Ένωση Λογιστών Ελεγκτών Αττικής : Να πάρει η εργοδοσία της PwC πίσω τις απαράδεκτες νέες συμβάσεις

Δημοσιεύτηκε στις

Συνάδελφοι ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ!

Η διοίκηση, θέλοντας να τελειώνει οριστικά με το ωράριο εργασίας μας και με όλα τα εργασιακά μας δικαιώματα, έστειλε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε συναδέλφους νέες συμβάσεις εργασίας στις οποίες μεταξύ άλλων αναφέρεται:

  • «Η παρούσα (σ.σ. σύμβαση) συμφωνείται ότι είναι η μόνη ισχύουσα και δεσμευτική σύμβαση εργασίας μεταξύ των μερών, καταργεί και αντικαθιστά οποιαδήποτε προηγούμενη έγγραφη, προφορική ή σιωπηρή σύμβαση (…) και όλους τους μέχρι πρότινος εφαρμοζόμενους όρους (…)». Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν ένας συνάδελφος έχει δέκα ή δεκαπέντε χρόνια προϋπηρεσίας και έχει κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα, σε περίπτωση υπογραφής της νέας σύμβασης τα απεμπολεί, είτε αυτά αφορούν ΜΙΣΘΟ, ωράριο 9-5 με διάλλειμα εντός ωραρίου, επιδόματα, κλπ. (παράγραφος 1.2)

  • «Ο χρόνος παροχής εργασίας ορίζεται σε πέντε μέρες εβδομαδιαίως (…)» (παράγραφος 4.1). Πουθενά δεν αναφέρεται αν θα εργαζόμαστε Δευτέρα με Παρασκευή και γενικά ποιες μέρες εργαζόμαστε. Αναφέρεται επίσης ότι «…Το ημερήσιο και εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας, η ακριβής ώρα έναρξης και λήξη αυτού, τυχόν αλλαγή τους, οι διακοπές και τα διαλείμματα εργασίας, η εβδομαδιαία ημέρα ανάπαυσης…καθορίζονται και μπορούν να μεταβάλλονται ελεύθερα από τον Εργοδότη, ο οποίος δικαιούται να καθορίζει ελεύθερα το εκάστοτε πρόγραμμα εργασίας (…)» (παράγραφος 4.2).Δηλαδή ούτε αρχή, ούτε μέση, ούτε τέλος στην εργασία μας με χαρακτηριστικό ότι προβλέπεται συνεχόμενη εργασία μεγαλύτερη του πενθημέρου, με πιθανή διευθέτηση του χρόνου εργασίας, έως και 10 συνεχόμενες ημέρες. Ήδη μας επιβάλλουν ωράρια λάστιχο, με δουλειά από το πρωί ως το βράδυ ακόμα και τα Σαββατοκύριακα. Φανταστείτε τι θα κάνουν αν νομιμοποιήσουμε με την υπογραφή μας αυτά που αναφέρονται στην νέα σύμβαση. ΗΔΗ ΣΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

  • Επίσης, «Η συμμετοχή του εργαζόμενου, με την συγκτατάθεση του, στο εσωτερικό ή εξωτερικό σε σεμινάρια, σχολές, συμβούλια (…) δεν δημιουργεί στην εταιρία υποχρέωση για την καταβολή αμοιβής ή οποιασδήποτε αποζημίωσης» (παράγραφος 4.3). Δηλαδή μπορούν να μας στέλνουν οπουδήποτε, με την «συγκατάθεση» μας, ακόμα και στο εξωτερικό χωρίς να έχουν την υποχρέωση να αποζημιώνουν ούτε τα οδοιπορικά, την διαμονή και την τροφή.

  • «Ο χρόνος μετάβασης προς την εργασία και επιστροφής από αυτήν (σ.σ. ακόμα και αν μετακινούμαστε από και προς πελάτες) καθώς και οι διακοπές ή τα διαλείμματα εργασίας δεν είναι πραγματικός χρόνος εργασίας…»Είναι οδηγία της ΕΕ που οδηγεί στην διάκριση του χρόνου εργασίας σε ενεργό και ανενεργό, με την πρόθεση αυτός που χαρακτηρίζεται ως μη ενεργός εργάσιμος χρόνος από τον εργοδότη, να μην αμείβεται στο μέλλον. (παράγραφος 4.3)

  • «Ο εργοδότης, ανάλογα με την ελεύθερη κρίση του και τις επιχειρηματικές του ανάγκες διατηρεί το διευθυντικό δικαίωμα (…) να μετακινεί τον Εργαζόμενο σε άλλο αντικείμενο εργασίας, είτε προσωρινά είτε μόνιμα (…) και να του αναθέτει πρόσθετα καθήκοντα (…)». Δηλαδή, δεν θα υπάρχουν λογιστές, βοηθοί λογιστές, ελεγκτές κ.α., αλλά εργαζόμενοι που θα κάνουν τα πάντα, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να απασχολούμαστε ακόμα και σε άλλα καθήκοντα, ξένα από την ειδικότητα μας, χάνοντας το δικαίωμα της κατοχύρωσης επαγγελματικών δικαιωμάτων στο επάγγελμα μας. (παράγραφος 2.2)

  • «Στις ως άνω καταβαλλόμενες αποδοχές καταλογίζεται, περιέχεται και συμψηφίζεται (…) οποιασδήποτε μορφής ή φύσης επιδόματα και παροχές (…), η όποια αμοιβή για εργασία πέραν του νόμιμου ωραρίου ή συμψηφιζόμενου ωραρίου (κατά Κυριακή, εξαιρέσιμη, αργία, 6ή ημέρα της εβδομάδας, νύκτα ή άλλη και υπερεργασία (…)» (παράγραφος 5.3). Δηλαδή το ποσό που θα αναγράφει η σύμβαση δεν αφορά την βάση των μικτών μας αποδοχών αλλά το σύνολο των αποδοχών που εμπεριέχει τις ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΑΣ και όποιο επίδομα δικαιούμαστε. Επί τις ουσίας αποβλέπει στο κόψιμο των υπερωριών και επιδομάτων, κατάργηση αργιών, την Κυριακή κ.α. ΔΗΛΑΔΗ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΟΠΟΤΕ ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΟΣΟ ΘΕΛΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, χωρίς να πληρώνει ούτε το ελάχιστο, καθώς και στο να μην δοθούν περαιτέρω σε περίπτωση που κάτι αλλάξει για κάποιον συνάδελφο (πχ αν παντρευτεί, κάνει παιδιά, πάρει μεταπτυχιακό κλπ).

ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΣΕ ΝΕΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ (associates, seniors κλπ)

Η εταιρία θέλει την περαιτέρω μείωση του μέσου μισθού των εργαζομένων. Ήδη οι νέοι συνάδελφοι μας αμείβονται με μισθούς 600-850 € μικτά, κάτι το οποίο έχει γενικευτεί στο «entrylevel» και που ήταν ανήκουστο για τους εργαζόμενους της εταιρίας έως το 2012.Έχουμε ήδη παραδείγματα μισθών seniors, μετά τις φετινές προαγωγές, που κυμαίνονται στα 900-1000 € μικτά, σαφώς μικρότεροι από αυτούς των seniors που προήχθησαν τα προηγούμενα χρόνια καιαν συνυπολογίσουμε, τις τρίμηνες-εξάμηνες συμβάσεις και κάθε είδους ελαστική μορφή απασχόλησης που χρησιμοποιεί ο εργοδότης, τότε μιλάμε για ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ.

Όλα τα παραπάνω πατάνε στην μη ύπαρξη κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Με ευθύνη των εργοδοτικών ενώσεων (ΣΕΒ, ΣΕΤΕ κλπ) και με την νομοθετική βοήθεια των εκάστοτε κυβερνήσεων, αρνούνται να υπογράψουν με την ΠΟΛ νέα σύμβαση (η τελευταία υπογράφτηκε το 2009) η οποία θα καλύπτει τους όλους τους εργαζόμενους στις ελεγκτικές εταιρίες, καθώς και λογιστές, βοηθούς λογιστές, συμβούλους, κ.λ.π. Η Σ.Σ.Ε. είναι ο μισθός, το ωράριο, οι άδειες, τα επιδόματα, η υγιεινή και ασφάλεια, η εκπαίδευση, η υγεία, η ασφάλιση, η προστασία της μητρότητας κ.α. Είναι το πλέγμα που θα διασφαλίζει τα ελάχιστα δικαιώματα όλων των εργαζόμενων του κλάδου σε οποιονδήποτε εργοδότη και αν δουλεύει.

Η ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΤΑΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΣΥΝΤΡΙΜΜΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ

Έχουμε και την ΔΥΝΑΜΗ και την ΕΜΠΕΙΡΙΑ να τους αντιμετωπίσουμε. Θυμηθείτε τι έγινε με την επιμήκυνση του ωράριου όπου η εργοδοσία τα «μάζεψε» προσωρινά. Με τις μειώσεις μισθών των νεοπροσλαμβανόμενων συναδέλφων στο ελεγκτικό τμήμα όπου η εταιρία τις πήρε πίσω «άρον-άρον».

Είναι η συλλογική δράση μέσα από το σωματείο, αυτή που τους βάζει εμπόδια. Δύναμη μας η συσπείρωση όλων των συναδέλφων στο σωματείο.

 

ΖΗΤΑΜΕ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΩΡΑ Η ΕΡΓΟΔΟΣΙΑ ΠΙΣΩ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ.

 

Συνάδελφοι:

  • ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ τον μεσαίωνα που απαιτεί ο εργοδότης, απευθυνόμαστε άμεσα στο σωματείο και δίνουμε την απάντηση μας συλλογικά και οργανωμένα

  • ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΨΗ που θα πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ 28/11/2017 στις 7.30 μμ στα γραφεία μας, Κάνιγγος 27, 5ος όροφος (πλησίον ΙΕΣΟΕΛ) με θέμα «Ενημέρωση για την νέα σύμβαση και οργάνωση ενάντια στις μεθοδεύσεις της εργοδοσίας».

  • ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

που να καλύπτει όλους τους εργαζομένους του κλάδου μας ανεξαρτήτως ειδικότητας που θα κατοχυρώνει αξιοπρεπείς μισθούς, ανθρώπινες συνθήκες εργασίας

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

23/11/2017

Περισσότερα

Ένωση Λογιστών Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής: 9 Μάρτη αποκριάτικο πάρτι στις 9μμ

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες, Σας καλούμε στο αποκριάτικο πάρτι που συνδιοργανώνουμε με το Σωματείο του Χρηματοπιστωτικού στα...

Επιτροπή Ειρήνης Βόλου: Ανοιχτό κάλεσμα σε έκθεση ζωγραφικής 29/3 – 5/4/2024

Ανοιχτό κάλεσμα σε έκθεση ζωγραφικής 29/3 - 5/4/2024 - Φουαγιέ Πολιτιστικού Κέντρου Νέας Ιωνίας  Η...

Σωματείο Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων Ελασσόνας: Για την Απεργία στις 28 Φλεβάρη

Στις 28 Φλεβάρη ενώσαμε τις γροθιές μας, γίναμε η φωνή των αδικοχαμένων ανθρώπων σε...