Δευτέρα, 8 Αυγούστου

Σωματείο Εργατοϋπαλληλων Επιχείρησης Μαλαματίνα: Απεργία 8-12 Αυγούστου 2022

0

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 
ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ 
Του  πρωτοβάθμιου  επιχειρησιακού Σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ» με Α.Φ.Μ. 099377351, που  εδρεύει  στη  Θεσσαλονίκη (Φιλίππου 43)  και εκπροσωπείται    νόμιμα.

Π Ρ Ο Σ 
Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ  Α.Ε.Β.Ε.» που εδρεύει  στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, με  Α.Φ.Μ. 801467921, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης και  εκπροσωπείται νόμιμα. 
Κοινοποιείται: 1) Υπουργό Εργασίας 
                2) Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
                3) Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 
                     4) Δ/νση Κοινωνικής Επιθεώρησης Εργασίας Κεντρικής Μακεδονίας 
               5) Π.Ο.Ε.Ε.Π. – 6) Ε.Κ.Θ. – 7) Συνδικάτα – 8) Μ.Μ.Ε.

Θεσσαλονίκη,  4 Αυγούστου  2022

Το  Δ.Σ.  του  Σωματείου  σε  έκτακτη  συνεδρίασή  του  χθες  Τετάρτη     3/8/2022,  μετά την εξουσιοδότηση που έλαβε  από την Γενική Συνέλευση της 25/5/2022, ομόφωνα αποφάσισε την κήρυξη 24ωρων Απεργιών για την Δευτέρα  8,  την  Τρίτη  9,  την  Τετάρτη 10, την  Πέμπτη 11 και  Παρασκευή 12  Αυγούστου 2022 και από ώρα 01.00 έως και τις  24.00  ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις πέντε  εκβιαστικές  και  τρομοκρατικές  απολύσεις  καθώς  επίσης  και  για  τις  απειλές  και  την αντεργατική πολιτική  που  εκφράστηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλό  της «ΟΙΝΟΠΟΙΪΑΣ  ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ  Α.Ε.Β.Ε.»  κον  Κεράνη  Νικόλαο,  για  ομαδικές  απολύσεις  και  σταδιακή  κατάργηση  όλων  των  τμημάτων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από την Διεύθυνση  της  εταιρείας να  ανακαλέσει  άμεσα  τις  άδικες  απολύσεις  και  σταματήσει  να  εκβιάζει αλλά  και  να  απειλεί  τους  εργαζόμενους ότι θα καταργήσει  τμήματα  που  για  πάνω  από   100  χρόνια  προσφέρουν  στην  εταιρεία.

Σας δηλώνουμε ότι, επειδή η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων, καθώς αυτό έχει ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργάτη, θα διαθέσουμε ως προσωπικό ασφαλείας αποκλειστικά για την ασφάλεια των  εγκαταστάσεων της επιχείρησης  και την πρόληψη καταστροφών και ατυχημάτων, για  την  Δευτέρα 8 Αυγούστου 2022 τους: Α) κο  Νικολουδάκη Εμμανουήλ, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό,  Β) τον κο  Πλουμή Γεώργιο, μηχανικό  αυτοματισμού,  Γ) τον  εργαζόμενο Ποιμενίδη Μιχάλη, Θερμαστή παραγωγής  και Δ) τον εργαζόμενο Μπόζογλου Στέφανο ως υπεύθυνο πυρασφάλειας, για  την Τρίτη 9 Αυγούστου 2022 τους: Α) κο  Νικολουδάκη Εμμανουήλ, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Β) τον κο  Πλουμή Γεώργιο, μηχανικό αυτοματισμού, Γ) τον εργαζόμενο Ποιμενίδη   Μιχάλη, Θερμαστή παραγωγής και Δ) τον Μπόζογλου  Στέφανο ως υπεύθυνο πυρασφάλειας, για  την Τετάρτη 10  Αυγούστου 2022 τους: Α) κο Νικολουδάκη Εμμανουήλ, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Β) τον κο Πλουμή Γεώργιο, μηχανικό αυτοματισμού, Γ) τον εργαζόμενο Ποιμενίδη Μιχάλη, Θερμαστή παραγωγής  και  Δ)  Μπόζογλου Στέφανο ως υπεύθυνο πυρασφάλειας, για την Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022  Α) κο  Νικολουδάκη Εμμανουήλ, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό,  Β) τον κο  Πλουμή Γεώργιο, μηχανικό  αυτοματισμού,  Γ) τον  εργαζόμενο Ποιμενίδη Μιχάλη, Θερμαστή παραγωγής  και Δ) τον εργαζόμενο Λασκαρίδη Γεώργιο ως υπεύθυνο πυρασφάλειας  και για  την Παρασκευή 10 Αυγούστου 2022 τους: Α) κο  Νικολουδάκη Εμμανουήλ, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Β) τον κο Πλουμή Γεώργιο, μηχανικό αυτοματισμού, Γ) τον εργαζόμενο Ποιμενίδη  Μιχάλη, Θερμαστή παραγωγής και Δ) τον Χατζηκωνσταντινίδη Χρήστο ως υπεύθυνο πυρασφάλειας.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται όπως επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ Α.Ε.Β.Ε.» που εδρεύει στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης,  με Α.Φ.Μ. 801467921, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόμιμα, για να  λάβει γνώση και για τις νόμιμες  συνέπειες, αφού την  αντιγράψει ολόκληρη στην  έκθεση επίδοσής του. 

Print Friendly, PDF & Email
Share.

Comments are closed.