Μήνυμα Βίντεο του ΠΑΜΕ στους Εργάτες του Ματαμόρος στο Μεξικό

(Για Ελληνικούς Υπότιτλους πατάτε το κουμπί |CC| κάτω δεξιά στην οθόνη του βίντεο)