάθμευσης του Δήμου Αθηναίων που αναγκάζει εργαζόμενους κι ασθενείς να πληρώνουν αδρά για τις ώρες που απαιτούνται για την παραμονή τους στο Νοσοκομείο.

 

Για το Δ.Σ. του ΣΕΝΕ

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΑΝΑΠΛ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Περισσότερα

Παλλεσβιακό Εργατικό Κέντρο : Ολοκληρώθηκε η απεργιακή συγκέντρωση έξω από το νοσοκομείο

Ολοκληρώθηκε πριν λίγη ώρα η απεργιακή συγκέντρωση έξω από το Νοσοκομείο, ενάντια στο νομοσχέδιο...

Ομοσπονδία Φαρμάκου: Για τις ελλείψεις στα φάρμακα

Το τελευταίο διάστημα γίνεται μεγάλη συζήτηση για τις ελλείψεις σε μια σειρά φάρμακα, πολλά...