Αφισέτα για τον Κλάδο του Δημοσίου για το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης