Δήλωση της Ε.Χαλιού από τη συγκέντρωση των τραπεζοϋπαλλήλων έξω απο το Υπ.Εργασίας