Σκοποί

Δημοσιεύτηκε στις

Οι σκοποί του Π.Α.ΜΕ. είναι

  1. H υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των κατακτήσεων της Εργατικής Τάξης από τις αντεργατικές πολιτικές των Κυβερνήσεων, του Κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  2. Η υπεράσπιση της πάλης του λαϊκού κινήματος για την εθνική ανεξαρτησία, την ειρήνη, την φιλία και την αλληλεγγύη απέναντι στον Ιμπεριαλισμό, τα Μονοπώλια και τις Πολυεθνικές.
  3. Η προβολή και διάδοση των αρχών της ηθικής και της αγωνιστικής κουλτούρας στις γραμμές του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος.
  4. Η ενίσχυση της γραμμής της ταξικής πάλης και του αγώνα, σαν βασικά εργαλεία διεκδίκησης λύσεων στα άμεσα, μεσοπρόθεσμα και στρατηγικά ζητήματα της εργατικής τάξης μέχρι την απελευθέρωσή της.
  5. Η συνεργασία και ο συντονισμός με τη φτωχή αγροτιά και τους επαγγελματοβιοτέχνες αφού τα συμφέροντά τους προσεγγίζουν τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις της Εργατικής Τάξης.
  6. Η συνεργασία και η ανάπτυξη σχέσεων και στενών δεσμών με συνδικαλιστικές οργανώσεις και κινήματα στην Ευρώπη και στον κόσμο που κινούνται και αποδέχονται την αρχή της ταξικής πάλης.
  7. Η αποκάλυψη του ρόλου του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού, η ρήξη και η σύγκρουση με τη γραμμή της υποταγής, της συναίνεσης και της συνδιαχείρισης που αποδυναμώνουν τα συνδικάτα και τα καθιστούν συνένοχα των πολιτικών που εφαρμόζονται σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων.

Το εκτελεστικό όργανο του ΠΑΜΕ είναι η Εκτελεστική Γραμματεία που έχει την επιτελική ευθύνη, το συντονισμό, την καθοδήγηση και τον έλεγχο της δουλειάς σε καθημερινή βάση. Συνέρχεται μια φορά το μήνα και έκτακτα όποτε κριθεί αναγκαίο. Οι αποφάσεις της Εκτελεστικής Γραμματείας λαμβάνονται με την αρχή της ομοφωνίας. Έχει 22 μέλη και κάθε 3 χρόνια συγκαλεί την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη, στη διάρκεια της οποίας γίνεται ο απολογισμός και αποφασίζονται οι κατευθυντήριες γραμμές για τη δράση του ΠΑΜΕ. Η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη είναι το κορυφαίο όργανο του ΠΑΜΕ.

Η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη αναδεικνύει την Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή που απαρτίζεται από 75 μέλη και έχει την ευθύνη για την πορεία του ΠΑΜΕ. Συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα που δεν μπορεί να ξεπερνούν τους 5 μήνες.

Το ΠΑΜΕ έχει συγκροτήσει Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων, Γραμματεία Γυναικών, Γραμματεία Νεολαίας, Γραμματεία Υγιεινής, Γραμματεία Ασφάλειας, και Γραμματεία Οικονομικών Μεταναστών.

Περισσότερα

Τι είναι το Π.Α.ΜΕ

https://www.youtube.com/watch?v=ZHU1G9LdTHY Το Π.Α.ΜΕ. (Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο) είναι Συνδικαλιστικό Μέτωπο. Είναι ανοιχτό, δημοκρατικό, ενωτικό και επιδιώκει να έχει...

Τι είναι το Π.Α.ΜΕ.

Το Π.Α.ΜΕ. (Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο) είναι Συνδικαλιστικό Μέτωπο. Είναι ανοιχτό, δημοκρατικό, ενωτικό και επιδιώκει να...

Συνδικάτα

α/α Συνδικαλιστική οργάνωση 1. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ και ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ 2. ΠΟΘΑ 3. ΟΕΚΙΔΕ 4. ΟΣΝΙΕ 5. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ 6. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΠΟΥ και ΧΑΡΤΟΥ 7. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ 8. ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 9. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ 10. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ...