Πανελλαδική Γραμματεία Εκπαιδευτικών : Αφισάκι για την κινητοποίηση της 17ης Σεπτέμβρη