Σαν τους κλέφτες…υπέγραψαν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση