Πραγματοποιήθηκε τριμερής συνάντηση του υπουργείου εργασίας, της εργοδοσίας της ΑΡΓΩ ΑΕΒΕ και του Συνδικάτου Εργατοϋπαλλήλων Χημικής Βιομηχανίας Νομού Αττικής για το ζήτημα της συνδικαλιστικής απόλυσης

0

 

Στις 27 Ιουλίου 2015 μετά από αίτημα του Συνδικάτου και της Ομοσπονδίας εργατοϋπαλλήλων Χημικής Βιομηχανίας πραγματοποιήθηκε τριμερής συνάντηση του υπουργείου εργασίας, παρουσία του Υπουργού κ Κατρούγκαλου, της εργοδοσίας της ΑΡΓΩ ΑΕΒΕ και των εκπροσώπων του Συνδικάτου Εργατοϋπαλλήλων Χημικής Βιομηχανίας Ν. Αττικής και της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Χημικής Βιομηχανίας Ελλάδας για το ζήτημα της συνδικαλιστικής απόλυσης από την εργοδοσία της ΑΡΓΩ ΑΕΒΕ, του γραμματέα του συνδικάτου μας συναδέλφου Μαυρομμάτη Στράτου.

 Το συνδικάτο και η Ομοσπονδία ξεκαθαρίσαμε ότι η απόλυση είναι παράνομη και καταχρηστική  διότι αφορά εκλεγμένο συνδικαλιστή και έχει ως στόχο να τρομοκρατήσει τους εργαζόμενους. Είναι συνέχεια της στάσης της εταιρίας να μην αναγνωρίζει το Συνδικάτο και την Ομοσπονδία των εργαζομένων. Επίσης ξεκαθαρίσαμε ότι δεν θα υποστείλουμε τη δράση μας, με κάθε τρόπο και μέσο, για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, πολύ περισσότερο στο να απευθυνόμαστε στο ΣΕΠΕ και στο ΚΕΠΕΚ ζητώντας την παρέμβασή τους όταν εμείς το κρίνουμε αναγκαίο και σε καμία περίπτωση αυτό δεν μπορεί να αποτελεί λόγο απόλυσης.

 Η εργοδοσία ισχυρίστηκε ότι  η εταιρία δεν ανήκει στον κλάδο της χημικής Βιομηχανίας, ότι ο συνάδελφος εκτελούσε πλημμελώς τα καθήκοντά του και ότι έχει επέλθει ρήξη στην εμπιστοσύνη της εταιρίας με τον εργαζόμενο.

 Από το υπουργείο διαπιστώθηκε το παράνομο της απόλυσης και κλήθηκε η εργοδοσία να δεχτεί συνάντηση με τους εκπροσώπους του συνδικάτου και της ομοσπονδίας.

 Καλούμε την εργοδοσία της ΑΡΓΩ ΑΕΒΕ να ανακαλέσει άμεσα την απόλυση του συναδέλφου , να συναντηθεί και να κουβεντιάσει με το συνδικάτο μας τα προβλήματα που προκύπτουν.

 -ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ-

       Ο Πρόεδρος                                                                      Ο Γενικός Γραμματέας

               Αγγελόπουλος Σωτήρης                                                         Μαυρομμάτης Στράτος

Print Friendly, PDF & Email
Share.

Comments are closed.