Σωματείο Εργαζομένων ΕΒΓΑ : Όλοι και όλες στην κινητοποίηση και στην στάση εργασίας για την υπογραφή επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας με αυξήσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιου συνεδρίασε κατόπιν εντολή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που έγινε στις 28 Μαΐου 2018 και υλοποιεί την απόφαση της που είναι 2ωρες προειδοποιητικές στάσεις εργασίας σε όλες τις βάρδιες, λόγο της αιδαλλαξίας της εργοδοδσίας στην ΕΒΓΑ στις μέχρι τώρα διαπραγματεύσεις για την υπογραφή Επιχειρησιακής ΣΣΕ.

Προκηρύσσει την Παρασκευή 15 Ιουνίου ως η μέρα των στάσεων εργασίας

 • Α’ βάρδια Παρασκευή 15-6-2018 από 10.00 π.μ. ως 12.00μ.μ.
 • Β’ βάρδια Παρασκευή 15-6-2018 από 18.00 μ.μ. ως 20.00 μ.μ.
 • Γ’ βάρδια  Παρασκευή  15-6-2018 από  23.00 μ.μ. ως ΣΑΒΒΑΤΟ 01.00 π.μ.

Προσωπικό Ασφάλειας ορίζεται στα παρακάτω τμήματα για όλες τις στάσεις εργασίας :

 • (1) μηχανικός βάρδιας σε μηχανοστάσια ψύξης
 • (1) θερμαστής βάρδιας
 • (1) ηλεκτρολόγος βάρδιας
 • (2) ψήστες στους φούρνους κρουασάν
 • (1) φύλακας στην πύλη του εργοστασίου

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ :

 • Μετατροπή όλων των συμβάσεων εργασίας από ορισμένου σε αορίστου χρόνου
 • Κατώτερο ημερομίσθιο Ανειδίκευτου 37,17 ευρώ
 • Μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας για όλους τους εργαζόμενους
 • Σε όλες οι ειδικότητες, το ύψος των κατώτερων μισθών και ημερομισθίων και επιδομάτων να ισχύουν με βάση το σχέδιο της Επιχειρησιακής ΣΣΕ
 • Υποχρεωτικότητα της ΣΣΕ και καθολική εφαρμογή για όλους τους εργαζόμενους στην ΕΒΓΑ
 • Εφαρμογή της ευνοϊκότερης εύθμισης από εθνικές – κλαιδκές – ομοιοεπαγγελματικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που μπορεί να υπάρξουν στο μέλλον

Απαιτούμε συνάντηση με την εργοδοσία την Παρασκευή 15 Ιουνίου για την υπογραφή επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε.

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 

Comments are closed.